Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. június 21.
532438 Összes oltás

A hazai felsőoktatási intézményeket érintő több mint 7 milliárd forintos zárolásból a Semmelweis Egyetemre 444 millió forint jut. Ez az összeg az intézmény költségvetésében az állami támogatás mintegy 30 százalékát százalékát jelenti az év utolsó két hónapjára vonatkozóan. Az Egyetem ezt saját bevételéből a rövid időszakban nem tudja kigazdálkodni.

A Semmelweis Egyetemen ezért takarékoskodó intézkedések meghozatalára van szükség. Sajnos, a lejárt szállítói állomány növekedésével is számolnunk kell.

A kutatóegyetemekkel való egyeztetést követően az egyetem rektora a 2012. december 27-2013. január 4. közötti időszakra elrendelte az egyetem mindazon szervezeti egységeinek, épületeinek lezárását, amelyekben nem folyik betegellátás, és amelyek lezárása energia-megtakarítást jelent. Ezzel együtt az egyetem mindent megtesz annak érdekében, hogy a téli időszakban is zavartalan maradjon az oktatás, vagyis a vizsgáztatás a megszokott rendben történjen. Ha azonban az energiatakarékosság miatt szükséges, a vizsgákat az eredetitől eltérő helyszínen kell lebonyolítani. Az ezzel kapcsolatos teendőket az oktatási területeken a dékánok határozzák meg. A lezárás a betegellátás mellett a Központi Könyvtár és a kollégiumok működését sem érinti.