A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézetének munkatársai és egykori hallgatói professzorukat, dr. Tomcsányi Teodórát, a pszichológiai tudományok kandidátusát köszöntötték 70. születésnapján, október 30-án.

Tomcsányi Teodóra professzor asszony ünneplése, 70 éves„Egyetemünk professor emeritájának, akinek nevéhez fűződik a mentálhigiéné, a lelkigondozó szakok kidolgozása, valamint a szociális munkás mesterképzés elindítása, az elmúlt évtizedekben karokon és egyetemeken átívelő karrierje során szinte folyamatosan valamilyen új körülményhez kellett adaptálódnia” – nyitotta az ünnepséget dr. Szél Ágoston, a Semmelweis Egyetem rektora. Hozzátette: ennek ellenére, vagy talán éppen ezért elévülhetetlen érdemeket szerzett az általa művelt szociális tudományterület szinte minden képzési szintjén.

Tomcsányi Teodóra professzor asszony ünneplése, 70 évesA rektor felidézte: a képzés első igazi érdemi hátterét a Magyar Testnevelési Egyetem adta, ahol Tomcsányi Teodóra munkatársaival önálló tanszéket alapíthatott. Az egyetemi integráció során a tanszék a Semmelweis Egyetemhez került, ahol önálló szervezeti egység lett, majd megalakult a Mentálhigiéné Intézet, mely az Egészségügyi Közszolgálati Kar egyik meghatározó oszlopává vált. Beszélt arról is, hogy a mentálhigiénének és általában a szociális tudományterületeknek a doktori képzésbe való beemelése során sok értetlenséggel és elutasítással kellett számolnia. „A mentálhigiéné így is, ma már megállíthatatlan pályán halad előre. Ez nem is lehet másképp, ha arra gondolunk, hogy a testi és lelki egészség egyensúlya, e két terület oktatása egy egyetemen belül kell hogy megvalósuljon” – hangsúlyozta.

Tomcsányi Teodóra professzor asszony ünneplése, 70 évesDr. Jelenits István piarista szerzetes azt emelte ki, hogy Tomcsányi Teodóra már akkor elkezdett a mélylélektannal foglalkozni, amikor ehhez még semmilyen intézményes háttér nem volt. Tanítványokat gyűjtött, közösséget formált, majd mindez ökumenikus jelleget öltött és a keresztény közösségeket e mögé állította a lelkileg megrendült emberek segítésében – emlékezett vissza a teológus. „Mi, akik mind jót akartunk tenni, itt megtanultuk, ezt hogyan lehet jól csinálni. Mindabban a világban, amit Dóra megteremtett, annyi gondoskodó fészekmeleg volt, hogy ebben még mi érdesebb lelkű papok is rátaláltunk saját érzéseinkre, legbelső vágyainkra. Megtanultuk, hogy a segítség arról szól, hogyan tudunk közelebb kerülni a realitáshoz” – mondta az ünnepségen Pál Ferenc atya a 2800 itt végzett hallgató nevében.

Tomcsányi Teodóra professzor asszony ünneplése, 70 éves dr. Ittzés Gábor docens bemutatta a legújabb intézeti kiadványt, melynek címe: Cura Mentis – Salus Populi, Mentálhigiéné a társadalom szolgálatában, ünnepi kötet Tomcsányi Teodóra 70. születésnapjára. Az este főszereplője számára meglepetés volt az ajándék, mint ahogy az Embertárs folyóirat ünnepi különszáma is. A két kiadvány együtt köszönti az ünnepeltet 670 oldalon, mintegy 1,6 millió leütés terjedelemben, 26 ábrával és 30 táblázattal, 6 országból 53 szerző 40 tanulmánya olvasható bennük – emelte ki dr. Ittzés Gábor. A kiadványok szerkesztője kifejtette: a könyv négy nagy egysége az elméleti tudomány művelőjét, a gyakorló szakembert, a tanárt és a kutatót köszönti, míg az Embertársban összegyűjtött tanulmányok a mentálhigiéné széleskörű alkalmazási területeiből adnak ízelítőt.

Tomcsányi Teodóra professzor asszony ünneplése, 70 éves„Annak idején úgy indultunk el, mint egy kötéltáncos: tudtuk, hogy kockázatos” – ismerte el az ünnepelt, majd hozzátette: „32 dossziém van, amire az van ráírva: harc. Ám most, ha visszagondolok a küzdelmekre, sikerekre és veszteségekre, mégis elégedett vagyok. Az volt a célunk, hogy a társadalom számára a lelkészeket, pedagógusokat és szociális munkásokat emberarcúvá tegyük.” Végül így zárta a megemlékezést: az élethez tartozik, hogy megosszuk másokkal azt, amink van.

Tomcsányi Teodóra professzor asszony ünneplése, 70 évesA Párbeszéd Házában megrendezett ünnepség egyben díjátadó is volt: Áder János köztársasági elnök megbízásából Soltész Miklós, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium szociálpolitikáért felelős államtitkára több évtizedes oktatói tevékenységéért, valamint a lelki egészségvédelem tudományos kutatása terén elért eredményei elismeréseként a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje (polgári tagozat) kitüntetést adta át dr. Tomcsányi Teodórának.

Mozer Mária
Fotók: Szigetváry Zsolt

Galéria

12kép

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.