A belgyógyászat és a reumatológia két fontos tankönyvének új kiadását mutatták be a Gellért Hotelben.  A dr. Tulassay Zsolt szerkesztésében megjelent A belgyógyászat alapjai című monográfiát ötödjére, míg a  Dr. Poór Gyula által jegyzett A reumatológia tankönyve című művet másodjára adta ki a Medicina Könyvkiadó.

RS38237_KA-20151111-IMG_8811-scr (1)Az ünnepélyes könyvbemutatón a kiadó igazgatója, Farkasvölgyi Frigyesné köszöntötte a megjelenteket, majd dr. Sótonyi Péter rector emeritus mutatta be dr. Tulassay Zsolt két kötetes A belgyógyászat alapjai című monográfiáját. Kiemelte, hogy az ötödik kiadást megért, átdolgozott tankönyvben a szakmai részek mellett számára a mű vezérfonala az orvos szellemisége, amely tükröződik a beteggel szembeni viselkedésről vagy az orvos morális magatartásáról szóló részekben is. A monográfiában fontos tézis az ember és a betegség egységben kezelése, alapvetés az emberi élet mélységes tisztelete és a szakmai elkötelezettség. Úgy vélte, korunk orvoslásának tudásanyaga az információs társadalomban robbanásszerűen fejlődik úgy tartalmában, mint szemléletében és gyakorlatában is, ezzel együtt folyamatosan változik a tankönyvek szerepe is. A monográfia azonban mind az orvostanhallgatók, mind szakorvosjelöltek, illetve a szakorvosok számára is megfelelő szinten ad információt és egyben lehetőséget az elmélyülésre. A rector emeritus a könyv erényeként emelte ki a hatalmas ismeretanyag egységes szerkesztését és a könyv szigorúan felépített rendszerét, és azt, hogy mindezek mellett folyamatosan fenntartja az olvasó figyelemét.

 

RS38220_KA-20151111-IMG_8891-scrA bemutatást követően a Medicia Könyvkiadó igazgatója, reflektálva az elhangzottakra elmondta, hogy  az orvosi ismeretanyag annyira gyorsan változik, hogy négy-öt évente meg kell újítani szakkönyveket, illetve azok teljes átdolgozása  válhat szükségessé.

RS38235_KA-20151111-IMG_8814-scrA reumatológia tankönyve című kötetet dr. Szél Ágoston rektor mutatta be. Elmondta, hogy 1980-ban, amikor ő végzett az egyetemen még nem nagyon létezett a reumatológiával kapcsolatos önálló tankönyv, a saját könyvtárában 2001-es a legkorábbi vonatkozó kiadvány. Úgy fogalmazott, hogy jelenleg a tárgy evolúciója zajlik, és bár a reumatológia kistestvére a belgyógyászatnak, mégis az önálló tantárggyá válás útján halad. A tankönyvben hangsúlyos szerepet kapnak a határterületek, és a mű folyamatosan reflektál a klinikai gyakorlatra. A tantárgyak között átívelő szemlélet nagyszerűen illeszkedik az orvosképzésbe – fogalmazott. A rektor dicsérte, hogy a könyvben a molekuláris szemléletnek megfelelő, átlátható és hasznos molekuláris reumatológiai kisszótár található. Kiemelte azt is, hogy  kitűnő minőségű színes fényképek, világos, áttekinthető magyarázó rajzok és táblázatok jelennek meg, amelyek aránya egyensúlyban marad a szöveges részekkel.

RS38229_KA-20151111-IMG_8845-scrDr. Tulassay Zsolt a tankönyvről szólva kitért arra, hogy a 2261 oldalas tankönyv közel 200 szerző, 18 fejezetszerkesztő, több száz munkatárs együttes odaadó munkájának eredménye. A könyv mottója, a Per crucem ad lucem (a szenvedés vezet el a fényhez) nemcsak az orvosi tevékenységre, de a könyvírás illetve szerkesztés folyamatára is utal – jegyezte meg. Kiemelte annak jelentőségét is, hogy bár az angol nyelv ismerete és használata a tudományban nem megkerülhető, mégis a könyv magyar nyelven jelent meg, amely együtt járt a folyamatosan fejlődő medicina új tudásanyagához megfelelő magyar kifejezések megalkotásával is.

Dr. Poór Gyula egyebek mellett arról beszélt, hogy a reumatológia a harmadik leggyakoribb olyan szakterület közé került, amelyben alapkutatást és alkalmazott kutatást, gyógyszerkutatás végeznek. A mozgásszervi betegségek, immunológiai és genetikai folyamatok olyan érdeklődést váltanak ki az alap- és klinikai kutatókból, amely az egész reumatológiai kérdéskört a medicina fókuszába helyezi el. Véleménye szerint molekuláris reumatológiai szemlélet nélkül nem lehet a diszciplínát megközelíteni, melyből következik a célzott, innovatív, elsősorban biológiai terápia használata is.

Sági Zenina
Fotó: Kovács Attila, Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.