RS52843_KA__9134-scrMintegy 2500 hallgató kezdheti meg tanulmányait az egyetem öt karán szeptemberben, az elsőévesek negyede külföldi. A 247. tanévet megnyitó ünnepségen a hallgatók három nyelven tettek esküt, Dr. Szél Ágoston rektor beszédében hangsúlyozta: a hallgatók jövőjét saját képességeik, szándékaik és eltökéltségük határozza meg, az egyetem ugyanakkor mindent megtesz tehetségük kibontakoztatása érdekében. Dr. Szél Ágoston évnyitó beszéde mottójaként Semmelweis Ignác kortársát, Balassa Jánost idézte: „Másoknak élni, nem magának, ez adja meg az orvos lényegét” („Vivere aliis non sibi, constituit essenciam medici”).

RS52862_KA__9212-scrMint fogalmazott, az elsőévesek, legyenek orvos-, fogorvos-, gyógyszerész- vagy más egészségügyi szakterület hallgatói, hamarosan megérzik majd, hogy az egyetem egy különleges iskola, mely mesterek és tanítványok közössége. Itt nemcsak a tudás alapelemeit kapják meg a hallgatók, hanem egyben egy olyan szemléletet is, amely hivatásuk gyakorlása során eligazítja őket a váratlan, új helyzetekben. „Ezért mondjuk az egyetemre, hogy ez az alma mater, vagyis a tápláló anya, ahová hivatásuk gyakorlása során mindig visszatérnek majd, vissza is kell, hogy térjenek, és emlékezniük kell az egyetemen szerzett látásmódra, mentalitásra, sőt, akár az ott megszerzett új személyiség-vonásokra is” – fogalmazott.

RS52947_VAL_7973-scrA rektor kitért arra, hogy bár az elsőévesek most pályafutásuk hajnalán állnak, és előttük a jövő, fontos a múlttal is foglalkozni, hiszen elődeink, őseink, régi mestereink tapasztalataiból nagyon sokat tanulhatunk. Dr. Szél Ágoston végigtekintett a nagy elődökön, így szólt Semmelweis Ignácról, aki ma világszerte ünnepelt szülész, a tankönyvekből nem hiányozhatnak tanai, melyeket ugyanakkor a saját korában nem ismertek el. Kitért többek között kortársaira, Balassa Jánosra, Markusovszky Lajosra is, akiknek nevéhez kötődik a XXI. században is elismert, ún. első pesti orvosi iskola. A rektor úgy fogalmazott: talán a jövő Semmelweisei vagy Markusovszkyjai is itt ülnek az új hallgatók között.  

A rektor beszéde végén azt kívánta, hogy a Semmelweis Egyetem hallgatói egy jövendő magyar orvosi iskola meghatározó személyiségei legyenek. Jövőjüket saját képességeik, szándékaik és eltökéltségük határozza meg, az egyetem ugyanakkor mindent megtesz tehetségük kibontakoztatása érdekében – hangsúlyozta.

RS52948_VAL_7994-scrA hallgatók nevében Budai Marcell, az egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke mondott beszédet, aki egyebek mellett azt emelte ki, hogy számára mit adott eddig az egyetem. Alázatot, kitartást, tudást, és életre szóló élményeket, barátságokat – sorolta. Mint fogalmazott, az egyetemi élet olyan, mint bicajjal szelni a vasi dombokat: vannak benne izzasztó kaptatók, de kényelmes lejtők is, a völgy aljából nem mindig látszik a dombtető, de hosszú és kitartó munkával, bármelyik csúcs elérhető. A dombok tetején a tudás várja a hallgatókat, akiknek ugyanakkor érdemes törekedniük arra, hogy utazást magát is élvezzék.

A külföldi hallgatókat Dr. Mócsai Attila, a Külföldi Hallgatók Titkárságának igazgatója köszöntötte németül és angolul. Emlékeztetett arra, hogy a Semmelweis Egyetem csaknem 250 éves múltra tekint vissza, az idegen nyelvű képzés a német nyelvű programmal 34 éve indult, melyet hamarosan követett az angol. Ma már több ezer külföldi hallgatónk van, akik Norvégiától Nigériáig, Kanadától Japánig a világ számos országából érkeznek ide tanulni – mondta.

RS52953_VAL_8056-scrDr. Mócsai Attila úgy fogalmazott, a sikeres felvételivel a hallgatók csatlakoztak az egyetemhez, annak polgárai lettek, és ugyanúgy részeivé váltak az intézménynek, mint az oktatók, professzorok. Mindez persze kötelezettségekkel és felelősséggel is jár, elkötelezettséget, motivációt, lelkesedést kell eztán mutatniuk a tanulmányaikat most kezdőknek, és aktívan részt kell venniük a klinikai és tudományos tevékenységben. Az igazgató szólt arról is, hogy ők, mint oktatók is nagyon sokat tanulnak az idegennyelvű képzésben résztvevő hallgatóktól, akik különböző kultúrákból érkeznek, és sokszor példát mutatnak emberségből, odafigyelésből, vagy akár szakmai tudásból, elmélyülésből.

A megnyitó beszédeket követően az első évfolyamra beiratkozott hallgatók fogadalomtétele következett három nyelven, majd különböző díjak, elismerések átadásával folytatódott az ünnepség.

RS52887_KA__9275-scr

A Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója kitüntetést vehetett át Dr. Szél Ágoston rektortól Dr. Zádori Zoltán Sándor adjunktus (Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet), Dr. Becker Dávid docens (Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika), Dr. Arató András egyetemi tanár (I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika), Dr. Dombi Csaba egyetemi docens (Orális Diagnosztikai Tanszék), Dr. Varga Zsuzsanna főiskolai tanár (Dietetikai és  Táplálkozástudományi Tanszék) és Fogarasi-Grenczer Andrea adjunktus (Családgondozási Módszertani Tanszék).

A Pro Universitate Díj ezüst fokozatában részesült Dr. Vereckei András egyetemi docens (III. Sz. Belgyógyászati Klinika) és Dr. Tarján Ildikó egyetemi tanár (Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika).

Az ünnepségen ismertették a köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgatók névsorát, mely ide kattintva megtekinthető.

A Hallgatói Önkormányzat által a hallgatókért végzett munka elismeréséért adományozott Pro Juventute Universitatis díjakat Dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettes és Budai Marcell, a HÖK elnöke adta át. Az elismerést hárman vehették át: Dr. Pálla Tamás, a GYTK HÖK korábbi részönkormányzati elnöke, Dr. Gyánó Marcell, az ÁOK HÖK korábbi részönkormányzati elnökhelyettese és Gulyás Tibor, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke.

A programot a Medikus Zenekar műsora zárta, mely ezúttal Dvorak 9., „Új Világ” szimfóniájának 1. tételét adta elő Dubóczky Gergely vezényletével.

RS52920_KA__9415-scr

A 2016/17-es tanévben összesen 1844 elsőéves hallgató kezdheti meg tanulmányait az egyetem öt karán, közülük 1779-en államilag finanszírozott, míg 65-en költségtérítéses módon tanulnak majd. Ezen felül mintegy 600 külföldi elsőéves hallgatója is lesz az egyetemnek. Az angol nyelvű programban tanuló elsőévesek várható létszáma több mint 360, német nyelven közel 230-an tanulnak majd.

Dobozi Pálma

Fotó: Berecz Valter, Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A tanévnynyitó a kulisszák mögül:

 

Galéria

36kép

 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.