RS45466_KA-20160216-IMG_4319-scrHallgatói fórumot tartottak az ötödévesek esetében az idei tanévtől bevezetett blokkosított oktatás eddigi tapasztalatairól és az új rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekről a Nagyvárad Téri Elméleti Tömb Barna termében. Az Általános Orvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzata által szervezett, angol és magyar nyelven zajlott fórumon részt vett dr. Hunyady László, az Általános Orvostudományi Kar dékánja, dr. Masszi Tamás általános dékánhelyettes, dr. Molnár Miklós graduális képzésért felelős dékánhelyettes, Báthori Gergő, az ÁOK HÖK oktatási elnökhelyettese és Szeles András, a külföldi hallgatókat képviselő ISAS elnöke.

Az ötödéves blokkosított oktatás a 2015/2016-os tanév őszi szemeszterétől indult el a Semmelweis Egyetemen, melynek lényege, hogy az ötödéves hallgatók a klinikai gyakorlatokat egybefüggően, egy-két hetes blokkokban végzik, ezáltal csökkenthető az utazás az egyes intézetek között, a képzésre fordított idő jobban kihasználható.

RS45477_KA-20160216-IMG_4282-scrDr. Hunyady László dékán a fórum elején összefoglalta az eddig tapasztalatokat, hangsúlyozva, hogy egy teljesen új rendszerről van szó, aminek kialakítása logisztikai szempontból komoly kihívást jelentett.  Elmondta, az új rendszer hallgatói kezdeményezésre jött létre, és a kar vezetése továbbra is nyitott a hallgatók javaslataira, akiket arra kért, a blokkosított képzési rendszerrel kapcsolatos észrevételeiket juttassák el írásban a Dékáni Hivatalhoz. Mint mondta, a cél a gyakorlati oktatás színvonalának javítása volt, amit az oktatási metodika és tematika szisztematikus átgondolásával és a hallgatók oktatási helyszínek közötti utazásának limitálásával el is értek. Az új rendszer alapvetően jól működik, a közben felmerülő problémákra pedig folyamatosan keresik a megoldásokat, erre szolgál a hallgatói fórum is – emelte ki.

A dékán ismertette az új rendszerű oktatásban részt vevő hallgatók körében végzett elégedettségi felméréseket, melyek során összességében inkább semleges és pozitív visszajelzések érkeztek. A hallgatóknak a többi között olyan kérdésekre kellett válaszolniuk, hogy mennyire volt gyakorlati az oktatás, mennyire volt lehetőségük az aktív részvételre és hogy összességében sikerült-e pozitív irányba fejlődni az új blokkosított rendszer bevezetésével. Elmondta, megkeresik a klinikákat és tanszékeket, hogy dolgozzanak ki intézkedési tervet a hallgatók által megfogalmazott problémák megoldására.

RS45473_KA-20160216-IMG_4296-scrA kiemelt célok között említette, hogy növekvő mértékben vonják be a gyakorlati oktatásba a skill laboratóriumokat. Ezt új oktatási segédeszközök beszerzése is segíti: az Urológiai Klinikán kari támogatással olyan eszközöket szereztek be, amelyekkel a prosztatatapintást és a katéter behelyezését lehet gyakorolni, a Mellkassebészeti Klinikán pedig új, a mellkasi punkció és a konikotómia gyakorlását segítő eszközök beszerzése van folyamatban.

A kar vezetői hangsúlyozták, az új rendszer nagy lépés a képzés standardizációja felé, így kiszűrhetővé válik a korábbi rendszerben néhol megjelenő esetlegesség. Ezzel párhuzamosan bevezették a karon az ún. kompetencialistát is, ami tantárgyanként felsorolja, hogy a hallgatóknak milyen kompetenciákat kell elsajátítaniuk a gyakorlatok során.

RS45463_KA-20160216-IMG_4338-scrTöbb hallgató felvetette, hogy a hiányzások pótlása jelenleg nem megoldott. Erre reagálva a dékán elmondta, már dolgoznak a megoldáson, a tervek szerint a szorgalmi időszak végén lesz majd egy extra hét erre. Ezt a hetet úgy nyerik majd, hogy egyes, jelenleg egy hétig tartó gyakorlatokat egy éjszakai ügyelettel helyettesítenek (például a traumatológia esetében), ezáltal a hallgatók is közelebb kerülhetnek a betegek és a gyakorlati ellátás megismeréséhez, az így felszabaduló plusz héten pedig lehetőségük lesz a hiányzások pótlására.

RS45458_KA-20160216-IMG_4348-scrBáthori Gergő ezzel kapcsolatban elmondta: a HÖK azt szeretné elérni, hogy a klinikák a minimálisan elvárt részvételt maximum 85 százalékra emelhessék – jelenleg a tanulmányi és vizsgaszabályzatban 75 százalék szerepel minimumként, de az egyes intézetek ettől saját hatáskörben eltérhetnek pozitív irányban. Szerinte a 85 százalék azért ideális kompromisszum, mert lehetőséget ad a hallgatóknak a TDK vagy demonstrátori munka folytatására.

A hallgatói kérdések között szerepelt az is, hogy miért nem lehet a gyakorlati tárgyakból közvetlenül a blokkok után vizsgázni. Dr. Hunyady László szerint ez logikus lenne, de egyelőre nem megoldható logisztikailag, mert a szemeszter közben csak a gyakorlati oktatás mennyiségének kárára lehetne vizsgáztatni. Hasonlóképp nem megoldható az elméleti oktatás blokkosítása sem, ez ugyanis jelentősen megnövelné a szükséges oktatói kapacitást. Dr. Masszi Tamás ugyanakkor azt is megjegyezte, ezek olyan készségek, melyeket egy orvosnak élete végéig tudnia kell alkalmazni, így nem életszerű az a felvetés, hogy elfelejtik a szemeszter végére a tanultakat.

RS45465_KA-20160216-IMG_4325-scrFelmerült az is, hogy a blokkosított gyakorlati oktatás hogyan hozható összhangba a hagyományos keretek között zajló elméleti oktatással: a hallgatói visszajelzések alapján néhol gondot okozott, hogy a félév elején, a gyakorlati képzés megkezdésekor még hiányosak voltak a hallgatók ismeretei. Ezzel kapcsolatban dr. Masszi Tamás elmondta, arra biztatják a klinikákat, hogy fejlesszenek olyan e-learning anyagokat, amelyek segítségével az adott gyakorlatra megfelelően fel tudnának készülni a hallgatók. Hangsúlyozta, hogy a gyakorlati képzéshez nincs szükség az egész féléves elméleti anyag ismeretére, ugyanakkor fontos, hogy a hallgatók felkészülten érkezzenek a gyakorlatokra.

A kar vezetői hangsúlyozták, hogy az új rendszer bevezetésével a hallgatók egyenletesebben oszlanak el a klinikákon, ezáltal átláthatóbbá vált az oktatási folyamat. Elmondták, hogy a célok között szerepel a gyakorlatokon részt vevő csoportok létszámának csökkentése is.

Dr. Molnár Miklós kiemelte annak fontosságát, hogy minél többen jelezzenek vissza a rendszerrel kapcsolatban. Mint mondta, eddig is voltak felmérések, de ezek hatékonyságát nagy mértékben fogja javítani az az elektronikus értékelési rendszer, ami a Neptunon keresztül, anonim módon teszi majd lehetővé a visszajelzést.

Szeles András hallgatói kérdésre válaszolva elmondta, a külföldi hallgatók esetében az évfolyamfelelős osztotta be a gyakorlati csoportba jelentkezőket, figyelembe véve az egyéni kéréseket, igényeket is. A magyar hallgatók beosztásánál a jelentkezők magasabb száma miatt a külföldi tanulmányutakat és a tanulmányi átlagot veszik figyelembe a jelentkezés elbírálásánál – tette hozzá Báthori Gergő.

RS45468_KA-20160216-IMG_4312-scrZárszavában a dékán megköszönte a hallgatóknak az érdeklődést és a hozzászólásokat. Mint mondta, a kar vezetése nagy erőfeszítéseket tesz azért, hogy a képzés színvonalát emelje, és meggyőződése szerint a blokkosított gyakorlati képzés bevezetése ebbe az irányba mutat. Örömét fejezte ki, hogy a hallgatói önkormányzat aktívan részt vesz a folyamatban, és arra biztatta a hallgatókat, hogy észrevételeikkel, kérdéseikkel, konkrét eseteket érintő esetleges panaszaikkal forduljanak a kar vezetéséhez.  A blokkosított oktatás keretében tanulók egyébként már a félév elején megkapják a teljes adott szemeszterre vonatkozó órarendjüket, mely elérhető az egyetem honlapján (erre a linkre kattintva).

Pogrányi Péter
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.