Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. július 25.
348845 Összes oltás

2010. február 7-én, életének 88. évében váratlanul elhunyt dr. Sujbert Pál, az egyetem egykori főosztályvezetője, az OSC volt elnökségi tagja, elnöke.

1922-ben született az Esztergom közelében fekvő Bajóton. Az elemi iskolát az akkor még önálló Újpesten fejezte be, itt is érettségizett a Könyves Kálmán Gimnáziumban. Egyetemi tanulmányait munka mellett végezte, 1945-ben szerzett jogi diplomát a pécsi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetemen. Ezt követően a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium egyetemi főosztályán dolgozott mint miniszteri segédtitkár. Szerencsés véletlen, hogy a pécsi egyetem jogi, pénzügyi és költségvetési ügyeinek intézése is munkaköréhez tartozott. A második világháborút követő években az állami támogatások kiutalásának intézésével, valamint a téli időszakban nehezen beszerezhető fűtőanyagok biztosításával segítette az egyetem és a hozzá kapcsolódó Szent Mór Kollégium működését.

1952-ben az önállóvá vált orvosegyetem (akkor Budapesti Orvostudományi Egyetem) bérosztályának vezetőjévé nevezték ki. 1957 januárjában az egyetem rektora az általa szervezett Munka- és Bérügyi Osztály vezetésével bízta meg. Ezzel kezdetét vette pályafutásának leghosszabb periódusa, hiszen ezt a pozíciót 1980-ban történt nyugdíjazásáig betöltötte. Feladata volt több mint 5500 egyetemi alkalmazott munka- és bérügyeinek, valamint kinevezési és előléptetési ügyeinek intézése. Az egyetem rektorának megbízása folytán több éven át a munkaügyi vitákat eldöntő bizottságokban a rektor képviseletét látta el. Szürke eminenciási feladatköréből megnyerő személyiségével, szuggesztív egyéniségével emelkedett ki. Szakmai hozzáértésén kívül ez is magyarázza, hogy megbízatását hat egyetemi rektor is megerősítette. Az a fajta klasszikus vezető volt, aki jól ismerte munkatársait és beosztottjait; többekkel őszinte barátokká váltak.

Dr. Sujbert Pál igazi sportember volt. Tornásztehetsége már gimnazista korában megmutatkozott, pécsi egyetemistaként számos kiemelkedő eredménnyel öregbítette a PEAC hírnevét: végül elnyerte a „Pécs város örökös tornászbajnoka” címet. 1952-ben gyűrűn magyar bajnok lett. 1956-ban labdarúgásban és tornában szakedzői diplomát szerzett a Testnevelési Főiskolán. Edzői munkája mellett 1957–62-ig az OSC elnöke volt, 1963 óta pedig elnökségi tagja. Oroszlánrésze volt az OSC sikereiben, többek között az 1978-ban BEK-döntőt nyert férfi vízilabdacsapat összeállításában. Kiemelkedő sportpályafutását 1997-ben az egyetemi–főiskolai sport fejlesztéséért kitüntetéssel ismerték el.

Dr. Sujbert Pált a Semmelweis Egyetem saját halottjának tekinti.