Staff

 For further information about the teaching and scientific staff see the

Personal pages

of our webpage.


Below a list of telephon numbers of the employees of the Department is shown as it is in the webpage of Semmelweis University. Clicking on the name of the university employee, telephon number and further information is shown (primarily in Hungarian).


A munkatársak nevére kattintva további telefonkönyvi adatok olvashatók.
Ha hibás, vagy hiányzó adatot talál, kérjük jelezze a szervezeti egységünk titkárságán.

A telefonkönyvben található adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Név Beosztás Telefon­szám E-mail cím
Prof. Szél Ágostonigazgató, egyetemi tanár215-6920, 53672, 53621szel.agoston@med.semmelweis-univ.hu
 
Dr.,Phd Ádám Ágotaegyetemi docens, tanulmányi felelős (magyar ÁOK I-II. ABCD és EFGH csop.)53641adam.agota@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Adorján Istvántudományos munkatárs53716, 53645adorist@freemail.hu
Akócsi Mariannsegédasszisztens53652akocsi.mariann@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd,Prof. Alpár Alánhabilitált egyetemi tanár53609alpar.alan@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Altdorfer Károlyegyetemi docens, német tanulmányi felelős (DM I. és DZ I-II. év)53639, 53646altdorfer.karoly@med.semmelweis-univ.hu
Bakó Máriaszakasszisztens53626bako.maria@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Baksa Gábortudományos segédmunkatárs53638baksa.gabor@med.semmelweis-univ.hu
Balázs Istvánnélaborasszisztens53666balazs.maria@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Bárány Lászlótanszéki mérnök53685barany.laszlo@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Barna Jánosegyetemi docens53668barna.janos@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Bartha Árpád Lászlómegbízott oktató53646, b.arpad17@gmail.com
Dr.,Phd Bódi Ildikóegyetemi adjunktus53614bodi.ildiko@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Csáki Ágnesegyetemi docens, GYTK tanulmányi felelős 53652 csaki.agnes@med.semmelweis-univ.hu
Cséplő Gergelyrendszergazda53689cseplo.gergely@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd,Prof. Csillag Andrásegyetemi tanár53681csillag@med.semmelweis-univ.hu
Csömörné Fadgyas Andrea Brigittaügyintéző - holttestfelajánlás53699csomorne.brigitta@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Dávid Csabaegyetemi docens53614david.csaba@med.semmelweis-univ.hu
Deák Szilvialaborasszisztens53634,53662deak.szilvia@med.semmelweis-univ.hu
Dellaszéga-Lábas Viktórialaboratóriumi analitikus53634dellaszega-labas.viktoria@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd,Prof. Dobolyi Árpádtudományos tanácsadó53604, 53634dobolyi.arpad@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Dobolyiné Renner Évatudományos munkatárs53664, 53634evarenner@yahoo.com
Doczi Nikolettlaborasszisztens53619doczi.nikolett@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Dóra Dávidegyetemi adjunktus53667dora.david@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Durst Mátétudományos segédmunkatárs53657 durst.mate@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,habil,Phd,Prof. Fehér Erzsébetegyetemi tanár, Professor Emerita53683, 53646feher.erzsebet@med.semmelweis-univ.hu
Fogarasi Juditlaborasszisztens53617, 53622fogarasi.judit@med.semmelweis-univ.hu
Frank Erzsébetasszisztens53716frank.erzsebet@med.semmelweis-univ.hu
Gadanecz Beatrixsegédasszisztens 53646gadanecz.beatrix@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Gallatz Katalinegyetemi adjunktus53634, 53712gallatz.katalin@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Gáspárdy Annatanszéki mérnök53676gaspardy.anna@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Gerber Gáboregyetemi docens, általános igazgatóhelyettes53653gerber.gabor@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Grimm Andrásóraadó53685grimm.andras@med.semmelweis-univ.hu
Gróti Zoltánállatgondozó53662groti.zoltan@med.semmelweis-univ.hu
Habrányi Lászlóné Juditállatgondozó53663habranyi.laszlone@med.semmelweis-univ.hu
Halasy ViktóriaPh.D. hallgató53667halasy.viktoria@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Halász Vandaóraadó halasz.vanda@med.semmelweis-univ.hu
Hanák Nikolettasszisztens53634
Dr.,Phd Hanics Jánosegyetemi adjunktus53632, 53649hanics.janos@med.semmelweis-univ.hu
Hardy Gábor Márkboncmester53675hardy.gabor_mark@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Herberth-Minkó Krisztinaegyetemi adjunktus53614minko.krisztina@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Horváth Andrásegyetemi adjunktus53670, horvath.andras1@med.semmelweis-univ.hu
Horváth Péternészakasszisztens53633horvath.peterne@med.semmelweis-univ.hu
Horváthné Oszwald Erzsébetlaborasszisztens53676oszwald.erzsebet@med.semmelweis-univ.hu
Jusztin Józsefboncsegéd53603, 53648jusztin.jozsef@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd,Prof. Kálmán Mihályegyetemi tanár53695, 53716kalman.mihaly@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Katz Sándoregyetemi adjunktus, tanulmányi felelős (angol) 53674katz.sandor@med.semmelweis-univ.hu
Kemecsei Róbert Gergelytanszéki mérnök53681, kemecsei.robert@med.semmelweis-univ.hu
Kerti Juditasszisztens53694,53656,53686kerti.judit@med.semmelweis-univ.hu
ifj. Kilin Ferencsegédasszisztens53625kilin.ferenc1@med.semmelweis-univ.hu
Kilin Ferenckarbantartó53626kilin.ferenc@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Kiss Mátyásegyetemi tanársegéd53617kiss.matyas@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Kittner Zsuzsannany. egyetemi adjunktus53673, 53667kittner.zsuzsa@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Kocsis Katalinegyetemi adjunktus53673, 53667kocsis.katalin@med.semmelweis-univ.hu
Kölcze Editboncsegéd53648kolcze.edit@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Könczöl Katalintudományos segédmunkatárs53686, 53694konkat@gmail.com
Kovács TamásPh.D. hallgató53667kovacs.tamas@med.semmelweis-univ.hu
Kovácsné Dobozi Évalaborasszisztens53666dobozi.eva@med.semmelweis-univ.hu
Prof. Köves Katalinny. egyetemi tanár53618koves.katalin@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Kozsurek Márkegyetemi adjunktus53686mark@kozsurek.hu
Kubicza Gábornétitkárnő53643kubicza.margo@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,habil,Phd,Prof. L. Kiss Annaegyetemi tanár53610, 53619kiss.anna@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Lendvai Dávidegyetemi adjunktus53632lendvai.david@med.semmelweis-univ.hu
Lovas Sándortudományos segédmunkatárs53670lovas.sandor@med.semmelweis-univ.hu
Magda Dánieltanszéki mérnök53625magda.daniel_peter@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Magyar Attilaegyetemi docens, német tanulmányi felelős (2019-ben II. évet kezdő DM évf.)53615magyar.attila@med.semmelweis-univ.hu
Major Attilaboncmester53648major.attila@med.semmelweis-univ.hu
Mezei Szilárdboncsegéd53675mezei.szilard@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Molnár Judithegyetemi adjunktus 53679molnar.judith@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Montagnese Catherinetudományos munkatárs53714, 53687catherine.montagnese@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,habil,Phd Nagy Nándoregyetemi docens53667, 53613nagy.nandor@med.semmelweis-univ.hu
Nemcsics Endretanterem felelős53701nemcsics.endre@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Nemeskéri Ágnesny. egyetemi docens53693nemeskeri.agnes@med.semmelweis-univ.hu
Németh Andreavegyésztechnikus53649Nemeth.Andrea68@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Németh Annany. tudományos munkatárs53677nemeth.anna@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Németh Pétermegbízott oktató53646dr.nemeth.peter@hotmail.com
Nyámándi Piroskaszakasszisztens53627nyamandi.piroska@med.semmelweis-univ.hu
Prof. Oláh ImreProfessor Emeritus53711olah.imre@semmelweis-univ.hu
Orbán Lilisegédasszisztens53667orban.lili@med.semmelweis-univ.hu
Őz Andrealaborasszisztens53716oz.andrea@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Pálfi Emeseegyetemi adjunktus53719palfi.emese@med.semmelweis-univ.hu
Pálfi Viktorkisegítő53626palfi.viktor@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Prof. Palkovits MiklósProfessor Emeritus53635palkovits.miklos@med.semmelweis-univ.hu
Pankovics Viktorboncmester53603, 53697pankovics.viktor@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Papp Rege Sugárka53660, 53634regepapp@yahoo.com
Dr. Patonay Lajos53685 patonay.lajos@med.semmelweis-univ.hu
Pecsenye-Fejszák Nóraegyetemi tanársegéd53673, 53667fejszak.nora@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Puskár Zitatudományos főmunkatárs53686puskar.zita@med.semmelweis-univ.hu
Rátkai Gabriellaasszisztens53600, 53642ratkai.gabriella@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Prof. Réthelyi Miklósegyetemi tanár, Rector Emeritus218-4100, 53706rethelyi.miklos@med.semmelweis-univ.hu
Prof. Röhlich PálProfessor Emeritus53665rohlich.pal@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Ruttkay Tamásegyetemi adjunktus53638ruttkay.tamas@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Shahbazi Arvinóraadó tanár53714shahbazi.irani_arvin@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Somogyi Györgyny. egyetemi docens, szaktanácsadó53630somogyi.gyorgy@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Szabó Arnoldegyetemi tanársegéd53611, 53625szabo.arnold@med.semmelweis-univ.hu
Szabó Ferencboncmester53648, 53603, 53620bonct@ana.sote.hu
Szabó Istvánnétitkárnő+36 1 218-4100, 53658
Dr.,habil,Phd Székely Andreaegyetemi docens53601, 53687szekely.andrea@med.semmelweis-univ.hu
Takács Tivadarnészakasszisztens53669takacs.tivadarne@med.semmelweis-univ.hu
Toronyay-Kasztner Magdolnatudományos ügyintéző53634toronyay-kasztner.magdolna@med.semmelweis-univ.hu
Tóth László Nándorboncsegéd53603, toth.laszlo_nandor@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Tótpál Gézany. egyetemi adjunktus, szaktanácsadó53644totpal@ana.sote.hu
Dr.,Phd Várnainé Tóth Zsuzsatudományos főmunkatárs53686 toth.zsuzsanna.emese@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Végh Andrásmegbízott oktató53646andrasdrvegh@gmail.com
Dr.,Phd Vereczki Viktóriaegyetemi adjunktus53718 vereczki.viktoria@med.semmelweis-univ.hu
Vidra Györgynészakasszisztens53614vidra.gyorgyne@med.semmelweis-univ.hu
Vidra Veronikaasszisztens53713vidra.veronika@med.semmelweis-univ.hu , muzeum.anatomia@med.semmelweis-univ.hu
Vincze Mónikatanszéki mérnök53676vincze.monika@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Vitéz-Cservenák Melindatudományos munkatárs53605, 53634cservenak.melinda@med.semmelweis-univ.hu
Prof. Wenger Tiborny. egyetemi tanár53612wenger.tibor@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Zachar Gergelytudományos munkatárs53714, 53687gzachar@gmail.com
Zsiros Viktóriaegyetemi tanársegéd53670, zsiros.viktoria@med.semmelweis-univ.hu