Kedves Semmelweis Egyetemen Tanuló Cigány Orvostanhallgatók és Végzett Fiatal Orvosok!

A cigány kérdés, nem cigány kérdés; a több száz éve megoldatlan egyenlőtlenségek és feszültségek a társadalom közös kihívása, illetve feladata hazánkban és egész Európában!

dr. Rosivall László

E gondolat jegyében indítottam útjára a cigány orvosképzési programunkat Egyetemünkön és szorgalmaztam a pozitív diszkrimináció átmenetileg elkerülhetetlen gyakorlását. A cigány egészségügyi értelmiség növelésének különös jelentőséget ad, hogy tagjai a cigánylakta területeken nem csak az általánosan jellemző és ijesztően rossz egészségügyi mutatók javulását segíthetik, de a közösség életében való aktív részvételükkel mintaként szolgálhatnak, illetve vezetőként hozzájárulhatnak a halaszthatatlanul szükséges társadalmi fejlődéshez és átalakuláshoz.

A cigányoknak maguknak is egyre nagyobb a felelősségük és egyben a lehetőségük is. Mindent el kell követniük, hogy értelmiségük erősödjék, nem csak számban, de lélekben is! Minden lelkiismeretes, embertársai iránt elkötelezett honfitársunknak nemcsak joga, de kötelessége is, hogy segítse és szolgálja sajátjai, illetve a magyar nemzet jövőjét. Ezért fordulok minden, a Semmelweis Egyetemen tanuló cigány hallgatóhoz, illetve végzett fiatal orvoshoz, hogy csatlakozzanak és minden erejükkel, személyes részvételükkel támogassák mozgalmunkat, hogy a kiemelkedően tehetséges és többszörösen hátrányos helyzetű cigány fiatalok orvosokká, egészségügyi szakdolgozókká válhassanak.

Kérem, büszkén és emelt fővel, valljanak színt és terjesszék kultúrájukat, történelmüket, hagyományaikat és egyengessék népük jövőjét! Nyújtsanak segítséget az újonnan bekerült hallgatóknak, hogy sikerüljön átlépniük az akadályokon és, hogy megvalósíthassák álmaikat, közösen legyőzhessék a gátakat, falakat, előítéleteket! Adjanak tanácsot a tanulásban, az eredményes életmód kialakításában, a sikeres vizsgamódszerek elsajátításában. Támogassák fiatal cigány társaikat, fogják a kezüket tutorként és társként, hogy kialakulhasson az az erős közösség és elkötelezettség, amely elengedhetetlen az előttük álló hatalmas társadalmi, emberi feladataik sikeres elvégzéséhez.

Az eddigiekhez hasonlóan továbbra is várom a nem cigányszármazású hallgatók és kollégák önzetlen és elengedhetetlen segítséget is.

Kérem mindnyájukat, nézzék meg honlapunkat (cigany-orvoskepzes.eu) és jelentkezzenek telefonon, e-mailen, vagy személyesen minél előbb, hogy együtt folytathassuk a fenntartható fejlődést szolgáló nehéz, de biztosan sikeres, közös harcunkat.

Itt az ideje, hogy több mint 150 év után Vörösmarty „Gondolatok a könyvtárban” című versében megfogalmazottak megvalósuljanak.

„Egy újabb szellem kezd felküzdeni,
Egy új irány tör át a lelkeken:
A nyers fajokba tisztább érzeményt
S gyümölcsözőbb eszméket oltani,
Hogy végre egymást szívben átkarolják,
S uralkodjék igazság, szeretet.
Hogy a legalsó pór is kunyhajában
Mondhassa bizton: nem vagyok magam!
Testvérim vannak, számos milliók;
Én védem őket, ők megvédnek engem.”

Budapest, 2012. szeptember

Rosivall László

cigány orvosképzési program vezetője