Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 22.
545262 Összes oltás

jasehn2Az Egészségügyi Menedzserképző Központ (EMK) is részt vehet a május 27-én alakult, egységes EU eHealth tevékenység támogatására életre hívott közös fellépés (Joint Action to support the eHealth Network – JAseHN) szakmai munkacsoportjainak munkájában, emellett annak disszeminációs tevékenységében is vezető szerepet tölthet be.

A szervezet első, bécsi találkozóján 28 ország 40 szervezetének küldöttei vettek részt, akik megvitatták a legfontosabb stratégiai súlypontokat, felvázolták a különböző vertikális és horizontális munkacsomagok rendjét és lefektették a közös feladatok szükséges irányelveit. A tagok ezt követően július 8-án Párizsban ültek össze egy vezetőségi ülés keretében, itt határozták meg az EMK szervezetben betöltött szerepét is. A párizsi találkozón elfogadták az EMK által javasolt stratégiai munkatervet, mely alapján a JAseHN minden friss eredménye az EMK kezelésébe kerül, ezzel pedig sikerült bekapcsolni Magyarországot az új ellátási forma európai vérkeringésébe. Ezen túlmenően a szintén általuk készített logót és arculati elemeket, valamint a hivatalos weboldalt és belső kollaborációs felület struktúráját is elfogadták, melynek kivitelezése, üzemeltetése és tartalom menedzsmentje is az EMK feladata lesz a következő három évben.

jasehn

Az EU tagállamok általános törekvése, hogy az egészségpolitika magába foglalja az e-egészségügyet és jobban összehangolják az eHealth beruházásokat az egészségügy igényeivel. Központi szempont az egészségügyi adatok tagállamhatárokon átnyúló hordozhatósága, és emellett az eHealth szervezeti, technikai, szemantikai és jogi interoperabilitása. A haladás biztosítása és az irányítási, stratégiai és operatív szintek közötti rések áthidalása érdekében egy dedikált eHealth mechanizmus valósult meg uniós szinten: 2011-ben hivatalosan megalakult a 2011/24/EU irányelv szerint az eHealth Hálózat (eHealth Network-EHN).

A “Közös Fellépés” általános célja tehát, hogy az EHN fő előkészítő szerve legyen. Ezen tevékenysége során a JAseHN célja, hogy politikai ajánlásokat és együttműködési eszközöket fejlesszen azon a négy meghatározott prioritási területen, melyeket az EHN 2014 májusban elfogadott munkaterve tartalmaz: interoperabilitás és szabványosítás, monitoring és végrehajtás értékelés, tudás transzfer, valamint globális együttműködés és pozicionálás. A Közös Fellépés tartalmi munkacsomagjait úgy definiálták, hogy azok képesek legyenek válaszolni a négy kiemelt területhez kapcsolódóan felmerült igényekre. A Közös Fellépés által elvégzett teljes munka az európai polgárok részére biztosított egészségügyi ellátás  minőségének megerősítéséhez, valamint folyamatosságának, biztonságának és hatékonyságának emeléséhez kell vezessen.

jasehn3

A JAseHN 28 különböző ország (27 tagállam és Norvégia) 40 kedvezményezett intézményével működő konzorcium, ahol 23 társult tag, 2 kapcsolt tag és 15 együttműködő partner végzi a közös munkát. Minden konzorciumi tag képviselteti magát a projekt teljes irányítási struktúrájában a Projekt Irányító Bizottságán keresztül. Az EU szintjén működő stakeholder csoportokat egy külön, a stakeholder kapcsolattartásra szakosított munkacsoporton keresztül integrálták a szervezetbe.

Tevékenységük fókuszában a munkacsoportok operatív felállítása, illetve azok összehangolása áll annak érdekében, hogy megkezdődhessen a 2015 novemberi brüsszeli EHN ülés anyagainak előkészítése. Ezen túlmenően cél, hogy az EU szintű stakeholder csoportokkal olyan együttműködést hozzanak létre, ami az operatív munka szintjén is meg tud majd jelenni. 

Kép és szöveg: Egészségügyi Közszolgálati Kar – Egészségügyi Menedzserképző Központ

 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.