Közös kutatási-fejlesztési projektek megvalósítása, egymás innovációs és oktatási tevékenységeinek segítése a legfőbb célja annak a megállapodásnak, amely a Semmelweis Egyetem és a Magyar Medikai Gyártók és Szolgáltatók Akkreditált Innovációs Klaszter (MediKlaszter) között jött létre. Az együttműködésről szóló dokumentumot az egyetem részéről Dr. Szél Ágoston rektor és Dr. Szász Károly kancellár, míg a MediKlaszter részéről Dr. Steiner Arnold elnök és Tóth Zsolt ügyvezető írta alá.

A Semmelweis Egyetem hármas feladatkörében – oktatás, betegellátás, kutatás – kiemelkedő szerepet kap a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység, ennek erősítését szolgálja a MediKlaszterrel kötött megállapodás is, amelynek részeként egyebek mellett közös, nemzetközileg is versenyképes kutatások valósulhatnak meg az egészségipar és az orvosképzés területén.

Magyarország és a közép-európai régió vezető orvos-egészségügyi felsőoktatási intézményeként a Semmelweis Egyetem igyekszik a legmagasabb színvonalú szakmai tudást biztosítani hallgatóinak, akik az együttműködés eredményeként már a képzés során megismerkedhetnek a legkorszerűbb orvostechnikai eszközökkel, készségszinten elsajátíthatják azok használatát, részt vehetnek gyárlátogatásokon.

A MediKlaszter Államilag Akkreditált Innovációs Klaszter, a hazai orvostechnológiai iparág meghatározóan magyar tulajdonú, tradicionális, ugyanakkor innovatív, exportképes, nagy hozzáadott értéket termelő ágazat képviselője. A MediKlaszter célja, a 100 éves magyar orvostechnikai iparág piaci versenyképességének további növelése, az egészségipari innovációs környezet fejlesztése, szakmai hálózatépítéssel az iparág hagyományainak folytatása, kultúrájának megőrzése és felemelése.

A nagy múltú, kutatóegyetemi címmel rendelkező egyetem közös, nemzetközileg is jelentős kutatásokat valósíthat meg a kórházi és orvosi műszereket fejlesztő, gyártó, értékesítő és szolgáltatásokat nyújtó hazai mikro-, kis- és közepes vállalkozást, valamint a Pécsi Tudományegyetemet és a Széchenyi István Egyetemet is tagjai között tudó MediKlaszterrel. Emellett lehetőség nyílik közös hazai és európai uniós pályázatok előkészítésére és megvalósítására is, amelyek eredményeit együttműködve hasznosíthatják és népszerűsíthetik.

Kele Tímea
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.