Egy országos telepatológiai hálózat alapjait kívánja a Semmelweis Egyetem két patológiai intézete lefektetni a Norvég Alap Egészségügyi Kezdeményezések programból elnyert közös pályázat segítségével. A „Tapasztalatcsere, stratégiaalkotás és kompetencia fejlesztő programok kialakítása a digitális patológia bevezetésére a konzultációs gyakorlatba és a műtét közbeni patológiai távdiagnosztikába” című  pályázatot mintegy 22,5 milllió forinttal támogatja az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus.

A Semmelweis Egyetem I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézete és a II. Sz. Patológiai Intézet közös pályázatot nyújtott be a Norvég Alap Népegészségügyi Kezdeményezések programjára patológiai e-health fejlesztések megvalósításához a korai rákdiagnosztikában. A patológiai informatika sajátos kérdései és problémái speciális megközelítést követelnek meg – mutatott rá dr. Fónyad László, az I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet adjunktusa. Példaként említette, hogy a telepatológiai alkalmazások, a teleradiológiához hasonló és távleletezést lehetővé tevő eszközök tárhelyigénye nagyságrendekkel nagyobb, mint bármely más egészségügyi területé. Egy CT- vagy MR-esethez tartozó képsor mérete 100 MB-os nagyságrendű, míg egyetlen patológiai metszet, amiből 5-10 darab is tartozhat egy esethez, már GB-ban mérhető nagyságrendet jelent. Ekkora adatmennyiség tárolására, továbbítására nem, vagy csak korlátozottan alkalmasak az általános egészségügyi informatikai rendszerek, illetve korábbi standardok. A patológus társadalomnak régi szándéka, hogy önálló fejlesztések történjenek ezen a szakterületen, a Magyar Patológusok Társasága korábban is többször pályázott a Norvég Alapnál telepatológiai hálózat kiépítésére. A mostani pályázaton elnyert több mint 22,5 millió forintos összeg egy országos telepatológiai hálózat alapjainak lefektetésére lehet elegendő. A projektben lehetőség nyílik a tervezett telepatológiai hálózat szakmai dokumentációjának, irányelveinek megalkotására.  

Az országban jelenleg több mint 70 különböző méretű patológiai osztály működik, sok esetben csak egyetlen állandó patológussal. Egy telepatológiai hálózat megoldást jelenthet a humánerőforrással kapcsolatos kérdésekre is a virtuális tér nyújtotta lehetőségek kihasználásával. A tervbe vett hálózat két ponton feltétlenül és már indulásakor segítséget nyújthat a patológiai diagnosztikai munka és így a betegellátás során: az intraoperatív gyorsdiagnosztikai, fagyasztásos minták vizsgálatakor távsegítséget nyújthat, akár a képzett asszisztenciának, a minta gyors feldolgozásához és távolról történő orvosi kiértékeléséhez. Emellett a hálózathoz csatlakozott patológus orvosoknak konzultációs támogatást nyújthat, úgy, hogy a hagyományos, postai úton történő mintamozgatás elkerülhető, így a folyamatok gyorsíthatóak.

Dr. Fónyad László elmondta: október végéig három fő feladatot szeretnének megvalósítani. Első lépésként professzionális projekttervet dolgoznak ki, amiben kezelnek minden kérdést, amivel a hálózat kiépítése során számolni kell, akár adott esetben később a döntéshozóknak is (környezetelemzés, költségelemzés, jogi- és finanszírozási környezet elemzése, SWOT analízis, stb.). Az anyaggal olyan további forrásokra szeretnénk pályázni, amik már magát a rendszer kiépítését célozzák meg – mondta az adjunktus. Fontos elem egy kompetenciafejlesztő program megalkotása, amit elsősorban asszisztenseknek állítunk össze azzal a céllal, hogy a már említett intraoperatív szakaszban jelentkező preanalitikai folyamatokat, távsegítség mellett, képesek legyenek elvégezni. A harmadik, szintén kiemelt elem a terv szerint megvalósuló rendszer minőségbiztosítási dokumentációjának összeállítása – sorolta az adjunktus.

A projekt megvalósítási ideje a Norvég Alap pénzügyi ciklusához igazodik, így október végéig az említett szakmai anyagoknak el kell készülniük. Meggyőződésünk, hogy a most megszületendő dokumentumok a jövőben meghatározóak lesznek a hazai digitális patológiai fejlesztések irányait tekintve – tette még hozzá dr. Fónyad László.

Forrás: I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.