Az Európai Szociális Alap Támogatásával

 Beszámoló Minőségközpontú vezetés c. HEFOP-3.3.1.-P.-2004-06-0011/1.0
Európai Uniós projekt 2006. első félévi feladatainak végrehajtásáról

A Semmelweis Egyetem mint pályázó, valamint a Pest megyei Önkormányzat és a Menedzserek Országos Szövetsége mint konzorciumi partner pályázatot nyert az Európai Unió Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) keretében „Minőségközpontú Vezetés” címmel.

A projektről

A projekt célja, hogy a pályázó Semmelweis Egyetem szervezeteiben, illetve a konzorciumi tagok intézményeiben olyan tudásbázist alakítson ki, illetve hozzon létre, amely lehetővé teszi a minőségközpontú vezetést, a projektszemléletű feladatmegoldást, ezek eszközeinek, valamint az egyszemélyi felelős vezetés és a testületi vezetés egymás melletti működése hatékony módszereinek megismerését és elsajátítását.
A projekt kiemelt feladata, hogy meghatározza a Tulajdonosi és a Vezetői Információs Rendszerek (TIR és VIR) struktúráját, működtetésük módszertanát, illetve megteremtse e rendszerek kiépítésének feltételeit és kísérleti üzembeállításukat.
A projektben az alábbi konzorciumi tagok és intézményeik vesznek részt:
1. A Semmelweis Egyetem szervezete
2. Kútvölgyi Klinikai Tömb
3. Flór Ferenc Kórház
4. Szent Rókus Kórház
5. Pest megyei Önkormányzat szervezete

A beszámoló felépítése:
1. A feladatok végrehajtásáról általában
2. Döntés a VIR és TIR megvalósításának platformjáról
3. A Minőségközpontú vezetés c. HEFOP-projekt sajtóbeli és egyéb megjelenése

1. A feladatok végrehajtásáról általában

A feladatok végrehajtása a pályázati anyagban vállalt kötelezettségeknek és a projektek időarányos teljesítésének megfelelően halad. Ezt tükrözi az OMAI szakembereinek ellenőrző látogatásán felvett jegyzőkönyv is. A látogatás során az ellenőrök áttekintették a VIR struktúrájának leírását, a vállalkozási szerződéseket és a jelentéshez csatolt, az eredményeket igazoló dokumentumokat is.

Az ellenőrzés alapján az alábbi általános megállapításokat tették:

1. A megbeszélés a felmerült kérdések és megoldások szempontjából konstruktív volt.

2. A látogatás során szinte minden kérdésben sikerült tisztázni a felmerülő problémákat, valamint konszenzust kialakítani a szerződő fél által a Projekt Előrehaladási Jelentésben megjeleníteni szükséges információkkal kapcsolatban.

2. Döntés a VIR és TIR megvalósításának platformjáról

Az elmúlt időszakban döntés született a Tulajdonosi és a Vezetői Információs Rendszerek (TIR és VIR) megvalósítási platformjáról.

Ennek előzménye, hogy a Semmelweis Egyetemen az időközben bevezetett SAP és Medsolution rendszerekhez kapcsolódóan az egyetem vezetése döntött a SAP BW platformjának beszerzéséről, illetve bevezetéséről. A SAP BW Intelligence a világ egyik legelterjedtebb vezetői információs rendszere és SAP környezetben a leghatékonyabban használható. A SAP Business Intelligence révén hozzájuthatunk mindazokhoz a funkciókhoz, melyek révén heterogén forrásokból származó, nem összefüggő adatokat azonosíthat, integrálhat és elemezhet. Ezáltal kellően megfontolt üzleti döntéseket, megfelelő intézkedéseket lehet hozni, és javíthatóak lesznek az üzletviteli folyamatok. A SAP Business Intelligence révén az információt „rálátássá” alakíthatja, a rálátást tettekké – és a tetteket üzleti eredményekké.
A SAP Business Intelligence stratégiákat valósíthat meg a hosszú távú siker érdekében.
Olyan funkcionalitást biztosíthat, amely:
Teljes – “best practice (mintaértékű)” modelleket, üzletelemzési alkalmazásokat és adminisztratív erőforrásokat kínál.
Fellépés-orientált – a lehetőségek és funkciók segítségével az alkalmazottak a szervezet minden szintjén megalapozott döntéseket tudnak hozni.
Integrált – az SAP Business Intelligence problémamentesen integrálható minden más SAP NetWeaver összetevővel.
Nyílt – az SAP Business Intelligence változatos iparági szabványokat támogat, ezek közé tartozik az XML, az XML for Analysis (XMLA), az OLE DB for OLAP (ODBO), a Common Warehouse Metadata Interchange (CWMI), az üzleti alkalmazás-programozási interfész (business application programming interface/BAPI), az ABAP programozási nyelv, a Java 2 Platform Enterprise Edition (J2EE), és a JDBC interfész.
Bővíthető – az SAP Business Intelligence a változó üzleti igényeknek megfelelően bővíthető és illeszthető. Tartalmaz eszközöket és interfészeket meglévő üzleti tartalom javítására és bővítésére, illetve a külső fejlesztők elemző és beszámoló eszközeivel való integrációhoz.
Egyénre szabott – az SAP Business Intelligence segítségével a felhasználók személyre szabhatják a tartalmat, illetve azt, ahogyan ahhoz hozzáférnek, közben mindvégig betartva a vállalat biztonsági politikáját.
Igazolt – az SAP Business Intelligence már bizonyított: vállalati szintű rálátást és elemzési funkciókat kínál. Világszerte több ezer vállalat számára nyújtanak valós értéket alacsony tulajdonlási költségek és gyors megtérülés mellett.

Jellemzők & funkciók

Az SAP Business Intelligence komplett, mindent átfogó megoldást nyújt, amely kielégíti a felhasználók, IT szakemberek és a felső vezetés legmagasabb szintű igényeit. Az alábbi területeken nyújt kulcsfontosságú funkciókat:
Adatraktározás – az adatraktár igazgatás, az üzletmodellezés, valamint a kivonatolás, a transzformáció és a betöltés lehetővé teszik adatraktárak kiépítését és információszerkezetek modellezését a vállalat szerkezetével összhangban, valamint különböző forrásokból érkező adatok kezelését.
Üzleti információ – az on-line analitikus feldolgozás, az adatgyűjtés, a kivételfigyelés és figyelemfelkeltő funkciók alapot szolgáltatnak az adatok hozzáféréséhez és bemutatásához, minták kereséséhez és a kivételek meghatározásához.
Üzleti rálátás – a lekérdezés-tervezés, a beszámolás és az elemzés, valamint a webes alkalmazás-tervezés lehetővé teszik elemzési beszámolók létrehozását, minden szinten támogatják a döntéshozatalt, és üzleti információkkal kapcsolatos alkalmazásokat szolgáltatnak a weben.
Mérés és igazgatás – az üzleti tartalomkezelés, a meta-adat kezelés és a közös üzleti információ megfigyelés beszámolási sablonokat biztosítanak, gondoskodnak az adatok illesztéséről, és segítik a döntéshozók együttműködését.

Üzleti előnyök

Az SAP Business Intelligence lehetővé teszi az összes rendelkezésre álló információ kiaknázását, függetlenül attól, hogy azok SAP vagy nem-SAP alkalmazásokból érhetők el. Ezáltal a vállalatának minden oldalát kezelni és elemezni tudja, minden részlegre, partnerre és érintkezési pontra kiterjedően. Az üzleti előnyök közé tartoznak az alábbiak:
Intelligens üzleti műveletek – ezek stratégiáját és a végrehajtást teljes körÚen összehangolhatja, ezzel biztosítva azt, hogy az üzleti folyamatok ne csak hatékonyak, hanem intelligensek is legyenek.
Értéknövelés csökkentett költségek mellett – biztosítja azt, hogy teljes képet kapjon a bevételi mÚveletekről és lehetőségekről a különböző folyamatok kapcsán, és meghatározhatja, hogyan lehet a leghatékonyabban értéknövelt szolgáltatásokat nyújtani. Ezáltal kiaknázhatja a legfontosabb adatokat a jobb stratégiai döntések meghozatala érdekében.
Hatékonyságnövelés – integrálja a heterogén forrásokból származó, rendezetlen adatokat annak érdekében, hogy átfogó képet tudjon nyújtani az üzleti folyamatokról. Meghatározza az új bevételi forrásokat, és lefedi azok költségösszetevőit.
Jobb kapcsolatok – össze tudja gyűjteni az ügyfelekre, műveletekre, pénzügyre és szállítókra vonatkozó adatokat annak érdekében, hogy fel tudja becsülni a költségeket, a bevételeket és a kiadásokat, hogy jobban tudjon reagálni az üzleti igényekre.

Az SAP BW „nyitott” rendszer jellege azért fontos, mert mivel az egyetem egészségügyi ellátó tevékenységet is végez, és a gazdálkodási adatok egyik fele (a gyógyítási tevékenység részletes dokumentálása az OEP bevételek miatt) a Medsolution rendszerben tárolódnak.

Ezzel párhuzamosan döntés született arról is, hogy Pest megye két kórháza, a kórházi VIR számára is az SAP BW-t fogja pilotként használni. A kórházi VIR kialakításához azonban el kell végezni azokat a fejlesztéseket, amelyek segítségével a kórházakban mÚködő (nem SAP és nem Medsolution) rendszerek adatai betölthetők lesznek a VIR adattábláiba.

A Pest megyei Önkormányzat Tulajdonosi Információs Rendszerének (TIR) kialakítását kezdettől úgy terveztük, hogy a kórházaktól ne kelljen „új” adatokat kérni, hanem a meglévő, a kórházi VIR-ekben rendelkezésre álló alapadatokból lehessen újabb, összesített, illetve magasabb szintű adatokat előállítani.

3. A Minőségközpontú vezetés c. HEFOP-projekt sajtóbeli és egyéb megjelenése

A projektről a Menedzserszövetség Menedzser c. havonta megjelenő lapjában jelenik meg rendszeresen beszámoló. Ezen kívül a projektben résztvevő valamennyi szervezet internetes honlapján folyamatosan nyomon követhető a projekt feladatainak végrehajtása.

Budapest, 2006. július 9.

Dénes Gábor sk.
a projekt kommunikációs vezetője