a Semmelweis Egyetem
13 nap
5 óra
13 perc
35 mp

90. születésnapján köszöntötték Dr. Halász Béla Széchenyi-díjas anatómust, az egyetem volt oktatási rektorhelyettesét, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet professor emeritusát, volt igazgatóját, az MTA rendes tagját. Tanítványai és pályatársai köszöntője után az ünnepelt átvette a Bolyai János Alapítvány elismerését, a Bolyai Nagydíjat.

Az egyetem igazi súlyát azoknak az oktatóknak köszönheti, akik munkásságukkal, életvitelükkel, erkölcsi tartásukkal az intézményt fenntartották és előre vitték – szólt az ünnepelthez Dr. Szél Ágoston rektor. A professzor tanítványaként felidézte, hogy amikor az egyetemre kerülve már a második napon részt vett Dr. Halász Béla óráján, úgy érezte, megérkezett oda, ahová 11 éves kora óta vágyott, amikor elhatározta, hogy tudós szeretne lenni, a két év alatt írt jegyzeteket máig őrzi, és oktatómunkája során is használja. A hallgatókhoz való viszonyáról szólva elmondta, végtelen türelemmel, szeretettel hallgatta végig a legfelkészületlenebbeket is, és azért nem buktatta meg őket azonnal, mert bár ő már az első két percben tudta, megvárta, amíg a hallgató is beismeri, hogy nem elég a tudása. Jókívánságként megfogalmazta, hogy az önmagával, munkatársaival és hallgatóival szembeni folyamatosan tanúsított hűségét tartsa meg, példát mutatva ezzel mindenki számára.

Dr. Réthelyi Miklós rector emeritus az ünnepelthez szólva elmondta, 1959-ben Pécsett találkoztak először, 1995-ben pedig egyszerre köszöntek le rektori és igazgatói posztjukról. Köszöntetet mondott Dr. Halász Béla 24 éves vezetői tevékenységéért, és leszögezte, hogy az intézet minden munkatársa jól érezte magát az irányítása mellett, dicséretet és korholást egyaránt kaptak tőle, tudtak tervezni, és nyugodtan dolgozni. Hangsúlyozta, hogy a professzor rektorhelyettesként is aktívan részt vett a rendszerváltás könyéki döntéshozatalban, amikor különösen nagy szükség volt józanságra, valamint arra, hogy a hallgatók és a munkatársak bizalmát egyaránt élvezze az illető.

A 90. születésnap a gondviselés különös kegyelme, amiben csak keveseknek van része – szólt Dr. Sótonyi Péter rector emeritus. Köszöntőjében elmondta, hogy az egyetem közössége Dr. Halász Béla munkásságát mindig nagyra értékelte, tudományos pályáját következetesség jellemezte. Az oktatás alapvető céljának tartotta, hogy a hallgatókat ráébressze a tudás megszerzésének fontosságára, amihez az elmélet és a gyakorlat szoros kapcsolatának kialakítását tartotta első lépésnek – mondta. Az életpálya sokszínű teljesítménye, a rendkívüli műveltség, hazaszeretet és a család szentsége mindenki számára példát jelent – méltatta az ünnepeltet.

Dr. Palkovits Miklós, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet professor emeritusa udvarias, halk szavú, határozott emberként írta le az ünnepeltet. Az általa kifejlesztett, illetve róla elnevezett Halász-féle kés – amellyel sikerült az agyalapon a szabályozó és a szabályozott terület idegi kapcsolatait megszüntetnie, és felderítenie a szabályozás mechanizmusát – nemcsak egy eszköz, hanem egy szimbólum: az ötlet, a kreativitás, a gondolat megvalósításának példaképe – mondta el Dr. Palkovits Miklós, aki az MTA Orvosi Osztálya nevében is köszöntötte Dr. Halász Bélát.

Dr. Székely György, a Debreceni Egyetem professor emeritusa – aki Dr. Halász Bélához hasonlóan Szentágothai János professzor tanítványa volt – az ünnepelt tudományos eredményeit méltatva kitért többek között arra, hogy neuroendokrinológiai kutatásai során megfigyeléseket tett a hipotalamusz és a csatlakozó régiók szerkezeti szerveződéseiről.

Az Általános Orvostudományi Kar dékánja, Dr. Hunyady László szólt róla, hogy amikor a 65 éves korhatárt bevezették az intézetigazgatói poszt betöltésére, akkor született a döntés, hogy szakmailag indokolt esetben 2 évvel meghosszabbítható a pozíció, ami azért volt jelentős, mert az mutatta, hogy a fiatalok kiálltak a szakmailag erős kollégáikért. Végül két professzor volt, aki 65 éves kora után tovább vezette az intézetét, az egyikük Dr. Halász Béla, a másik pedig Dr. Fonyó Attila (Élettani Intézet) – tette hozzá.

Az ünnepségen Nagy Ferenc a Bolyai János Alapítványt képviselve átadta Dr. Halász Bélának a Bolyai-díjasok által alapított Bolyai Nagydíj kitüntetést, amelyet az alapítvány elnökeként, és a névadó szellemében folytatott világviszonylatban is kiemelkedő értékű tudományos életművéért, valamint példamutató egyetemes nevelő tevékenységéért ítéltek oda számára.

Dr. Sétáló György és Dr. Mess Béla, a Pécsi Tudományegyetem Anatómiai Intézetének professor emeritusai levélben köszöntötték az ünnepeltet, jókívánságaikat Dr. Szél Ágoston olvasta fel.

Dr. Halász Béla meghatónak nevezte a köszöntéseket, és elmondta, hogy díjak átvétele helyett mindig is jobban örült annak, ha ő adhat másoknak elismerést. A 90 éves professzor köszönetet mondott mindazoknak, akik a munkáját segítették.

Keresztes Eszter
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Galéria

27kép

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.