Az élettudományokkal foglalkozó 9 rangos európai egyetem szövetsége, a Eurolife hálózat nyújtotta lehetőségeket, valamint az eddigi tapasztalatokat ismertették a program egyetemi koordinátorai, valamint korábbi nyertes pályázók. Az előadás és workshop kiemelt vendége volt dr. Szuhai Károly, a Leideni Egyetem professzora.

A rendezvényt dr. Kellermayer Miklós, az Általános Orvostudományi Kar dékánja nyitotta meg. Mint elmondta, a Eurolife hálózat élettudományokkal foglalkozó 9 rangos európai egyetem szövetsége, amit 1999-ben alapítottak. A Semmelweis Egyetem 2017-ben csatalakozott. A hálózat céljai között szerepel az egyetemek közötti együttműködések bővítése, a tagok kutatási és oktatási tevékenységének segítése, illetve csereprogramok és ösztöndíjak bevezetése. Hozzátette: a Semmelweis Egyetem számára kiemelten fontos, hogy Európa elit egyetemeinek közösségébe tartozhat és annak konstruktív tagjává vált. Hangsúlyozta mindazoknak a pályázatoknak a jelentőségét, amit a hálózat a fiatalok számára nyújt és arra biztatott mindenkit, hogy használják ki a lehetőségeket.

Kiemelt előadása alkalmából dr. Kellermayer Miklós átadta a Eurolife-érmét dr. Szuhai Károlynak, a Leideni Egyetem professzorának, aki a Eurolife Kiemelt Előadássorozat (Eurolife Distinguished Lecture Series, EDLS) keretében tartotta meg prezentációját az egyetem hallgatói előtt a Semmelweis Szalonban. Előadásában az egyetemi tanár, aki a Leideni Egyetemi Orvosi Központ Sejt- és Kémiai Biológia Intézetének az kutatócsoportvezetője, a rákkutatásban alkalmazott molekuláris vizsgálómódszerek utóbbi két évtizedben történt fejlődéséről adott áttekintést. Elmondta, hogy a rák egy genetikai betegség, ami azért alakul ki, mert bizonyos génelváltozások alakulnak ki, és ahhoz, hogy ezeket megfelelő felbontással tudjuk vizsgálni, különböző kutatási és diagnosztikus eszközöket kell fejleszteni. Több mint 20 éves leideni pályafutása során ezen módszerek fejlesztésével és alkalmazásával foglalkozott, előadásában pedig bemutatta a legegyszerűbb technikáktól kezdve a napjainkban alkalmazott legmodernebb eljárásokat.

Dr. Bödör Csaba, az I. Sz. Patológia és Kísérleti Rákkutató Intézet tudományos főmunkatársa, valamint a Eurolife program Oktatási Szövetségének tagja bemutatta a Eurolife által biztosított mobilitási lehetőségeket, aminek alapvetően három formája van. A Summer School / Winter School kezdeményezések során 4-5 napos képzéseken lehet részt venni a meghirdetett tematika alapján; az eddigi témák a daganatkutatás, a neurobiológia és az immunológia voltak. A másik lehetőség egy rövid távú kutatási mobilitási program, ahol minimum kéthetes időszakra lehet pályázni a partner intézményekbe. A cél a kapcsolatépítés és a közös kutatási téma keresése; a Semmelweis Egyetemről egy kutató vett részt a programban 2017-ben, 2020-ra pedig ketten nyertek támogatást. A harmadik mobilitási lehetőség fiatal kutatók számára nyitott, és 3-6 hónapos ösztöndíjat jelent a partnerintézmények valamelyikébe.

Galéria

7kép

Az I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet PhD-hallgatója, dr. Kiss Richárd 2018-as leideni Summer School részvételéről tartott összefoglalót. Ennek témája a molekuláris genetikai módszerek alkalmazása volt onkológiai kórképekben, amire azért jelentkezett, mert egybeesett a PhD-dolgozatának témájával. Mint elmondta, az ötnapos program során számos terület felmerült a témához kapcsolódóan, az alapkutatási módszerektől kezdve a transzlációs kutatásokon át az üzleti lehetőségekig.

Dr. Farkas Kinga pszichiáter a közeljövőben fog részt venni Leidenben egy hat hónapos fiatal kutatói csereprogramon, ahol pszichiátriai-idegtudományi képalkotással foglalkozik majd. Előadásában összefoglalta eddigi pályafutását, érdeklődését, aminek köszöntően végül jelentkezett a programba. Orvos és pszichiátriai tanulmányai után egy műszaki mesterképzést is elvégzett számítógépes és kognitív idegtudomány témában. Ezt a két területet kívánta összekötni, amire kiváló lehetőséget jelent majd számára a leideni ösztöndíj, ahol a neuroimaging területén dolgozhat a nemzetközi partnerekkel.

A Eurolife nyújtotta lehetőségekről a hálózat honlapján lehet bővebben olvasni.

Deme Tamás, Keresztes Eszter
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.