A bolognai folyamatnak megfelelően átalakuló felsőoktatásban új színfoltként jelenik meg az országban elsőként, az intézetünk által indított szociális munkás mesterképzés. A 2007 szeptemberétől beinduló új szakunkra március 15-ig lehet jelentkezni.

A Pótfelvételi Tájékoztatóban megjelent információk:

A Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet szociális munkás mesterképzési (M) szakot indít társadalomtudományi képzési ágban. A képzést nappali (N) vagy részidős (levelező) (L) tagozaton, államilag finanszírozott (Á) és költségtérítéses (K) formában hirdetjük meg. A képzés ideje 4 félév (120 kredit). Felvehető keretszám az államilag finanszírozott (Á) képzésre 5<10 fő, a költségtérítéses (K) képzésre 15<30 fő mind nappali, mind levelező tagozaton. A képzés minimális induló létszáma 15 fő.
Az intézmény kódja: SE-ÁOK

A szociális munkás mesterképzés célja:

Képzési célkitÚzéseink:

Választható szakirány: általános szociális munkás.

A költségtérítéses képzésben fizetendő díj 180 000 Ft/félév.

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok a teljes kreditérték beszámításával: a szociális munka és a szociálpedagógia főiskolai szakok.

A mesterképzés egyetemi oklevéllel zárul, melyben a feltüntetett szakképzettség: Okleveles szociális munkás

Tervezett tantárgyak

Felvételi: szóbeli alkalmassági beszélgetés

A szóbeli alkalmassági vizsga időpontja: 2007. június 25.

Helye: Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb,  „Zöld” Előadóterem

(1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.)

A 2007/2008-as tanév 1. félévének konzultációs időpontjai

Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség: Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet, 1085 T.: [06 1] 266-1022 [06 1 ] 266-0878 E-mail: ladonyi@mental.usn.hu Honlap: http://www.mental.usn.hu

A jelentkezési lapot a megadott határidőig a következő címre kell beküldeni: Felsőoktatási felvételi jelentkezés 1380 Budapest, Pf. 1190

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A jelentkezési lap kitöltésének sajátosságai

A másolatban csatolandó dokumentumok:

Diploma

Hátrányos helyzetet igazoló dokumentumok

Fogyatékosságot igazoló dokumentumok

Igazolások (gyes, gyed stb.)

Nyelvvizsga-bizonyítvány

OTDK első három helyezéséről szóló igazolás

A felvételi pontok számítása

A mesterképzésre jelentkezők összpontszámát (maximum 100 pont) a következő módon számolják:

– maximum 60 pont érhető el az oklevél átlagának 12-szeres szorzatával (egész számra kerekítve),

–maximum 40 pont szerezhető az alkalmassági beszélgetésen.

Jelentkezési határidő: 2007. március 15.