A mentálhigiéné szakirányú továbbképzés 30 éves, a lelkigondozó szakirányú továbbképzés 15 éves és a szociális munka mesterképzés 10 éves évfordulója alkalmából tartott jubileumi ünnepséget az Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézete a Semmelweis Szalonban.

A rendezvényt dr. Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár nyitotta meg, aki úgy fogalmazott: nemcsak egykori oktatóként van jelen, hanem jelenlegi pozíciójából fakadóan szövetségesként is. Ma Magyarországon minden olyan szellemi szakmai műhelyt meg kell becsülni, amely így tudja ápolni és felszínen tartani a szociális segítségnyújtás, a mentálhigiéné, a lelki egészség ügyét – hangsúlyozta. Az államtitkár szólt arról is, hogy a kormányzatnak minden intézkedésnél, reformnál szem előtt kell tartania a lelki egészség szempontjait. A mentálhigiéné nemcsak társadalompolitikai, hanem nemzetstratégiai kérdés is, a mindenkori kormánynak pedig szövetségesei azok, akik a társadalom sebeinek gyógyításában közreműködnek – mutatott rá. Dr. Czibere Károly úgy látja, a jövőben még jobban fel fog értékelődni az a tudás, hogy miként kell egy másik emberhez odafordulni, és enyhet adni számára. Bár sok folyamat automatizálódik, de a szociális munkát soha nem fogja gép helyettesíteni – emelte ki. Szólt még az intézet szakemberek utánpótlásában játszott jelentős szerepéről, mint mondta, a hivatástudat, a professzionális szakmai identitás kialakításának egyik legfontosabb intézete ez.

A mentálhigiéné képzés egy olyan újítás, innováció, amelynek mindannyian az örökösei vagyunk – fogalmazott beszédében dr. Pethesné Dávid Beáta, az intézet igazgatója, hozzátéve, hogy az örökség maga a képzés szellemisége és a ráépített intézet működtetése. Ennek a folyamatnak az innovátora, aki nélkül nem lehetnénk ma itt ilyen nagy számban, dr. Tomcsányi Teodóra, az intézet alapító igazgatója – emelte ki, hangsúlyozva, hogy dr. Tomcsányi Teodóra már a kezdetekben az interdiszciplinaritásban gondolkodott, és felismerte a team-munka jelentőségét. Az innováció, vagyis a mentálhigiéné szakirányú képzés 1987-ben született meg, és aztán ebből nőtt ki az intézet másik két képzése, 2002-ben a lelkigondozó szakirányú továbbképzés, 2007-ben a szociális munka mesterképzés. A képzések társadalmi beágyazottságát jól mutatja, hogy egyre népszerűbbek – mondta az igazgató.

Dr. Harmatta János pszichiáter, a Mentálhigiéné Intézet tudományos tanácsadója „Lelki egészség Magyarországon – az elmúlt 30 év” címmel tartott előadást. A mentálhigiéné előzményeiről beszélve négy nevet emelt ki: dr. Buda Béla, dr. Tomcsányi Teodóra, dr. Bagdy Emőke és dr. Kopp Mária, akik a legfontosabb szerepet játszották a segítő foglalkozás e spektrumának megalakításában. Szólt arról, hogy a képzés során készült szakdolgozatokból, az ezek keretében megvalósult projektekből, intézményfejlesztésekből pontosan látszik, hogy milyen nagy tudás halmozódott itt fel, ami egy nemzeti érték, és Magyarország lelki állapota is növekedni tud általa. Kitért arra is, hogy a képzésnek, amelyben fontos szerepet játszik az önismereti sajátélmény, személyiségformáló hatása is van, és szintén hasznos társadalmilag, hogy egyfajta attitűdváltozáson esnek át az itt végzettek. A szakember szerint a mentálhigiéné hazai mozgalma és oktatása úton van afelé, hogy önálló diszciplínává váljon, de ehhez definiálni kell a terület lehetőségeit és a határait.

Az elmúlt harminc évben körülbelül 2000 hallgató végzett az intézetben – mondta Semsey Gábor, az ünnepség moderátora, a mentálhigiéné képzés szakcsoportvezetője. A rendezvény keretében mindhárom jubiláló képzésről egy-egy volt hallgató számolt be arról, hogy miként tudta a pályája során hasznosítani az itt tanultakat. Ezt követően dr. Pethesné Dávid Beáta és dr. Tomcsányi Teodóra díszoklevelet adott át az intézet több mint húsz külsős oktatójának, akik régóta és kitartóan segítik a képzést.

Dobozi Pálma
Fotó: Kovács Attila, Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.