Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 22.
406992 Összes oltás

A Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet Junior Prima Díjjal kitüntetett egyetemi adjunktusa, dr. Varga Zoltán fő kutatási területe a molekuláris és celluláris kardiológiai vizsgálatok metabolikus szindrómában, iszkémia-reperfúziós károsodás során és szívelégtelenségben.

A kutatót dr. Ferdinandy Péter, a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet igazgatója terjesztette fel a Junior Prima Díjra, akinek korábbi munkacsoportjában már a Szegedi Tudományegyetem orvostanhallgatójaként, tudományos diákkörösként is dolgozott, 2012 óta pedig közösen dolgoznak a Semmelweis Egyetemen. Dr. Varga Zoltán az elmúlt három évet az Egyesült Államokban töltötte, a National Institutes of Health-ben (NIH) végezte posztdoktori kutatásait, dr. Pacher Pál laboratóriumában. A tengerentúlon is az itthon korábban megkezdett témáját folytatva a szívizom diszfunkciójával foglalkozott; azt vizsgálva, hogy miért alakul ki cukorbetegség és elhízás során a szívizomban funkciózavar – magyarázta az adjunktus. Emellett lehetősége volt elmélyedni a máj kórképeiben is azt kutatva, hogy elhízás során a nem alkoholos zsírmáj betegség hogyan vezet egy általános gyulladásos állapothoz, ami szintén hozzájárulhat a szív funkciózavarához, és a metabolikus szindróma kialakulásához.

A Semmelweis Egyetem négy szervezeti egysége – Genetikai, Sejt és Immunbiológiai Intézet, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika – munkatársainak, valamint négy magyar vállalkozás részvételével zajló Nemzeti Szívprogram keretében a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézetben dr. Varga Zoltán hazaérkezését követően idén év elején kialakítottak egy hisztológiai labort. Itt az adjunktus irányítása mellett olyan sajátos technikák bevezetését tervezik, amelyekhez a szakmai ismereteket az USA-ban szerezte meg – magyarázta. Az új laborban lehetőség nyílik komplex immunhisztokémiai festések, multiplex fluoreszcens RNS in situ hibridizáció, vagy lézeres mikrodisszekció elvégzésére is. Szolgáltató laborként (core facility) céljuk és feladatuk, hogy az egyetem valamennyi erre igényt tartó intézete számára szövettani szolgáltatást tudjanak nyújtani, bevonva, és képezve a munkában részt vállaló TDK- és PhD-hallgatókat.

A kutató hazai és nemzetközi tapasztalatait is figyelembe véve úgy véli, hogy a Semmelweis Egyetemen rendelkezésre álló számos pályázati lehetőség annak is köszönhető, hogy az intézetek nyitottak az együttműködésre, amire a Nemzeti Szívprogram is jó példa.

A Junior Prima Díj mellett az MTA Prémium Posztdoktori kutatói támogatását is elnyert kutató családjában korábban senki sem végzett orvosként, őt mégis ez a pálya, pontosabban a kutatás vonzotta, ami szavai szerint nem csak hivatás számára, de szabadidejében is szívesen gondolkodik a kutatásai aktuális kérdésein. Mint elmondta, nagy büszkeség számára, hogy a korábbi TDK-hallgatói közül hárman is Pro Scientia Aranyérmet kaptak, egyikük dr. Baranyai Tamás nemrég a Semmelweisen védte meg doktori disszertációját. A legnagyobb sikert abban látja, ha valaki a fiatal kutatók nevelése során – attól függetlenül, hogy elméleti vagy klinikai területen dolgoznak tovább – új szemléletet tud átadni nekik. Hozzátette, hogy mindemellett nagyon inspiratív számára, ha sok fiatal, újszerűen gondolkozó fiatallal tud együtt dolgozni.

Keresztes Eszter
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.