Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. november 28.
543542 Összes oltás

Dr. Szél Ágoston jelenlegi és dr. Tulassay Tivadar leköszönt rektor közösen leplezte le az Elméleti Orvostudományi Központ aulájában elhelyezett dr. Batthyány-Strattmann László domborművet, amely Oláh Arrè Éva Milánóban élő szobrász alkotása. A mű annak a márványból készült domborműnek az aranyozott bronz változata, amelyet 2004-ben, egy évvel a „szegények orvosának” boldoggá avatása után helyeztek el és áldottak meg a vatikáni Magyarok Nagyasszonya Kápolnában.

Fotók: D. Kiss Balázs

Mint arra dr. Szél Ágoston rektor megnyitó beszédében emlékeztetett, ma egy két évvel ezelőtti kezdeményezés beteljesülésének lehetünk tanúi. Dr. Fazekas Margit, a Keresztény Egészségügyiek dr. Batthyány-Strattmann Egyesületének azóta elhunyt elnöke 2010-ben kereste meg Oláh Arrè Évát a dombormű elhelyezésének gondolatával. A bronzöntés és a dombormű állítás költségeit a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Alapítvány vállalta. A mű pedig Oláh Arrè Éva felajánlásával készülhetett el. Dr. Szél Ágoston hangsúlyozta: a művész önkéntes adományában tükröződik az a szellemiség, amelyet dr. Batthyány-Strattmann László képviselt, aki tudatosan a szegények orvosa kívánt lenni és soha nem fogadott el honoráriumot. Őt az a gondolat vezérelte, hogy „a beteg mindenek előtt” áll. Éppen ezért a rektor szerint a domborműnek fontos üzenete van a gyógyítást ma tanulók számára is; segíthet ráérezni arra, hogy mit is jelent a gyógyítás és miért csodálatos az ehhez szükséges tudás megszerzésének útja.

Oláh Arré Éva nemzetközi hírű és elismertségű szobrászművész köszöntőjében kiemelte, egyedi dolog a művészettörténetben, hogy ugyanaz a mű, két különböző nemes anyagból, két fontos helyen is fel van állítva. Mint mondta, a szeretet az, amit dr. Batthyány-Strattmann László adott, s épp ez a szeretet kezd napjainkban minden fokon hiányozni az életből. A „szegények orvosa” betegei lelkét is gyógyította, tevékenysége bizonyság arra, hogy az ima gyógyít. A művész úgy fogalmazott: az alkotás egyfajta arany hidat képez a Vatikán és a Semmelweis Egyetem között.

Dr. Kellermayer Miklós rektorhelyettes köszöntőjében rámutatott: dr. Batthyány-Strattmann László olyan különleges, szent életű ember volt, aki hitt, döntött és állhatatosan cselekedett. A mai, példaképeitől megfosztott társadalomban különösen nagy jelentősége van, hogy az olyanokat, mint dr. Batthyány-Strattmann önmagukban szimbólummá és példaképpé emeljük – mondta. Éppen ezért fontos, hogy az emlékét megjelenítő dombormű egy oktatóközpontban, a példaképekre leginkább kiéhezett diákság körében jelenik meg.

A dombormű ünnepélyes avatásán többek között részt vett Alberto Bottari de Castello pápai nuncius, dr. Erdő Péter bíboros, prímás és Mádl Dalma. DP