Az idei félévtől az egyéni fokozatszerzők felvételit követően léphetnek be a doktori képzésbe; hasonló komplex vizsgát kell tenniük, mint amit az új jogszabályi környezet a szervezett képzésben résztvevőknek ír elő félidőben. A doktori képzéssel kapcsolatos változások 2016. szeptember 1-jével léptek életbe. Az egyéni fokozatszerzők számára az első, már az új szabályok szerint szerveződő felvételi január 17-én lesz.

A most záruló tanév kezdetétől kétféle rendszerben zajlik a doktori képzés az egyetemeken – tájékoztatott dr. Tímár József, a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának elnöke. Azok, akik 2016. szeptember 1-je előtt kezdték el a képzést, továbbra is a régi rendszer szerint szerezhetik meg tudományos fokozatukat, míg az új belépőkre már a megváltozott jogszabályi környezet vonatkozik. Az új rendszer egyebek mellett háromról négy évre növeli (két év képzési fázis, két év disszertációs fázis) a képzés hosszát a szervezett képzésben résztvevő ösztöndíjas és önköltséges hallgatók esetében. Az első két év után komplex vizsgát kell tenni egy fő és egy melléktantárgyból, mely részben hasonlít a régi rendszer szigorlati vizsgájához. Újdonság, hogy a kutatási előmenetelt is meg kell ítélni, és mindkét szempontból sikeresnek lennie a hallgatónak a képzés folytatásához.

Az új rendszerben az államilag támogatott hallgatók ösztöndíját is jelentősen megemelte a kormányzat: az első két évben 40 százalékkal, míg a második két évben 80 százalékkal. Ugyanakkor, ha egy állami ösztöndíjas hallgató a sikeres komplex vizsgát követő fokozatszerzési eljárás során nem szerez fokozatot, akkor az egyetemnek  folyósított képzési támogatás összege a  fokozatszerzési eljárás idejére az  adott doktori képzésben részt vett hallgató után nyújtott képzési támogatás összegének felével csökkenthető.

Ennek részleteit még nem tartalmazza jogszabály, ám az biztos, hogy mind a Doktori Iskola, mind a témavezető és a hallgató anyagilag is érdekeltté válik abban, hogy a komplex vizsga után azok folytassák a képzést, akiknek jó esélyük van a sikeres disszertációra – mutatott rá az elnök. 

Mint azt dr. Tímár József hangsúlyozta, a változások több intézkedést is szükségessé tettek az egyetemi Doktori Iskolán belül. Mivel az említett emeléssel komoly különbség alakult ki a rendszerbe szeptember 1-je előtt és után belépett hallgatók ösztöndíjában, a Doktori Iskola ennek ellensúlyozására létrehozta a Semmelweis Ösztöndíjat a régi hallgatók számára. Ez negyven százalékos ösztöndíj-emelést jelent, melyet a kutatáshoz szükséges dologi kiadások terhére tudott megvalósítani a Doktori Iskola. A hosszú távú fenntartás módját, a visszapótlás lehetőségeit keresi a Doktori Iskola – mondta dr. Tímár József.

Emellett a sikertelen fokozatszerzés esetén életbe lépő  támogatáscsökkentéssel kapcsolatban harmonizálni kell az állami ösztöndíjas és a dolgozói kedvezménnyel önköltséges PhD-hallgatók helyzetét. A következményeket utóbbiak esetében is érvényesíteni kell valamilyen formában – hangsúlyozta az elnök.

Az új rendszerbe most belépő egyéni fokozatszerzőket érintő változás még, hogy a sikeres felvételi (vagyis komplex vizsga) után hallgatói jogviszonyt kell létesíteniük, és minimálisan egy félévet el kell tölteniük a rendszerben. Szintén újdonság, hogy az egyéni fokozatszerzőknek is lehet témavezetője megfelelő feltételek mellett, ugyanakkor már a felvételinél egyértelművé kell tenni, hogy konzulenssel vagy témavezetővel dolgoznak.

Dr. Tímár József szólt arról is, hogy a négy orvosegyetemmel közösen pályáznak egy, a doktori képzés színvonalának emelését célzó VEKOP pályázatra. Remélik, hogy ez nemcsak a tehetséges hallgatók kutatásainak támogatására, hanem a sikeres témavezetők jutalmazására is lehetőséget ad, mely rendkívül fontos szempont.

Az elnök kiemelte, a doktori képzés területén alapvető törekvés a sikeres fokozatszerzők arányának növelése, mivel ez befolyásolja a Doktori Iskola állami ösztöndíj-szerző képességét, az egyetemi oktatók minősítését, és így végső soron az egyetem hazai és nemzetközi  rangsorokban való szereplését is.

Dobozi Pálma
Fotó: Kovács Attila, Semmelweis Egyetem (a kiemelt kép illusztráció)

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.