Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 29.
545342 Összes oltás

Az egyetem Doktori Tanácsának indítványa nyomán a Szenátus csütörtök délutáni ülésén úgy döntött: visszavonja dr. Schmitt Pál egyetemi tudományos fokozatát, vagyis dr. univ. címét – jelentette be dr. Tulassay Tivadar rektor újságírók előtt, a testület ülését követően. A rektor hangsúlyozta: amint az egyetem felhatalmazást kapott, 36 órán belül döntött a kérdésben.

Mint arra a rektor emlékeztetett: Schmitt Pál kisdoktori értekezésével kapcsolatban január 25-én tényfeltáró bizottságot hozott létre az egyetem. „Ennek a bizottságnak csak a tények feltárása lehetett a feladata. Az az idősáv, amelyben a tényfeltáró bizottság működött talán hosszúnak tűnhet, ezt azonban az magyarázza, hogy a testület kizárólag az eredeti bibliográfia beszerzése után tudott érdemben foglalkozni a hitelességgel” – fogalmazott a rektor. Mivel a hivatkozások limitált példányszámban álltak rendelkezésre, s ezek némelyike hozzáférhetetlen volt a közkölcsönzés számára, az egyetemnek, illetve könyvtárának erőfeszítésébe tellett mire az eredeti példányokat megszerezte – tette hozzá.

A tényfeltáró bizottság megállapításait március 27-én, kedden továbbította a rektor az ebben az ügyben illetékes miniszterhez, Réthelyi Miklóshoz. „Miután az ügyben illetékes Nemzeti Erőforrás Minisztérium másnap, szerdán, intézkedés nélkül, illetékesség hiányára hivatkozva visszaküldte Schmitt Pál köztársasági elnök kisdoktori értekezésével kapcsolatos tényfeltáró bizottsági jelentést, a Semmelweis Egyetem Doktori Tanácsának elnöke csütörtök reggelre rendkívüli ülést hívott össze. A tanács tagjai, megismerve a bizottsági jelentést, indítványozták a Szenátusnak a doktori minősítés visszavonását” – idézte fel az egymást követő eseményeket dr. Tulassay Tivadar.

Fotók: D. Kiss Balázs

A Szenátus még délután megtárgyalta a tényfeltáró bizottság jelentésének összegzését, az ahhoz fűzött különvéleményt, valamint az egyetem Doktori Tanácsának határozatát. Jóváhagyólag tudomásul vette azt a tájékoztatást, hogy a törvényi rendelkezések értelmében (felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 115.§ (2) bek. ea. pont, (3)-(4) bek., 103.§ (2) bek.) az oklevelet érvényteleníteni a Magyar Akkreditációs Bizottság indítványára, a nemzeti erőforrás miniszter kezdeményezésére, kizárólag bíróság jogosult. A miniszter azonban a tényfeltáró bizottság jelentését felbontás nélkül, illetékesség hiányára hivatkozva visszaküldte az egyetemnek. Erre a miniszteri döntésre figyelemmel a Szenátus kötelességének tartotta a cím visszavonásával kapcsolatos kérdés végleges rendezését – emelte ki a rektor.

A testület a tényfeltáró bizottság jelentésében foglaltakat elfogadva megállapította, hogy „mivel az egykori pályázó ún. kisdoktori dolgozata nagy terjedelmű szövegazonos fordításon alapul, az egyetemi doktorátus megszerzésének feltételei közül a tudományos munka módszereinek alkalmazásával készített értekezés szakmai-etikai kritériumainak nem felel meg”. A Szenátus ezért úgy döntött: visszavonja dr. Schmitt Pál egyetemi tudományos fokozatát (dr. univ. címét).

A Szenátus 40 tagjából 37 volt jelen, 33-an igennel, 4-en nemmel szavaztak.

Dr. Tulassay Tivadar a sajtótájékoztatón kijelentette: a szenátus döntése után az egyetem a maga részéről lezártnak tekinti az ügyet. A rektor emellett üdvözölte, hogy a hazai tudományos élet több prominens személyisége is felszólalt az elmúlt egy napban a tényfeltáró bizottsági jelentés és a doktori tanácsi döntés mellett. DP