Az oktatás strukturális átalakításával kapcsolatban kérdezhették a hallgatók dr. Merkely Bélát a Hallgatói Önkormányzat által szervezett interaktív fórumon. Az egyetem rektora röviden összefoglalta a curriculum átstrukturálásának terveit, beszélt az oktatásban várható reformokról, majd előadását követően válaszolt a hallgatók kérdéseire, reagált javaslataikra, észrevételeikre.

Az immár második alkalommal megszervezett hallgatói fórum központi témája ezúttal a hallgatókat leginkább érintő és érdeklő kérdés, az oktatás strukturális átalakítása volt. Dr. Merkely Béla kiemelte, a Hallgatói Önkormányzat által szervezett fórumoknak kiemelt jelentősége van, a hallgatókkal történő folyamatos egyeztetés ugyanis fontos pillére a jövőbeni reformok bevezetésének, az első nagy lépés a curriculum átalakításához. Beszédében hangsúlyozta, ez év szeptemberében a Semmelweis Egyetem a 250. akadémiai évébe fordul, mely dátum mérföldkőnek számít. Hozzátette: a jubileumi év a következő negyed évezredet alapjaiban fogja megváltoztatni, hiszen a Szegedi, a Pécsi és a Debreceni Tudományegyetemmel összhangban és egyetértésben megtörténik az első nagy curriculum-reform az orvosképzésben.

A rektor összefoglalójában hangsúlyozta, bár az elméleti oktatás magas színvonalú a Semmelweis Egyetemen, a fejlődés útjára csak úgy lehet rálépni, ha a gyakorlati oktatás felzárkózik az elméleti képzés minőségéhez, és jobban egymásra épül a két terület. Elmondta, hosszú ideje vizsgálják és elemzik a Times Higher Education (THE) világrangsor első 100 intézményének curriculumát, és a tapasztalatok alapján egyértelmű, hogy nem lehet tovább folytatni az elmúlt 40-50 év gyakorlatát. Kiemelte: a hagyományok arra jók, hogy kiinduljunk belőlük, de nem szabad csupán ismételni a berögzött gyakorlatokat.

Mint kiemelte, az egészségügynek olyan orvosokra van szüksége, akik megfelelő elméleti alapon, de valódi klinikai gyakorlattal rendelkeznek. A cél, hogy az oklevél kézhezvételét követően a maximum ötéves posztgraduális szakaszba belépve már valóban az adott szakorvosi képzés elméletét és manuális részleteit tanulják a hallgatók. Az orvosképzés megújult hatéves curriculuma két év elméletből, egy átmeneti évből és három év klinikumban eltöltött szakaszból épül majd fel. Utóbbi közvetlenül a betegágy melletti, döntően tömbösített gyakorlati oktatást takar, ahol az elméleti alapokat csupán felfrissítik – fogalmazott a rektor.

Galéria

9kép

Dr. Merkely Béla összefoglalójában az első két évben tapasztalható magas bukási arányokra is kitért, mely szerinte annak köszönhető, hogy a tananyagot olykor nem megfelelő módszerekkel és nem kellő hatékonysággal tanítják a képzés során, az egyik legnagyobb problémát pedig a tananyag mennyiségében látja. Nem a tananyag mennyisége jelzi a képzés minőségét, sokkal inkább a lényeg kiragadása, és a fontos, klinikumban is hasznosítható ismeretek elmélyítése képezheti a fejlődés alapját – vélekedik.

A rektor összefoglalóját követően a fórum interaktívan folytatódott, a hallgatók elsősorban a curriculum strukturális átalakításának részleteire voltak kíváncsiak, érdeklődtek a többi egyetemi kart érintő reformok részleteiről, illetve a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt kapcsán várható változásokról, fejlesztésekről is tettek fel kérdéseket.

Dr. Merkely Béla a fórum végén felhívta a hallgatók figyelmét a Semmelweis Labre, elmondta az egyeztetéseken résztvevő hallgatókon keresztül ezután is eljuttathatják észrevételeiket, javaslataikat a curriculum-reform kapcsán, illetve kérdőívek formájában hamarosan széleskörű hallgatói konzultáció indul az egész egyetemen.

Haszon-Nagy Zsófia
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.