2007. június 4-én a Semmelweis Egyetemre látogatott a japán Saitama Orvosegyetem rektora és kísérete. A jóhírű japán magánegyetemmel 2002 óta van megállapodásunk, amelynek keretében évente 2-2 orvostanhallgató tölt egy hónap nyári gyakorlatot a partneregyetemen. A látogatás során Toshio Yamauchi és Tulassay Tivadar rektorok aláírták az újabb 5 évre szóló megállapodást, valamint a két intézmény közti együttműködés fejlesztését célzó szándéknyilatkozatot.

Tulassay Tivadar elismerő okleveleket adott át a japán küldöttség tagjainak a két egyetem együttműködése érdekében végzett munkájuk elismeréseként, a japán rektor pedig hasonló elismerésben részesítette Sándor József sebészprofesszort, aki a csereprogram magyar kezdeményezője. Az ünnepségen részt vett Sinichi Nabekura japán nagykövet is, aki a japán-magyar kapcsolatok vonatkozásban méltatta a két egyetem együttműködését. Az ünnepélyes aláírást követően Yamauchi rektor és kísérete felkereste a Központi Könyvtárat, az I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikát, a Transzplantációs és Sebészeti és Klinikát, valamint az új Fogászati Központot.