A Semmelweis Egyetem küldöttsége először Heidelbergbe utazott, a Semmelweis-Freiburg-Heidelberg partneregyetemek együttműködésének 30 éves évfordulója alkalmából június 19. és 20. között megrendezett ünnepségre. A dr. Molnár Mária Judit tudományos rektorhelyettes által vezetett delegáció tagjai dr. Sótonyi Péter rektor emeritus, dr. Romics Imre egyetemi tanár, az Urológiai Klinika 2012-ig hivatalban lévő igazgatója, dr. Kiss András egyetemi docens, a II sz. Patológiai Intézet igazgatóhelyettese és Thurzó Orsolya, a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának projektkoordinátora voltak. Mellettük a delegációban helyet kaptak azok a tavaly Jellinek Harry Ösztöndíjat nyert hallgatók, akikhez a jelenleg Heidelbergben és Freiburgban lévő társaik Németországban csatlakoztak.

A delegációt június 20-án prof. dr. Bernhard Eitel, a heidelbergi Ruprecht Karl Egyetem rektora az épület Bel Etage nevű emeletén fogadta, majd személyesen mutatta be az 1886-ban épült egyetemi előadótermet. Számos szellemi nagyság tanult, kutatott és oktatott az 1386-ban alapított, legrégebbi német egyetemen, mely meghatározó szerepű az ország tudományos és társadalmi fejlődésben. A fogadás keretében dr. Bernhard Eitel az összes résztvevő jelenlétében megbeszélést folytatott az együttműködés jelenlegi helyzetéről és a jövőben rejlő lehetőségekről.

Universitat_Heidelberg_diszterem
Az 1886-ban épült egyetemi előadóterem – Fotó: Ruprecht Karl Egyetem

A delegáció ezt követően a jelenlegi és a volt Jellinek ösztöndíjasokkal együtt a Freiburgban június 21. és 22. között megrendezett XII. Semmelweis-Freiburg-Heidelberg Tudományos Szimpóziumra utazott tovább. A kétnapos szimpózium az 1457-ben alapított freiburgi Albert-Ludwig Egyetem rendezvényeinek jelenleg otthont adó Haus zur Lieben Hand nevű barokk épületben zajlott.

Az előadássorozat dr. Nikolaus Freudenberg professzor, a Freiburgi Albert-Ludwig Egyetem és a Semmelweis Egyetem közötti együttműködés partnerségi megbízottjának megnyitó beszédével kezdődött. A professzor a vendégek üdvözlésekor nagy örömének adott hangot a 30 éves jubileum alkalmából. Dr. Hans-Günther Sonntag professzor, a Heidelbergi Egyetem együttműködés partnerségi megbízottja köszöntőjében az eddig elért kiváló eredmények alapján a közös kutatói munka további folytatására buzdított. Dr. Molnár Mária Judit megnyitó beszédétben kiemelte, hogy a Semmelweis Egyetem a két német partneregyetemnek hálával tartozik azért a velük közösen létrehozott szellemi tőkéért, mely segítségével egyetemünk a biomedicina területén az ország vezető intézetévé válhatott.

Picture176
A partner egyetemek professzorai, a magyar delegáció tagjai és az ösztöndíjas hallgatók

Dr. Nikolaus Freudenberg és dr. Hans-Günther Sonntag professzoroknak dr. Molnár Mária Judit a Semmelweis Egyetem Pro Universitate Díjának ezüst fokozatát nyújtotta át a rendezvény keretén belül a partnerségi megbízotti munkában 30 éven át ellátott kimagasló érdemeik elismeréseként.

A szimpóziumot nyitó rendezvény dr. Ulrich Wetterauer, az idei szimpózium freiburgi delegációjának klinikai képviselőjének, a Freiburgi Egyetemi Urológiai Klinika igazgatójának beszédével folytatódott. Dr. Wetterauer méltatta a Semmelweis Egyetem nemzetközi hírű oktatási tevékenységét, és elmondta, hogy saját fia is Budapesten végezte el az első két elméleti évet. A professzor hangsúlyozta, hogy nagyra tartják a Semmelweis Egyetemen tartott szóbeli vizsgákat a multiple choice vizsgák helyett, a kis csoportokban történő oktatás, valamint a diákok és oktatók közti személyes kapcsolatot.

DSCF0621
Tudományos kutatómunkájáról számol be az egyik ösztöndíjas

Az ösztöndíjasok beszámoló előadásait dr. Romics Imre előadása nyitotta meg a Semmelweis Egyetem 90 éves Urológiai Klinikájáról, mely a második legrégebbi urológiai klinika Európában. A professzor előadását Goethe szavaival zárta: „A tudománytörténet  nem más, mint maga a tudomány.”

A jelenlegi szimpózium tudományos főtémája a „Diagnosztikus molekulárbiológia és imaging” volt. Az előadók a tudományos főtémától eltérő témájú beszámolókat is tarthattak, amennyiben azok a három partneregyetem csereprogramjának keretén belül végzett munka eredményeit érintették.

A Semmelweis Egyetemen 30 éve, 1983-ban indult meg a német nyelvű oktatás, ugyanabban az évben, amikor a heidelbergi és freiburgi egyetemekkel szerződést kötöttünk. A német egyetemekkel történő tárgyalások megkezdése Jellinek Harry orvos, patológus nevéhez fűződik, akit az Egyetemi Tanács 1995-ben az „Egyetem Tiszteletbeli Konzulja” címmel tűntetett ki. A professzor – külföldi kapcsolatait a magyar patológusok és az egyetemi oktatás javára felhasználva – a Semmelweis Orvostudományi Egyetem küldöttségét vezette a hetvenes és nyolcvanas években a heidelbergi, a freiburgi és a berlini egyetemekkel kötött együttműködési szerződések tárgyalásain.

DSCF0595

A három partneregyetem a 90-es évek eleje óta rendez közös tudományos szimpóziumokat. Míg kezdetben mindhárom egyetem tudományos előadásai a találkozók előterében voltak, 2007 óta a kollokvium elsősorban fiatal tudósok részére, a Semmelweis Egyetem ösztöndíjasai számára rendezik meg annak érdekében, hogy eredményeiket szélesebb tudományos nyilvánosság előtt mutathassák be. A Jellinek Harry Ösztöndíjat az Egyetem Kerpel Fronius Ödön Tehetséggondozó Tanácsa írja ki V. éves orvostanhallgatók részére, akik a 10 hónapos külföldi tartózkodást elsősorban a diplomamunkájuk előkészítésére használhatják.

A kollokvium mindenekelőtt a kutatási eredmények kicserélésére szolgál a három egyetem között, valamint kutatások tervezésére és megvitatására az orvostudomány összes területén. A szimpóziumra a mindenkori és a korábbi ösztöndíjasok részvételével kétévente kerül sor. 2011-ben Heidelberg volt a rendezvény helyszíne, idén a szimpóziumot Freiburgban tartották, 2015-ben a Semmelweis Egyetem lesz a házigazda.

Thurzó Orsolya beszámolója

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.