Edzéselméleti, egészségmegőrzési, sportsebészeti és rehabilitációs ismeretek is részét képezik a 2017. márciusban megalakult Sportsebészeti és Sportorvostani Tanszéki Csoport által vezetett „Fejezetek a sportsebészetből és sportorvostanból” című szabadon választható tantárgynak.

A tanszéki csoport az Általános Orvostudományi Karon belül a – FIFA Medical Centre of Excellence címmel rendelkező – Traumatológiai Tanszék alatt működik, dr. Berkes István egyetemi tanár vezetésével. Mint elmondta, a tanszéki csoport létrehozásának egyik fontos célja volt a mozgás mint az egészségmegőrzés eszközének bemutatása, amivel hosszú távon csökkenthető a krónikus megbetegedések kialakulásának aránya. Hozzátette, hogy mivel a sport Magyarországon is kiemelt stratégiai ágazatként van jelen, a növekvő számú hobbi- és versenysportoló igényeinek megfelelve olyan szakemberek képzésére van szükség, akik tisztában vannak a megelőzés eszközeivel, valamint a kialakult problémák orvoslásának lehetőségeivel egyaránt.

Az ötödéves hallgatók számára szabadon választható féléves, egy kredites tantárgy 13 előadást és azokat kísérő gyakorlati ismereteket tartalmaz – ismertette dr. Berkes István. A tantárgy a sport komplex egészségre gyakorolt hatásait igyekszik átadni a hallgatók számára, a klinikai ismeretek közül a sebészethez, baleseti sebészethez és ortopédiához kötődik, az elméleti tárgyak közül pedig az élettanra és kórélettanra, valamint biokémiára épül. Dr. Berkes István elmondta, a tematikába bekerült a többi között a sporttáplálkozás (ide értve a doppingszereket és étrend-kiegészítőket), terhelésélettan, sportkardiológa, a különböző testtájakat érintő (gerinc, végtagok) sportsérülések ellátása, sportrehabilitáció és -pszichológia ismeretanyaga is.

Az orvostanhallgatók tantervében eddig kifejezetten sporttal kapcsolatos ismeretek nem szerepeltek, a tanszéki csoport ezt igyekszik pótolni – tette hozzá dr. Berkes István, aki hosszabb távú célként említette a tanszékké alakulást, illetve a kötelező curriculumba való bekerülést.

Keresztes Eszter
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.