Az MTA-SE Egészségnevelés kortárs-oktatással (TANTUdSZ) kutatócsoport által kiírt országos egészségnevelési pályázat keretében a kutatócsoport egészségnevelési témakörben várta közoktatásban, illetve felsőoktatásban tanuló diákok, valamint középiskolai tanárok innovatív, kreatív pedagógiai módszerre épülő pályamunkáit. A felhívásra több alkotás érkezett, az „Iskolai egészségnevelés másképpen” című, előadásokkal egybekötött ünnepélyes díjátadón a legjobb pályázatok alkotói mutatták be munkájukat az Egészségtudományi Karon.

A rendezvényt dr. Falus András, az EDUVITAL Nonprofit Egészségnevelési Társaság társalapítója, a TANTUdSZ munkacsoport vezetője nyitotta meg. A beérkezett pályamunkák közül előzetesen hetet választottak ki, ezek rövid ismertetése után a közönség szavazhatott a legjobb egészségnevelési koncepcióra.

Balázs Erika középiskolai tanár a „Pici kezekben az egészség” című pályamunkájában egy „Egészségnap” keretén belül képzeli el a kisiskolásoknak szóló kézmosás tematikájú egészségnevelési programot. Ez magába foglal kötetlen beszélgetést a kézmosás fontosságáról, saját szappan készítését, a szappan színe alapján történő csoportfelosztást, és végül egy ötfordulós csapatjátékot, amelyet az eredményhirdetés után a kortársoktatók által készített óriásbuborékfújós meglepetésműsor követ.

Tóth Szilvia középiskolai tanár „Egy csepp víz, egy csepp figyelem” elnevezésű pályamunkájában a minőségi és mennyiségi folyadékfogyasztás témát az IBL (az érdeklődés alapú tanulás) és az RRI (felelősségteljes kutatás és innováció) módszerek segítségével valósítaná meg iskolások körében. Felhívta a figyelmet az érdeklődés felkeltésének fontosságára, aminek következménye a diákok téma iránti elköteleződése. Érvgyűjtéssel erősítené a diákok érdeklődését, majd egy másik szituációs feladat megoldásával tovább mélyítené a korábban megszerzett ismereteket.

Benke Fruzsina Erika dietetikus hallgató pályamunkájában szintén a folyadékfogyasztás témájában talált ki korosztályspecifikus  játékos feladatokat kisiskolásoknak. Először a gyerekekkel megvizsgálná a folyadékot mint közeget, majd a hasznos, a mértékkel fogyasztható és a káros dimenziók mentén csoportosítanák a folyadékokat. Mindezt a gyerekek által kiscsoportos munka keretében jól feldolgozható esettanulmány követné, majd lezárásként a helyes szokások kialakítását helyezné középpontba. Pályázatában számos, a TANTUdSZ program keretében kipróbált játékot, kísérletet ismertetett, de emellett  új játékos elemeket is bemutatott.

Csonka Barbara dietetikus és Koller Kinga népegészségügyi ellenőr szakos hallgatók „Figyelem: Kézmosás!”című pályamunkájukban a kézmosás, a kézhigiéné témára dolgoztak ki játékos feladatokat. Szerintük a helyes kézmosás megtanulásának legfontosabb alappillérjei a miért, mikor, mivel, hogyan. Ők a TANTUdSZ programból vettek át kipróbált módszereket, de újakat is alkalmaztak. Alapvetően két csoportba sorolt játékokkal dolgoznának: a csapatépítés és a témára történő ráhangolódás jegyében a jégtörő (ice breaker) játékok, valamint a tematikus blokkra, vagyis a helyes kézmosásra fókuszáló kvízjátékok, társasjáték szerepel a programjukban.

A középiskolás kategóriában három csapat versenyzett. A budapesti Bornemisza Péter Gimnázium csapata „Egy tíz éves visszatekintés” címmel nyújtotta be pályázatát. Ők elképzelt keretbe foglalták az egészségnevelési koncepciójukat: a 10 éves osztálytalálkozóra érkező osztálytársak különböző történeteikkel szembesítenék a programban részt vevőket azzal, hogy mennyire fontos az egészségtudatos magatartás, milyen következményei lehetnek a nem megfelelő életmódnak. Kulcsszavaik: a bizalom, a kötődés, a nyíltság és a proaktivitás. Elképzelésük szerint a folyamat a következő módon zajlik: szükséglet megfogalmazása – alkotás – megosztás egymással – együttgondolkodás – a tudás használata – kiértékelés. A diákok szerint fontos a támogatás, a pozitív és a negatív visszacsatolás is.

A Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium csapata „Jelen – vagy?” című pályamunkájában a  drogprevenció hasznosságára hívná fel a figyelmet. Szerintük a hatékony prevenció kulcsa az egyén saját értékeinek felfedezése és a megfelelő döntések meghozatala. A foglalkozások tematikáját a következőképpen képzelik el: bemutatkozás, majd az élet értékei és a függőség téma feldolgozása, ezt követi az önismeret, majd a közösség szerepe, illetve a nemet mondás képessége, végül a célok megfogalmazása. Különös figyelmet szentelnének az érzelmi intelligencia fokozásának.

A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola csapata a védőoltások fontosságára hívná fel a figyelmet egészségnevelési programjában, ezzel kapcsolatban egy online kérdőíves felmérést is készítettek. „De mi is az egészség?” című pályázatukban kiemelték, hogy mennyire lényeges a témára történő figyelemfelhívás, de legalább ennyire fontos a fiatalok megfelelő csatornákon történő megszólítása, ezért kifejlesztettek egy prevenciós videojátékot, amely elsősorban a kisiskolásokat célozza, de az idősebb korosztály számára is továbbfejleszthető.

Az előadásokat követően közönségszavazás, majd a díjátadó következett. A díjakat Kubányi Jolán, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke, Karacs Zsuzsanna a Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium megbízott igazgatója, valamint dr. Falus András, az Eduvital Nonprofit Egészségnevelési Társaság elnöke, a TANTUdSZ akadémiai program vezetője, a közönségdíjat dr. Urbán Veronika főiskolai tanár, az ETK EDUVITAL rendezvények főszervezője adta át.

A díjazottak listája erre a linkre kattintva letölthető.

Forrás: Egészségtudományi Kar

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.