Az igazságügyi szakértői munka magas színvonalának fenntartását, az oktatási és tudományos tevékenység további erősítését, illetve bővítését tartja legfontosabb céljának dr. Törő Klára, az Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet új vezetője. Az igazgató hisz abban, hogy az egyetemi intézetnek „világítótorony” szerepet kell vállalnia a hazai igazságügyi biztosítástani szakmában.

Komoly küldetése van nemcsak az intézetnek, hanem általánosságban az igazságügyi orvostannak is, hiszen bizonyos értelemben a társadalom biztonsága felett őrködünk azáltal, hogy a helyszíni szemlét követően a bűncselekmények kapcsán mi végezzük el a boncolást – mondja dr. Törő Klára, aki július 1-je óta vezeti az Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézetet (IBOI). Az új igazgató fontos céljai közé sorolja, hogy e tevékenység – amely az IBOI egyik alapfeladata – magas szinten fennmaradjon, és emellett vállaljon az intézet egyfajta világítótorony szerepet országos szinten. A tanszékfoglaló előadásában is felvetített világítótorony szimbóluma kettős. Egyrészt jelenti az iránymutatást a többi hazai igazságügyi orvostani intézet számára, amelyhez elengedhetetlen a szakmai minőség még további emelése, a világtrendek ismerete. Másrészt utal arra – fogalmaz dr. Törő Klára –, hogy nem barokk palotát akarunk építeni, hanem egy stabil, funkcionális, de jelentős épületet, amely kölcsönhatásban van a környezetével. Az igazságügyi szakértői szakma sajátossága, hogy a klinikumtól a  nyomozóhatóságokon át a bíróságokig számos szakterülettel vannak kapcsolatban, az együttműködő szervezetekkel való jó kooperáció pedig rendkívül fontos – emelte ki.

Dr. Törő Klára szólt arról is, hogy szeretné, ha az intézet a jövőben még jobban követné az egyetem hármas feladatát. Az oktatási tevékenységünk eddig is magas szintű volt és – köszönhetően egyrészt a témának, valamint oktatóink teljesítményének – népszerű is a hallgatók körében. Ezt a színvonalat, érdeklődést szeretnénk fenntartani, ha lehet bővíteni, mind a graduális képzés, mind továbbképzések terén – mondta.

Az intézet tudományos tevékenységében ugyanakkor van további fejlesztési lehetőség és szükséges is az előrelépés – mutatott rá az igazgató. Beszámolt arról, hogy – a koreai hajótragédia áldozatainak azonosításában vállalt szerep után – a hazai DVI-vel (Disaster Victims Identification) egyeztetések kezdődtek egy post mortem vizsgálatokra alkalmas CT intézetben való elhelyezésével kapcsolatban. Egy ilyen típusú eszköz amellett, hogy az igazságügyi szakértői munkát is segítené (pl. sérülések mechanizmusának feltárása, ön- és idegenkezűség elkülönítése), számos kutatási lehetőséget is megnyitna a patomorfológiai elváltozások pontos feltérképezése által. Mint dr. Törő Klára kiemelte, kifejezetten olyan morfológiai kutatásokat erősítenének az intézetben, amelyek eredményei a klinikumban, a megelőzés vagy a diagnosztika terén hasznosulnak.

Új területként tervezi létrehozni a foglalkozásegészségügyi munkacsoportot, amely az ezzel a szakággal kapcsolatos igazságügyi szakértői munkát vállalná fel (pl. munkavégzés közbeni egészségkárosodás, toxikus hatás vizsgálata). Az ehhez is nélkülözhetetlen toxikológiai labor, valamint a genetikai labor jelenlegi magas színvonalát fontos megtartani – emelte ki. Tervei között szerepel az immunhisztokémiai vizsgálatok bővítése, a szomszédos II. Sz. Patológiai Intézettel közösen.

A tanszékvezető fő kutatási területe jelenleg a környezeti, elsősorban környezetmeteorológiai tényezők szerepének elemzése a hirtelen halál bekövetkezésében. Mint mondja, az ELTE Meterológiai Tanszékével közösen számos érdekes dologra figyeltek fel a klímaváltozás kapcsán az esetszámokat elemezve; ez a kutatási téma is folytatódni fog az intézetben.

Fontosnak tartja a TDK-csapat továbbfejlesztését, és azt, hogy a fiatal kollégák élvezzék, amit csinálnak, érezhessék, hogy fejlődnek és egy jó csapathoz tartoznak. A jó közösségi hangulat kiemelten fontos számára, hiszen egyrészt segíti idevonzani és itt is tartani az embereket, másrészt azt vallja, akkor tudnak magas színvonalon dolgozni a munkatársak, ha jól érzik magukat. Működjünk együtt és végezzük a legjobban a munkánkat, mert ez visz előre – osztja meg hitvallását.

Dr. Törő Klára a diploma megszerzését követően rögtön az IBOI-ba került, és azóta itt dolgozik. Bár eredeti tervei szerint klinikai területet választott volna, itt marasztalta a szakma színessége, érdekessége, az, hogy a legkülönbözőbb területek képviselőivel kell együttműködni, aminek köszönhetően még most is rendkívül változatos minden napja. A tanszékvezető szerint ugyanakkor nagy lelki erő és tartás is kell ehhez a munkához, hiszen például a bűncselekmények kapcsán komoly érdekek ütközhetnek a tárgyalóteremben, aminek sokszor a kereszttüzében áll az igazságügyi szakértő. Ennek ellensúlyozásaként kiemelten fontosnak tartja, hogy az intézetben pozitív, támogató közösségi légkör uralkodjon.

Az igazgató elmondta azt is, hogy a tanszékfoglaló előadása után kapott egy világítótorony formájú lámpát a munkatársaitól, ami egyelőre az egyetlen dísztárgy az irodájában, és folyamatosan emlékezteti a kitűzött célok megvalósítására. A világítótornyok világa egyébként is vonzza, még az idei évben a tervei között szerepel egy norvég út. Az utazás számára mindig szakmai tapasztalat is, mivel immár hagyományosan minden nyaralásnál meglátogat egy helyi igazságügyi orvostani intézetet. Eddig 19 országból gyűjtött ilyen típusú tapasztalatot Ausztráliától Oroszországig.

Dobozi Pálma
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.