Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar  közleménye az  50 éve és 60 éve végzett fogorvosok részére

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara örömmel tájékoztatja volt hallgatóit, hogy részükre jubileumi díszoklevelet adományoz.


Tájékoztatjuk azokat a fogorvosokat, akik diplomájukat az Egyetem jogelődjénél, Budapesti Orvostudományi Egyetemen 1958-ban, és 1968-ban szerezték meg és szakterületükön legalább 30 évig dolgoztak,  az arany és gyémánt díszoklevél elnyerése érdekében 2018. április 30-ig a Fogorvostudományi Kar Dékáni Hivatalához (1085 Budapest, Üllői út 26.) vagy a kovacs.katalin@dent.semmelweis-univ.hu  e-mail címen nyújthatják be kérelmüket.

A kérelemben kérjük feltüntetni az oklevél keltét, a diplomában szereplő nevet, rövid szakmai életrajzot és értesítési címet.
A jubileumi díszoklevelek átadására előre láthatóan 2018. szeptember végén vagy október hónapban kerül sor, a pontos időpontról meghívó útján küldünk értesítést.

Jelentkezési lap erre a linkre kattintva tölthető le.