A Klinikai Központhoz (KK) tartozó minden szervezeti egységből egy kiemelkedő munkát végző szakdolgozó részesült elismerésben a Kossuth Zsuzsanna Emlékév alkalmából. A mintegy negyven kitüntetett Dr. Merkely Béla klinikai rektorhelyettestől, KK elnöktől, valamint Kormos Ágnes ápolási igazgatótól vehette át az oklevelet és az emlékérmet, mellyel ötvenezer forintos díjazás is járt.

A Klinikai Központ Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatóság, valamint az Egészségtudományi Kar (ETK) Ápolástan Tanszék közös rendezvényén Kormos Ágnes röviden ismertette a 200 évvel ezelőtt született Kossuth Zsuzsanna életpályáját. Mint emlékeztetett, az ország első főápolója 14 évesen találkozott először az emberi szenvedéssel, mikor Magyarországon kitört a kolera, és bátyja, Kossuth Lajos mellett kivette részét a járvány elleni küzdelemből. 1849 elején Flór Ferenc vezetésével szervezték újjá a honvédség egészségügyi osztályát, ekkor nevezte ki Kossuth Lajos húgát a tábori kórházak főápolónőjének. Kossuth Zsuzsanna felismerte, hogy sikeres munkát csak megfelelő létszámú, végzettségű ápolóval és felszereltséggel tud végezni. Nevéhez fűződik az önkéntesek bevonása a sebesültek ellátásába, de a lelki segítségnyújtás fontosságának felismerése is – sorolta Kormos Ágnes.

Hozzátette: munkássága példa minden ápoló számára, az emlékérem-átadó ünnepséggel pedig az ápolói hivatást hűségével és önfeláldozó tevékenységével megalapozó Kossuth Zsuzsanna emléke előtt is tiszteleg az egyetem.

Dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettes köszöntőjében hangsúlyozta: gyakorló orvosként nap mint nap tapasztalja, hogy ápolás nélkül nem működne a rendszer. Az orvosi szakma nem tudna pozitív eredményeket elérni, anélkül a komoly háttér nélkül, amit az ápolók biztosítanak – mutatott rá.

Dr. Merkely Béla klinikai rektorhelyettes beszédében visszaemlékezett arra, hogy orvostanhallgató korában két évet dolgozott ápolóként a III. Sz. Belgyógyászati Klinika koronáriaőrzőjében. Mint kiemelte, ekkor tanulta meg tisztelni és nagyra becsülni az ápolók munkáját, de klinikaigazgatóként is pontosan látja, hogy milyen nagy gondossággal és odafigyeléssel látják el feladataikat a kollégák. Éppen ezért a Klinikai Központ elnökeként elkötelezett amellett, hogy az ápolók életpályájának javításán dolgozzon – hangsúlyozta hozzátéve, hogy a szakdolgozók munkája nélkül nincs esély annak a célnak a megvalósítására, hogy az egyetem a közép-magyarországi régió vezető egészségügyi intézményévé váljon.

Dr. Nagy Zoltán Zsolt, az ETK dékánja is az ápolók és az orvosok közös, egymásra épülő munkájának jelentőségét emelte ki. Mint fogalmazott, az ápolószemélyzet nélkül nem tudnak létezni az orvosok. Utalt arra, hogy a karon 1989-ben alakult az első olyan képzési forma, ahol az ápolók felsőfokú végzettséget szerezhettek. Az ETK olyan képzést tud nyújtani, amellyel az itt végzettek minden ápolási területen el tudják látni az ápolási és vezetői feladatokat egyaránt – mondta.

Vártókné Fehér Rózsa, a Magyar Ápolási Egyesület alelnöke úgy fogalmazott: Kossuth Zsuzsanna az egész életét az emberiség szolgálatára tette fel. Emlékeztetett rá, hogy kezdeményezésük nyomán lett születésnapja (február 19.) a Magyar Ápolók Napja.

Dr. Záray Gyuláné, Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) budapesti területi szervezet elnöke szerint Kossuth Zsuzsanna pályáját az elszántság és az akarás kísérte végig. Felhívta a figyelmet a továbbképzések fontosságára, és arra, hogy egy évben legalább egyszer minden szakdolgozónak nyújtanak támogatást ehhez.

Dr. Balogh Zoltán, az ETK Ápolástan Tanszékének vezetője, a MESZK elnöke arról szólt, hogy a jelen Kossuth Zsuzsannái, akik a vállukon viszik az egészségügy mindennapi terhét, itt élnek közöttünk, és a mai napon azokat ismerik  el, akik a legtöbbet teszik kollégáik szerint. Kiemelte a példamutatás fontosságát, hiszen oktató intézményként az itt dolgozók képzik a jövő nemzedékét. Kitért az emlékérem történetére is, melynek kibocsátását a MESZK kezdeményezte a Magyar Nemzeti Banknál.

Dr. Balogh Zoltán és Vártókné Fehér Rózsa Kossuth Zsuzsanna Emlékérmet nyújtott át az egyetem vezetőségéből dr. Merkely Bélának, dr. Bánhidy Ferencnek, dr. Nagy Zoltán Zsoltnak, valamint Kormos Ágnesnek, továbbá a jelenlévő két társegyetem, a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem ápolásvezetőinek, Gál Máriának és Balogh Dénesnek.

Ezt követően dr. Merkely Béla és Kormos Ágnes az egyetem 39 dolgozójának adott át Kossuth Zsuzsanna Emlékérmet. Kormos Ágnes köszönetét fejezte ki, hogy a Klinikai Központ elnöksége támogatta az Ápolásvezetési Igazgatóság javaslatát, miszerint az emlékév alkalmából a KK-hoz tartozó szervezeti egységek mindegyikében egy fő szakdolgozó elismerő oklevélben, ezüst emlékéremben és ötvenezer forint értékű díjazásban részesüljön.

A kitüntetéseket követően dr. Kapronczay Károly, a Magyar Tudományos Akadémia orvostörténeti bizottságának elnöke, a Magyar Orvostörténeti Társaság főtitkára tartott előadást Kossuth Zsuzsanna, a honvéd főápoló emlékezete címmel.

Dobozi Pálma
Fotó: Adrián Zoltán

Galéria

66kép

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.