A Semmelweis Egyetem Szenátusa csütörtökön 32 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta dr. Radák Zsolt pályázatát a Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) dékáni posztjára. Dr. Szél Ágoston rektor pénteken át is átadta az új dékán kinevezését.

Korábban a TF kari tanácsa egyhangúlag, 26 szavazattal támogatta a jelenlegi megbízott dékánt, aki egyedüliként pályázott a pozícióra. Dr. Radák Zsolt egyetemi tanár, intézetigazgató, az MTA doktora, 2000 óta a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának dékánhelyettese.

T-Sz.Sz.