A Magyar Biofizikai Társaság 50. éves születésnapja alkalmából a társaság ünnepi tudományos ülést rendezett a Magyar Tudományos Akadémián 2011 novemberében. 
A társaság megalapításában A Semmelweis Egyetem (SE) Biofizikai és Sugárbiológiai Intézetének két volt igazgatója, Tarján Imre és Rontó Györgyi professzorok, valamint az intézet számos akkori munkatársa is részt vett.
Az ülésen Závodszky Péter akadémikus, a Magyar Biofizikai Társaság elnöke foglalta össze a társaság történetét, az elmúlt évtizedek főbb eseményeit, külön hangsúlyozva a két talán legfontosabbat: 1993-ban Budapesten, a társaság rendezésében került sor a 11.Nemzetközi Biofizikai Kongresszusra, 2011-ben pedig a 8. Európai Biofizikai Kongresszusra.
Az ünnepi ülésen ezt követően a társaság életében és munkájában döntő szerepet játszó biofizikai műhelyek egy-egy képviselője tartott tudományos előadást. A SE Biofizikai és Sugárbiológiai Intézetének képviseletében Fidy Judit professzor tartott előadást. A tudományos program után a társaság elnöke emlékérmet és díszoklevelet adott át a még élő alapító tagoknak, köztük Rontó Györgyi professzor asszonynak.

Dr. Voszka István