Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. november 19.
543116 Összes oltás

A Laboratóriumi Medicina Intézet ötödik és az alapító Szabó Antal professzor 70. születésnapját, valamint az intézet gondozásában megjelent új szakkönyv kiadását ünnepelték I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika tantermében.

RS34874_KA-20150910-IMG_9729-scrAz ünnepségen dr. Vásárhelyi Barna igazgató köszöntötte a részvevőket, majd dr. Szabó Antal beszélt a Semmelweis Kiadónál megjelent a Bevezetés a Laboratóriumi Medicinába című szakkönyv második kiadásáról, mely orvostanhallgatóknak, klinikai biokémikus szakvizsgára készülőknek, rezi­denseknek ad útmutatót a tanulmányaikhoz és a gyógyító tevékenységükhöz. “Az általános orvosképzésen belül a laboratóriumi medicina tantárgy ok­ta­tá­sának célja, hogy a hallgatók elsajátítsák azt a szemléletet, melynek révén a későbbi gyógyító munka során a laboratóriumok felé célzottan jól definiált vizsgálati kérdéseket tudnak feltenni, a kapott eredményeket helye­sen tudják értékelni és beépíteni a diagnosztikus algoritmusba” – olvasható a könyv ajánlójában.

RS34893_KA-20150910-IMG_9655-scrDr. Szabó Antal, az intézet alapító tanára felidézte: sokáig nem volt az egyetemen önálló intézetként működő központi diagnosztikai laboratórium, amely miatt számos szakmai kritika érte az intézményt. Mint mondta, tíz évvel ezelőtt 28 rutinlaboratórium működött, elöregedett eszközökkel, sok esetben képzetlen szakemberekkel, de abban az évben döntött az egyetem vezetése a központi laboratórium létrehozásáról. 2010-ben egy következő lépésként  a Kórélettudományi Intézet Laboratórium Tanszéki Csoportja és a Központi Laboratórium összevonásával jött létre Laboratóriumi Medicina Intézet. Dr. Szabó Antal ennek kapcsán külön kiemelte dr. Tulassay Tivadar korábbi rektor és dr. Karádi István volt ÁOK dékán szerepét.

RS34898_KA-20150910-IMG_9635-scrDr. Vásárhelyi Barna az intézet jelenéről és jövőjéről beszélt.  Emlékeztetett arra, hogy jelenleg az egyetem több különböző helyszínén dolgoznak, de hamarosan új helyen, a Korányi Projektben kapnak helyet. Az intézetnek 110 munkatársa van és évente 4,5 millió vizsgálatot végeznek. Az elmúlt időszakban nyitottunk külső szolgáltatók felé, így most már magáncégeknek és más egészségügyi intézményeknek is végzünk laborvizsgálatokat, illetve számos új vizsgálati tesztet vezettünk be – ismertette az igazgató, hozzátéve: munkájukhoz tartozik az is, hogy továbbképzéseket szerveznek és tájékoztató anyagokat készítenek.

A feladatok közt említette az egységes eljárásrend és minőségirányítási rendszer bevezetését, valamint azt, hogy a klinikusokkal minél szorosabbra fűzzék a kapcsolatot. Szavai szerint konzultáló intézménnyé szeretnének válni, ezért minden klinikának van kapcsolattartó laborszakembere és kétheti hírlevelet is kiadnak ilyen jellegű témákban.

Ezt követően barátok és a pályatársak köszöntötték a 70 éves Szabó Antal professzort.

Tóth-Szabó Szilvia
Fotó: Kovács Attila, Semmelweis Egyetem

Galéria

6kép

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.