A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kara (ETK) a soron következő keresztfélévben nyolc önköltséges szakirányú továbbképzéssel várja azokat, akik már rendelkeznek diplomával, de bővítenék ismereteiket. A keresztfélévben induló aktuális képzésekre 2017. január 15-ig lehet jelentkezni.

Az addiktológiai konzultáns szakon szenvedélyállapotokkal és -betegségekkel foglalkozó egyéni, pár- és csoportos konzultációra képes szakemberek felkészítése történik, sokrétű, multidimenzionális megközelítéssel. A jelentkezéshez orvos- és egészségtudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, jogi és igazgatási, művészeti, pedagógus, sporttudományi, nemzetvédelmi és katonai vagy hitéleti területek valamelyikén szerzett diploma szükséges.

Az angol egészségtudományi szaknyelvi kommunikátor szakirányú továbbképzést elvégzők olyan szakemberekké válnak, akik egészségügyi intézmények és cégek interkulturális kommunikációs feladatait láthatják el, ideértve a szóvivői feladatokat, valamint a szóbeli és írásbeli kapcsolattartást külföldi páciensekkel és intézményekkel. A képzésben való részvétel feltétele legalább alapképzésben szerzett végzettség és szakképzettség az orvos- és egészségtudomány, bölcsészettudomány vagy természettudomány területén, valamint nyelvvizsga-bizonyítvánnyal igazolt minimum középfokú angol nyelvismeret.

Az egészségtudományi szakfordító-tolmács képzés célja orvostudományi, gyógyszerésztudományi vagy egészségtudományi szakterület alap vagy mester szakain végzettséget szerzett szakemberek angol szakfordító és tolmács szakirányú továbbképzése. A képzésben való részvétel feltétele orvos- és egészségtudományi, bölcsészettudományi vagy természettudományi területek valamelyikén legalább alapképzésben szerzett végzettség és szakképzettség, valamint nyelvvizsga-bizonyítvánnyal igazolt, minimum középfokú angol nyelvismeret.

Az egészségügyi projektmenedzser szakon olyan korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültséggel rendelkező egészségügyi projektmenedzserek képzése zajlik, akik többek között képesek egészségügyi projektek menedzselésére, a szakterület fejlődésének önálló követésére, alkotó művelésére, továbbfejlesztésre, valamint az eredmények közlésére. A képzésben való részvételhez orvos- és egészségtudományi képzési területen szerzett alapképzési végzettség és szakképzettség szükséges.

A hagyományos kínai gyógyász képzésben való részvétel feltétele az ápolás és betegellátás alapszak bármely szakirányán megszerzett BSc oklevél. A cél, hogy a végzettek a korábban megszerzett szakmai tudásuk és gyakorlati készségeik kiegészítéseként  adekvát módon tudják alkalmazni a hagyományos kínai gyógyászat egyes terápiás és diagnosztikai módszereit, az ágazati tevékenységre vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokban foglalt korlátozások maradéktalan figyelembe vételével.

A podiáter szakon multidiszciplináris szemléletű ápolási szakemberek képzése történik, akik képesek megfelelően kezelni a diabéteszes lábat, mielőtt visszafordíthatatlan szövődmények alakulnának ki. A cukorbetegségben szenvedők magas amputációs rátájának 85%-a ugyanis megelőzhető lenne megfelelő podiátriai gondozás mellett. A képzésben való részvétel feltétele orvos- és egészségtudomány képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél.

Szintén keresztfélévben indul a rehabilitációs-kreatív terapeuta szakemberek képzése, akik képesek a klinikum valamennyi területén egységes szemléleti keretben rehabilitációs-kreatív terápiás tevékenységet, valamint a klinikumon kívül preventív tevékenységet folytatni. A képzésben való részvétel feltétele orvos- és egészségtudományi, sport- és társadalomtudományi, művészeti és művészetközvetítési képzési területek alapképzési szakjain, valamint a bölcsészettudományi terület pedagógia és pszichológia ágához, illetve a pedagógusképzési terület gyógypedagógiai ágához tartozó alapképzési szakok valamelyikén szerzett oklevél.

A wellnes szakmenedzser szakon végzettek az egészség- és gyógyturizmus területén, wellness-, fitness-szolgáltató, tervező vagy finanszírozó intézmények felső- és középvezetőjeként, tanácsadójaként helyezkedhetnek el. Képesek lesznek egyebek mellett wellness, fitness vagy gyógyturizmushoz kapcsolódó területen a rendszer és a szervezetek menedzselésére, marketing- és reklámtevékenység tervezésére. A képzésben való részvétel feltétele orvos- és egészségtudomány területén szerzett egyetemi vagy főiskolai felsőfokú egészségügyi végzettség.

A szakirányú továbbképzésekkel kapcsolatos további részletekről és a jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókról az ETK honlapján lehet tájékozódni.

Keresztes Eszter
Fotó (illusztráció): Kovács Attila, Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.