A Semmelweis Egyetem Közalkalmazotti Tanácsának (KAT) feladata, hogy részt vegyen az Egyetemen meghozott döntésekben, illetve az itt dolgozó közalkalmazottak képviselete. A KAT-t együtt döntési jog illeti meg a kollektív szerződésben meghatározott jóléti célú pénzeszközök felhasználása, illetve az ilyen jellegű intézmények és ingatlanok hasznosítása tekintetében.

A Semmelweis Egyetem Közalkalmazotti Tanácsának véleményezési joga van a következő esetekben:

  • gazdálkodásból származó bevételek felhasználásának tervezete;
  • a munkáltató belső szabályzatának tervezete;
  • a nagyobb csoportot érintő munkáltatói intézkedés tervezete;
  • a korengedményes nyugdíjazásra vonatkozó elképzelések;