Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 19.
404713 Összes oltás

Idén 1284 fő vehette át diplomáját egyetemünk 5 karán.

Az Általános Orvostudományi Karon magyar nyelvű képzésben 228 fő általános orvos, 14 fő informatikus egészségügyi menedzser és 4 fő egészségügyi ügyvitelszervező végzett. Az angol nyelvű orvosképzésben 89-en a német nyelvű képzésben 22-en szerezték meg diplomájukat.

A Fogorvostudományi Karon 63 magyar, 27 német és 20 angol nyelvű hallgató kaphatta meg diplomáját.

A Gyógyszerésztudományi Kar 101 magyar és 6 angol hallgatónak adott át diplomát.

Az Egészségtudományi Karon 271 magyar és 9 angol nyelvű oktatásban részt vett hallgató vett át diplomát.

A Testnevelési és Sporttudományi Karon július 10-én mintegy 430 fő kap majd oklevelet.

A tanulmányaik sikeres befejezéséhez gratulálunk!