2004. november 6-án ünnepélyes keretek között emlékeztek meg a Semmelweis Egyetem polgárai az Egyetem jogelődje, a Nagyszombati Egyetemi Orvosi Kar megalapításának 236. évfordulójáról.

2004. november 6-án ünnepélyes keretek között emlékeztek meg a Semmelweis Egyetem polgárai az Egyetem jogelődje, a Nagyszombati Egyetemi Orvosi Kar megalapításának 236. évfordulójáról. Dr. Sótonyi Péter rector emeritus Gondolatok a felsőoktatási autonómia ürügyén címmel tartott ünnepi megnyitó beszédet.  (A beszéd megtekinthető idekattintva.)

Dr. Tulassay Tivadar rektor úr , az idei alkalommal kilenc kiemelkedő munkásságú kutatónak adta át a Semmelweis Egyetem Tiszteletbeli Doktori címét. A kitüntette kutatók, dr. Sebastian G. B. Amyes, dr. Osmo Hänninen, dr. Barry D. Kahan, dr. Stephen Katz, dr. Michael Marberger, Sir George Radda, dr. Seri István, dr. Peter Gaengler, és dr. Albert William Taylor. Az Egyetem Magántanári Oklevelét vehette át Egyetemi Magántanári kitüntetésben részesült, dr. Julow Jenő főorvos úr, a Szent János Kórház osztályvezető főorvosa és dr. Bognár László az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet osztályvezető főorvosa.

Az Egyetemi Tanács arany pecsétgyÚrÚt adományozott dr. Nagykáldi Csaba professzor úrnak a Testnevelési és Sporttudományi Kar, Küzdősportok Tanszék leköszönő igazgatójának.

Az Egyetem érdekében több évtizeden át kifejtett kiemelkedő tevékenységéért és oktatói munkájáért Kíváló Oktató kitüntetést vehetett át, dr. Hamar Pál egyetemi docens úr a Testnevelési és Sporttudományi Kar, Torna Tanszék munkatársa. A kitüntetéssel járó oklevelet dr. Tulassay Tivadar rektor úr adta át.

A Doktori Tanács 2003. júliusában úgy határozott, hogy minden évben megjutalmazza azokat az oktatókat, akik a doktori képzés területén kiemelkedő munkát végeztek. 2004-ben így már második alkalommal került sor a Kiváló PhD Oktató kitüntetések átadására. Ebben az évben a Kiváló PhD Oktató kitüntetést dr. Frenkl Róbert, Professor Emeritus a Nevelés- és Sporttudomány Doktori Iskola vezetője, dr. Halász Béla, professor emeritus, a Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola vezetője dr. Jeney András, egyetemi tanár a Patológiai tudományok Doktori Iskola vezetője, dr. Kopp Mária, egyetemi tanár, a Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola vezetője, dr. Ligeti Erzsébet, egyetemi tanár Molekuláris orvostudományok Doktori Iskola vezetője és dr. Magyar Kálmán, professzor emeritus, a Gyógyszertudományok Doktori Iskola vezetője kapták. A kitüntetéseket dr. Szél Ágoston, a Doktori Tanács elnöke adta át.

A Dies Academicus ünnepi tanácsülésén került sor Egyetemünk Ph.D.-fokozatú doktorainak avatására. Dr. Szél Ágoston egyetemi tanárt, a Doktori Tanács elnöke elmondta, hogy a 2004. évben összesen 101 jelölt fejezte be doktori munkáját, közülük 87 fő summa cum laude, 14 fő cum laude minősítéssel. Dr Szél Ágoston köszöntő beszéde idekattintva olvasható.

A Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának ifjabb dr. Farkas Zsolt emlékére létrehozott “Veritas et Virtus Alapítványa” pályázatot hirdetett az Egyetem Doktori Iskolájában végzett tudományos munka bemutatására 35 éven aluli Ph.D. hallgatók vagy predoktorok számára. Ebben az évben a Veritas et Virtus Alapítvány I. díját Lénárd Zsuzsanna és Rada Balázs nyerte el. A II. díjat a Kuratórium Balogh Brigitta és Csekő Csongor részére ítélte oda.

A Babits Antal Alapítvány kitüntetéseit dr. Romics Imre professzor úr, az alapítvány kuratóriumának elnöke adta át.