“A tudás bűn… De én ártatlan vagyok.”

(Graffiti)
A fenti idézet persze messze nem olyan mosolyognivaló, ha arra gondolunk, történelmünkben voltak olyan kevésbé szerencsés időszakok, melyekben a tudás tényleg bűnnek számított. Napjainkban pedig, amikor gyermekeink úgy nőnek fel, hogy azt látják, szorgalom, tudás és kitartás nélkül is nagyszerűen érvényesülhetnek az életben, és hogy az ismert, híres emberek köre a valóság show-k világából kerül ki, nem pedig a tudományéból, felvetődik a kérdés: mekkora értéke van a tudásnak? Valóban igaz, hogy bár egyre többet tanulunk, mégis kevesebbet tudunk?

Tény: ma nem divat tanulni. Furcsán néznek arra, aki a bulik helyett a jegyzeteit bújja, vagy éjszakákat görnyed egy-egy kísérlet felett, annak eredményére várva. Arról már nem is beszélve, ha valaki arra vetemedik, hogy újra az iskolapadba ülve, munka és család mellett tovább képezze magát. Hiszen annyi minden mással is tölthetné a szabadidejét. Szerintem a tudás hatalom. Olyan hatalom, amellyel jól és rosszul is gazdálkodhatunk.

Olyan hatalom, amelyet egyénileg birtokolhatunk, és amitől soha senki sem foszthat meg minket. Egyetemünk célja az, hogy minden rendelkezésére álló lehetséges eszközt felhasználva juttassa hallgatóit e hatalom birtokába. E nemes célt szolgálja az új Elméleti Orvostudományi Központ megnyitása is, amely tovább emeli az orvosképzés eme patinás intézményének hírnevét és elismertségét, és amelynek átadásáról készült képes beszámolónkat itt olvashatják.

Az Európai Uniós elvárásokhoz alkalmazkodva, és évtizedes álmot beteljesítve felépült a Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központja (EOK) a Tűzoltó utcában. A kivitelezés 2007-ben az Arcadom Zrt. csoport tagjaként létrehozott SE CAMPUS projekttársaság beruházásában, PPP (Public-Private Partnership, azaz a köz- és magánszféra partnersége) program keretében kezdődött meg, és 2008 szeptemberében fejeződött be.
A most átadott Elméleti Orvostudományi Központ épülete a huszonegyedik századot idézi, mind elegáns megjelenésében, mind kitűnő funkcionalitásában. A mintegy 27 000 négyzetméteren megtalálhatjuk a kutatást biztosító laboratóriumokat és dolgozószobákat (9 600 m2), az oktatási területen (3 000 m2), a 25 hallgatói laboratóriumot, az előadótermeket (egy 300 fős, két 180 fős és két 80 fős), és a hét szemináriumi termet. Ezeken felül a központi adminisztráció irodái, egy sportkomplexum (400 m2), egy étterem, valamint a szemet gyönyörködtető, és nagy rendezvények megtartására is alkalmas, elegáns aula, zsibongó és karzat (2600 m2), s nem utolsósorban a kutatást szolgáló modern SPF-állatház (400 m2) várja a hallgatókat, oktatókat, látogatókat.
Az oktatás

Az épületben közel 2000 hallgatót oktatunk, akik közül az általános orvostan-, a fogorvostan-, és a gyógyszerészhallgatók vannak a legtöbben, de más szakok diákjai is tanulnak itt. A graduális képzés során, gyakorlatilag reggeltől sokszor késő délutánig itt “egy légtérben élnek” oktatóikkal a hallgatók, eközben tanítják őket, segítenek nekik az egyetem jelentette új kihívások leküzdésében, példát mutatnak, és eközben a hallgatók megértik azt, hogy a mély tudás, a gondolkodás igényessége milyen fontos, megtanulják a modern természet- és élettudományok alapjait és gondolkodásmódját. Az oktatás 3 nyelven zajlik, a magyar mellett angolul és németül is. Az idegen nyelvű oktatás következtében, az oktatási feladatok és ezzel párhuzamosan a helyigény is közel a duplájára nőtt. Az érdeklődő és jó képességű diákok itt tehetik meg az első lépéseket a kutatás területén. Sok TDK-s hallgató dolgozik együtt oktatóival a laboratóriumokban, sok elismerő díjjal fémjelezve az itt zajló kutatásokat, és természetesen a saját munkájukat is. Mivel az egyetem bekapcsolódott a “kutató diák” programba, már a középiskolások is bepillanthatnak olykor a kutatólaboratóriumok munkájába és a kutatói gondolkodásba.

A kutatás

Az intézetekben színvonalas, sok nemzetközi elismerést és kollaborációt hozó, nagy összegű kutatói támogatásokkal jellemezhető kutatómunka folyik. Méltán lehetünk büszkék arra, hogy az intézetek az egyetemi kutatásban is meghatározó szereppel bírnak, általában az egyetemi publikációk (impaktfaktorral jellemzett teljesítményének) minimum a negyven százalékát, olykor akár a felét is (2006-ban 52%) ők adják. Ez, valamint a grantek száma, a támogatások összege, a kollaborációk széles palettája, a szabadalmak száma, a külföldi meghívások, nem utolsósorban az ide köthető Nobel-díjasok és Nobel-díjra javasolt, de díjat mégsem kapott tudósaink száma jellemzi. További büszkeséggel tölthet el bennünket az is, hogy a külföldi egyetemeken, kutatóintézetekben, a gyógyszeriparban vezetőként, professzorként több, korábban itt kezdő kolléga dolgozik, ami igazolja és minősíti az itt zajló, kitűnő színvonalú, és világszerte elismert szellemi műhelyeket, és kutatómunkát.

Az EOK számokban

A most megvalósult 27.000 m2 alapterületű központba költözött 5 olyan kutatással és oktatással foglalkozó intézet, amelyek eddig közel 1 milliárd forintnyi tudományos támogatást nyertek el.

Ezek:
az Élettani Intézet,
a Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet,
az Orvosi Biokémiai Intézet,
a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet és
az Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet.

Ezen kívül számos előadó és szemináriumi terem is helyet kapott a létesítményben, így mostantól 2000 magyar és külföldi hallgató tanulhat itt.

A ház adottságai:

kutatást biztosító laboratóriumok és dolgozószobák 9 600 m2-en,
oktatási területek 3 000 m2-en,
25 hallgatói laboratórium,
5 előadóterem (egy 300 fős, két 180 fős és két 80 fős), valamint
hét szemináriumi terem.

Ezen túl helyet kaptak az épületben a központi adminisztráció irodái, egy sportkomplexum (400 m2), egy étterem, valamint a kutatást szolgáló modern, 400 m2 -es SPF-állatház is. Külön figyelmet érdemel a szemet gyönyörködtető, akár nagy rendezvények megtartására is alkalmas aula, zsibongó és karzat (2600 m2).

A beruházás költsége: 7,3 milliárd Ft. Az épületet az egyetem 20 évig bérli az SE Campus projekttársaságtól. A bérleti díj évi 1 milliárd Ft, amelynek 50%-át az egyetem, 50%-át pedig az Oktatási Minisztérium vállalta.