Az aláírt kiírás PDF formátumban erre a linkre kattintva tölthető le.

(1) A SE HÖK Küldöttgyűlési tag pozícióra minden olyan, a Semmelweis Egyetemen aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató választható, aki a jelentkezési határidőn belül érvényes pályázatot nyújtott be. 

(2) A SE HÖK Küldöttgyűlési tag mandátuma az SE HÖK új Alapszabályának Szenátus általi jóváhagyásáig, de legfeljebb 2016. május 31. napjáig szól. A SE HÖK Küldöttgyűlési tag mandátuma a választási eredmények jogerős kihirdetését követő munkanapon kezdődik.

(3) A választáson való indulás feltétele a pályázati kiírásnak megfelelő pályázat benyújtása. A beérkezett pályázatok elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról a Választási Bizottság dönt.

(4) A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. jelentkezési lapot,
 2. a 2015/2016-os tanév I. szemeszterére vonatkozó aktív hallgatói jogviszonyról szóló igazolást,
 3. önéletrajzot,
 4. motivációs levelet,
 5. a jelölt Karán szavazati joggal rendelkező hallgatók 2 %-ának az írásbeli ajánlását.
  (ÁOK: 91 fő, EKK: 12, ETK: 73, FOK: 18, GYTK: 17)
 6. A pályázónak a pályázat minden lapját saját kezű aláírásával kell ellátnia.

A pályázatok benyújtására meghatalmazott útján is lehetőség van, ebben az esetben a pályázathoz mellékelni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

(6) A pályázatok leadási határideje: 2015. december 2-án 12:00 óra 

(7) A pályázatot személyesen kell leadni: 1085 Budapest, Üllői út 26. II. emelet 214. szoba 

(8) A szavazás kezdő időpontja: 2015. december 8. 8 óra
A szavazás záró időpontja: 2015. december 12. 20 óra

A választási eljárás érvényességének feltétele, hogy azon a szavazásra jogosult nappali tagozatos hallgatók legalább 25 %-a részt vegyen.

Minden hallgató legfeljebb a Karon elnyerhető mandátumok számának megfelelő számú jelöltre adhatja le szavazatát. 

(9) Az adott Karon elnyerhető mandátumok számának megfelelő számú, legtöbb szavazatot szerzett hallgató nyer SE HÖK Küldöttgyűlési tag mandátumot. 

(10) A szavazatokat a Rektor, a Kancellár és a HÖOK Elnöke által delegált tagokból felálló Választási Bizottság összesíti. 

(11) A választási eljárásra az Ideiglenes Választási Szabályzat rendelkezései az irányadóak.

 

Budapest, 2015. november 18.                                                                       

 

Dr. Szél Ágoston
rektor
Semmelweis Egyetem

 


Tudnivalók a Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésének 2015. évi tisztújító választásához

 1. A tisztújító választás szabályait meghatározó Ideiglenes Választási Szabályzat az alábbi címen érhető el pdf formátumban:
  https://semmelweis.hu/hirek/files/2015/11/SE_HOK_Valasztási_Szabályzat-2015.pdf
 1. A jelentkezési lap az alábbi elérhetőségen tölthető le doc formátumban:
  https://semmelweis.hu/hirek/files/2015/11/SE_HOK_valasztas_jelentkezesi-lap-2015.doc
 1. Az ajánlásokat kizárólag a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság pecsétjével ellátott ajánlásgyűjtő ív segítéségével lehet összegyűjteni. Kiemelten fontos, hogy az ajánlást adó személye megállapítható legyen!

Amennyiben egy ív nem elegendő az ajánlások összegyűjtéséhez, értelemszerűen további ívek alkalmazása szükséges.

Az ajánlásgyűjtő ívek a Jogi és Igazgatási Főigazgatóságon vehetők át. (1085 Budapest, Üllői út 26. II. em. 214. szoba)

 1. A választás lebonyolítására a Neptun rendszerrel integrált UniPoll rendszer használatával kerül sor. Szavazni kizárólag így lehetséges, a szavazatok papír alapon történő leadására nincs lehetőség.
 1. A rendszer használata egyszerű, maximum annyi jelöltre lehet szavazni, ahány mandátum az adott Karon megszerezhető.
 1. Mindössze a Neptun-kódra és jelszóra van szükség! Amennyiben a korábbiakban Neptud-kód és a jelszót más számára is ismertté vált (pl. valamelyik hallgatótárs számára), úgy a szavazás biztonsága érdekében, szükséges a jelszó megváltoztatása.
 1. Amennyiben a szavazás során technikai akadályok merülnek fel (nem enged belépni a Neptun, nem lehet szavazni, szavazás során leáll a rendszer stb.), Az esetlegesen felmerülő hibát kérjük, haladéktalanul jelezzék a Választási Bizottság felé. Ilyen esetben egy képernyőfelvétel (Print Screen) elküldése nagyban segíti a probléma könnyebb megoldását.  (A Választási Bizottság a hokvalasztas2015@semmelweis-univ.hu email címen érhető el).
 1. Minden egyéb kérdésben az Ideiglenes Választási Szabályzat az irányadó, illetve szükség esetén a Választási Bizottság nyújt segítséget.

A kiírás és az információk elérhetőek angol és német nyelven erre a linkre kattintva…