Az egyetemek rangsoraiban elért helyezéshez jelentősen hozzájárul, hogy az egyes intézetek kutatói milyen eredményeket tudnak felmutatni, ezért a hazai és nemzetközi kapcsolatok erősítésével nekünk is a tudományos munka élénkítésére kell törekednünk – mondja az Orvosi Mikrobiológiai Intézet újonnan kinevezett igazgatója. Dr. Szabó Dóra emellett az orvosi mikrobiológia tárgy klinikai szemléletű oktatását is szeretné előtérbe helyezni.

RS21287_KA-20140718-IMG_7274-szabo-dora-scrA Semmelweis Egyetem kutató-elitegyetem, ezért intézetünkben is erősíteni kell a tudományos életet a kutatók és a projektek számának növelésével – mutat rá dr. Szabó Dóra, aki közel húsz éve vesz részt az intézet életében. „Az intézetek megítélésében az impakt faktoroknak óriási szerepük van. Az egyetem akkor tudja fenntartani jó hírnevét, illetve vonzani a tehetséges hazai és külföldi hallgatókat, ha megőrzi kutató-elitegyetem pozícióját, ehhez pedig minden intézetnek hozzá kell tennie” – vélekedik az új igazgató, aki elismeri, ez hosszadalmas folyamat és sok finanszírozási kérdést is felvet. Dr. Szabó Dóra célja a tudományos együttműködések erősítése egyetemen belül és kívül, beleértve a nemzetközi kooperációkat is. Szerinte az eredményességhez szükséges az is, hogy az intézet minél több oktatója és kutatója rendelkezzen tudományos fokozattal.

RS21422_IMG_4486-scrAz új kórokozók, illetve a különböző antibiotikumokra ellenállóvá váló baktériumok megjelenése is mutatja, hogy a mikrobiológia napjainkban is egy rendkívül fontos és folyamatosan fejlődő tudományág – mutat rá az igazgató, akinek kutatási területe is ezzel függ össze. Eddigi eredményei új, a hagyományos gyógyszerekkel szemben rezisztenssé vált baktériumok ellen is hatékony antibiotikumok kifejlesztéséhez járulhatnak hozzá a jövőben. Munkacsoportjával arra keresi a magyarázatot, hogy miként válik az antibiotikumokkal szemben ellenállóvá egy kórokozó. Terve ezen kívül a bélflóra szerepének vizsgálata, hiszen ebben a témában – mint fogalmaz – még rengeteg a fel nem derített terület.

RS21282_KA-20140718-IMG_7339-szabo-dora-scrAz orvosi mikrobiológia mindhárom karon harmadéves tantárgy, melyet magyar, német és angol nyelven is oktatunk. Tervem ezért új munkatársak bevonása úgy a kutató, mint az oktató munkába – számol be dr. Szabó Dóra. Szerinte a mikrobiológiai tananyag elsajátítása nem könnyű, ezért is szeretné bevezetni a klinikai szemléletű oktatást, melynek során azt is megismerhetik a hallgatók, hogy miként kapcsolódik a mikrobiológia a való élethez. Így – mint mondja – az egyetem elvégzése után mind a betegellátásban, mind a kutatásban jobban tudják majd hasznosítani a megszerzett tudásukat. „Az oktatást konkrét esetek bemutatásával a jelenleginél közelebb kell hozni a klinikai szemlélethez, az esetismertetések és azok megvitatása ugyanis túlmutat a laboratórium falain” – fogalmaz, hozzátéve, hogy azért is szükséges a mikrobiológia gyakorlati hasznát megvilágítani, mert az minden orvosi szakterülethez kapcsolódik.

Dr. Szabó Dóra újító tervei mellett a több mint 65 éve önálló intézet hagyományaival kapcsolatban reményét fejezte ki, hogy a nagy elődök munkájának megőrzéséhez ő is hozzájárulhat.

Mozer Mária

Fotó: Kovács Attila, Kiss Balázs – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.