A Fogorvostudományi Kar vezetésében, – a Kari Tanács 19/2007 sz. határozata alapján – az alábbi változások történtek:

  1. november 1-től új Dékánhelyettesi kinevezések a Fogorvostudományi Karon:  

            dr. Barabás József egyetemi tanár

            dr. Hermann Péter egyetemi docens

Budapest,  2007. november 14.

                                                                                  dr. Gera István
                                                                                  egyetemi tanár
                                                                                         dékán