Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. augusztus 07.
535278 Összes oltás

A Semmelweis Egyetem központi szerepével majd két éve működik az EDUVITAL Nonprofit Egészségnevelési Társaság. A szerveződés szakértői csapata az egészségre (= EGÉSZ-SÉG) vonatkozó, sokoldalú oktatási- és nevelési programokat fejleszt ki elsősorban az ifjúságra közvetlenül ható szakemberek (pedagógusok, háziorvosok, védőnők, lelkészek, szociális munkások) és szülők számára. A non-profit szervezetet néhai dr. Kopp Mária, a Magatartástudományi Intézet volt igazgatóhelyettese és dr. Falus András, a Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet professzora alapították.

RS10815_KA-20140206-IMG_6260-falus-andras-es-csoportja-scrOrvosok, pedagógusok, biológusok, pszichológusok, pszichiáterek, szociológusok és egészségtudományi szakemberek közösen hívták életre 2012 elején az EDUVITAL Nonprofit Egészségnevelési Társaságot (EDUVITAL NET, www.eduvital.net). Multidiszciplináris kezdeményezésünket alapvetően motiválta az a tény, hogy a magyar társadalom jelenlegi egészségi állapota és távlati kilátásai minden felelősen gondolkodó számára kötelező feladatokat jelölnek ki.

A proaktív interakció a szakember és egyén között minden korosztályban lényeges, de az egészséges életvitel jövőbeli mintázatának alakítása és az elért eredmények fenntarthatósága szempontjából különös figyelmet érdemel a jövő nemzedék, a gyermekek és a fiatal korosztály. Célunk, hogy komplex, az egészségnevelés gyakorlati munkájában, a tanácsadásban jól használható, felelősségteljes információkat adjunk a korszerű öröklésbiológiai alapismeretek, a környezettudatosság, a táplálkozás, a mozgáskultúra és a szenvedélybetegségek kérdésein át egyebek mellett az iskola-egészségügy, a mentálhigiénia és a közösségek témájában.

Egészségtudatosság-tudatos epigenetika

Egyre több ismeretünk van az eddig szinte külön kezelt, nem a DNS-betűsorrendet, hanem a genetikai információ kifejeződését meghatározó tényezők szerepéről. Ezen hatások közé soroljuk az egyedfejlődést irányító faktorokat, továbbá a külső és belső környezet tényezőit, mint amilyen a stressz, a táplálkozás, a sport, a fény, a zene, a dohányzás, az alvásmennyiség, vagyis az életmód és a pszichoszociális környezet. Ezek a kovalens módosulásokkal járó, esetenként öröklődő epigenetikai hatások mind módosíthatják a genom aktivitását. Ennek megfelelően döntéseinken alapuló életmódunk, általunk is befolyásolható komplex epigenetikai spektrumot jelent.

Az EDUVITAL NET céljain és azok megvalósításán (http://www.eduvital.net/index.php/hu/hirek-esemenyek/korabbi-rendezvenyek)
át elkötelezett arra is, hogy az egészségnevelési program hozzáférhető és elsajátítható legyen a kisebbségi, hátrányos helyzetű társadalmi és etnikai csoportok, valamint a magas kockázatú személyek számára is.

Kikhez szeretnénk elsősorban szólni?

RS10821_KA-20140206-IMG_6223-falus-andras-es-csoportja-scrAz egészségnevelési programot elsődlegesen azoknak az elkötelezett véleményformálóknak kínáljuk, akik az ifjúság többségére hatnak tevékenységük során, így pedagógusok, egészségügyi szakemberek (pl. családorvosok, védőnők), lelkészek, valamint kisebbségi- és betegszervezetek képviselői számára kívánunk felhasználható, korszerű és gyakorlatban alkalmazható tudást nyújtani.
Nagyon lényeges alapelv a komplexitás, hiszen a fizikai és mentális higiénia kérdései például elválaszthatatlanok a környezet megóvása és a stresszkezelés kérdéseitől. Kiemelt jelentősége van a táplálkozási, mozgási kultúra mellett a művészeteknek az egészség (=EGÉSZ-SÉG) megőrzésében és teljessé tételében. Mindezek megismertetése és „átélhetővé tétele” – különösen a fiatal generációk számára – kulcskérdés a magyar társadalom jövője szempontjából.
Az EDUVITAL NET egyetemi alapítványi háttérrel és a Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat (TIT) hálózatának és infrastruktúrájának segítségével jött létre és kíván működni. Meggyőződésünk, hogy a széleskörű, egyszerre több tudományterületet felölelő tájékozottság megannyi új gondolatot, ötletet, megvalósítási javaslatot szül, ezért is szeretnénk buzdítani minden érdeklődőt, hallgatót és oktatót egyaránt, hogy amennyiben megjegyzése, javaslata van, lépjen velünk kapcsolatba.

Falus András, Melicher Dóra

A Semmelweis Egyetemről az EDUVITAL.NET-ben résztvevő vezető munkatársak (az összes, EDUVITAL-ban is aktív munkatársat itt nem tüntetjük fel):
– dr. Cseh Károly, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet igazgatója (munka- és foglalkozás egészségügy)
– dr. Dávid Beáta, egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar, Mentálhigiéné Intézet, MTA Szociológiai Intézet (szociológia)
– dr. Falus András, egyetemi tanár, akadémikus, Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet (genetika, epigenetika, immunológia)
– dr. Kalabay László, egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszék (belgyógyászat, klinikai immunológia és allergológia, háziorvostan)
– dr. Mészáros Judit, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar korábbi dékánja (egészségtudomány)
– dr. Molnár Mária Judit, egyetemi tanár, rektorhelyettes, a Semmelweis Egyetem Genomika Medicina és Ritka Betegségek Intézete igazgatója (neurogenetika és ritka betegségek)
– dr. Purebl György, egyetemi docens, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet klinikai igazgatóhelyettese (pszichiátria)
– dr. Tompa Anna, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet igazgatóhelyettese (toxikológia, közegészségtan, prevenciós orvostudomány)
– dr. Túry Ferenc, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet igazgatója (pszichiátria, pszichoszomatika)
– dr. Urbán Veronika, főiskolai tanár, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Morfológiai és Fiziológiai Tanszék (biológia)

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.