Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 26.
392349 Összes oltás

Dr. Pajor Attila professzor úr orvosi diplomáját 1972-ben szerezte a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán. Kezdettől fogva a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján dolgozik. 2001-ben egyetemi tanárrá nevezték ki, 2006 óta pedig a Klinika igazgatója.

Tudományos érdeklődése a súlyos betegséggel kísért várandósság anyai és magzati kockázatának, valamint a koraszülés előfordulásának csökkentésére irányul. Tudományos eredményeiről számos hazai és nemzetközi szakfolyóiratban, kongresszuson beszámolt. 1985-ben az orvostudomány kandidátusa, majd 1999-ben a Magyar Tudományos Akadémia doktora fokozatot nyerte el. Két szakkönyv szerzője, továbbá több tankönyvi és kézikönyv-fejezet írója. 1984-ben munkatársaival szabadalmat jelentett be. Egyetemi oktatói tevékenységéből kiemelendő, hogy 40 tudományos diákköri hallgatót tanított.

1986-ban urodynamiás laboratóriumot, majd 1987-ben, hazánkban az elsők között, menopausa szakrendelést hozott létre a Klinikán; ezeknek évekig vezetője is volt. 1990-ben speciális ambulanciát indított el a súlyos hematológiai betegek terhességének és szülésének ellátására. 1995-ben a súlyos immunológiai betegek szülészeti ellátására hozott létre speciális ambulanciát, amely később, szintén egyedülállóan, országos ellátási központtá vált. Az ő nevéhez fűződik a thromboembólia okozta anyai halál megelőzésének hazai elterjedése, valamint a thrombophiliás nők magzati veszteségének kis molekulatömegű heparin profilaxissal történő csökkentése.
Szakmapolitikai és közszolgálati tevékenysége a koraszülés megelőzését szolgálta. A Magyar Perinatológiai Társaság titkáraként, majd elnökeként aktívan részt vett a koraszülött-ellátás javításában és a szakemberek továbbképzésében. Az általa vezetett Klinikán hagyományosan megrendezik a Koraszülöttek napja című fórumot, hogy felhívják a társadalom és a döntéshozók figyelmét e népbetegségnek a jelentőségére. Elnöke az Egészséges Magzatért és Újszülöttért Alapítványnak, valamint a Szakmai Kollégium Szülészet és Nőgyógyászat, Asszisztált Reprodukció Tanácsának.