Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. június 15.
302422 Összes oltás

Tisztelt Egyetemi Munkatársak!
Kedves Kollégák!

Az év vége mindig az összegzés, értékelés és egyben az új célok meghatározásának ideje. Számomra mindezeknek további aktualitást ad, hogy a közelmúltban zárhattam le első hároméves kancellári ciklusomat, és vehettem át az újabb periódusra szóló kinevezésemet. Nagy megtiszteltetés ez számomra, és örömmel tölt el, hogy folytathatom az egyetem érdekében végzett közös munkát.

A 2017-es év egyik legfontosabb eredményének tartom, hogy több mint 2,6 milliárd forintot tudtunk fordítani a munkatársak megtartását, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó kollégák jutalmazását célzó intézkedésekre egy átfogó humánerőforrás-megtartási és -fejlesztési koncepció keretében. Az egyetem több mint 3800 dolgozója részesülhetett az év végi kiválósági jutalomban, melyen felül a havi bruttó 283 000 forintnál kevesebbet keresők alanyi jogon ajándékutalvány-juttatást is kaptak.

Emellett folytatódott idén a szakdolgozói életpálya-modell, melynek keretében az egyetem tíz százalékkal magasabb illetményt ad a Klinikai Központhoz tartozó szervezeti egységekben folyamatos munkarendben dolgozó, legalább „C” fizetési osztályba sorolt egészségügyi dolgozóknak, illetve az őket közvetlenül irányító vezető ápolóknak a rájuk vonatkozó garantált illetményhez képest.

Elindult az oktatói életpályamodell is, melynek eredményeként az egyetem saját forrásból lehetővé teszi, hogy a jogszabály által biztosított egészségügyi ágazati béremelésben nem, vagy csak részben érintett oktatói és kutatói munkakörben foglalkoztatottak bérébe is beépüljön a bruttó 107 ezer forintos, majd további bruttó 100 ezer forintos emelés. Mindez az Általános Orvostudományi Kar mellett a Fogorvostudományi és a Gyógyszerésztudományi Kar oktatóira is kiterjed. Szintén az idei év eredménye, hogy bruttó 150 ezer forintnál kevesebb illetménye senkinek sem lehet, aki teljes munkaidőben az egyetemen dolgozik.

A 2017-es költségvetés ezen felül egy új Semmelweis Tudományos Innovációs Alap létrehozását is tartalmazta, mely elkülönített pénzügyi forrásként támogatja egyebek mellett a kutatás-fejlesztést, a keletkező szellemi alkotások jogi védelmét és üzleti hasznosítását, valamint kiegészítő pénzügyi támogatást nyújthat a pályázati tevékenységhez.

Minderre az egyetem stabil likviditási szintje, a gazdálkodás egyensúlya ad lehetőséget, mely az év során folyamatosan biztosított volt. A példamutató gazdálkodásért ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek! Az intézmény működése mindezzel párhuzamosan transzparensebbé és szabályosabbá vált, tisztábban és egyértelműbben haladnak a folyamatok az új szabályzatok kialakítása nyomán, és magam is az átláthatóságra, a nyílt tájékoztatásra törekszem folyamatosan a tevékenységem során.

Az idei év eredményei közé sorolom, hogy megkapta az egyetem múlt évben bevezetett Energiairányítási Rendszere (EIR) a szükséges (MSZ EN ISO 50001:2011) minőségbiztosítási tanúsítványt, mely az intézmény egészére vonatkozik. Az EIR célja, hogy az egyetemi épületek energiahatékonysága mérhető és megjeleníthető legyen, és esetleges romlás esetén feltárhatók és megszüntethetők legyenek az okok.

2017 januárjában kezdetét vette a Semmelweis Egyetemen a bejövő küldemények digitalizálása az egységes irat- és dokumentumkezelő rendszer kialakítása keretében, a hatékony és jogszerű iratkezelés kiépítése érdekében. 2017. január 1-jével – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – a Semmelweis Egyetem is csatlakozott a Magyar Államkincstár központosított illetményszámfejtő rendszeréhez (KIRA).

Szeretném Rektor úrnak külön is megköszönni az elmúlt évek közös munkáját, és az ennek nyomán elért eredményeket. Bízom abban, hogy a teljes egyetemi közösség érdekeit szolgáló hatékony együttműködés a rektorválasztás után is tovább folytatódik.

Áldott, békés karácsonyt kívánok a Semmelweis Egyetem minden munkatársának!

Budapest, 2017. december 14.

Dr. Szász Károly

A kancellár évértékelő levele pdf formátumban erre a linkre kattintva tölthető le.