Staff

 For further information about the teaching and scientific staff see the

Personal pages

of our webpage.


Below a list of telephon numbers of the employees of the Department is shown as it is in the webpage of Semmelweis University. Clicking on the name of the university employee, telephon number and further information is shown (primarily in Hungarian).


A munkatársak nevére kattintva további telefonkönyvi adatok olvashatók.
Ha hibás, vagy hiányzó adatot talál, kérjük jelezze a szervezeti egységünk titkárságán.

A telefonkönyvben található adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Név Beosztás Telefon­szám E-mail cím
Prof. Szél Ágostonigazgató, egyetemi tanár215-6920, 53672, 53621szel.agoston@med.semmelweis-univ.hu
 
Dr.,Phd Ádám Ágotaegyetemi adjunktus, tanulmányi felelős (magyar ÁOK I-II. ABCD és EFGH csop.)53641adam.agota@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Adorján Istvántudományos munkatárs53716adorist@freemail.hu
Akócsi Mariannsegédasszisztens53652akocsi.mariann@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd,Prof. Alpár Alánhabilitált egyetemi tanár53609alpar.alan@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Altdorfer Károlyegyetemi docens, német tanulmányi felelős (2019-ben I. évet kezdő DM és DZ I-II. hallgatók)53639, 53646altdorfer.karoly@med.semmelweis-univ.hu
Bakó Máriaszakasszisztens53626bako.maria@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Baksa Gábortudományos segédmunkatárs53638baksa.gabor@med.semmelweis-univ.hu
Balázs Istvánnélaborasszisztens53666balazs.maria@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Barad Csillatanszéki mérnök53667barad.csilla@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Bárány Lászlótanszéki mérnök53685barany.laszlo@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Barna Jánostudományos munkatárs53668barna.janos@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Bódi Ildikóegyetemi adjunktus53614bodi.ildiko@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Csáki Ágnesegyetemi docens, GYTK tanulmányi felelős 53652 csaki.agnes@med.semmelweis-univ.hu
Cséplő Gergelyrendszergazda53689cseplo.gergely@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd,Prof. Csillag Andrásegyetemi tanár53681csillag@med.semmelweis-univ.hu
Csömörné Fadgyas Andrea Brigittaügyintéző - holttestfelajánlás53699csomorne.brigitta@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Dávid Csabaegyetemi adjunktus53614david.csaba@med.semmelweis-univ.hu
Deák Szilvialaborasszisztens53634,53662deak.szilvia@med.semmelweis-univ.hu
Dellaszéga-Lábas Viktórialaboratóriumi analitikus53634dellaszega-labas.viktoria@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd,Prof. Dobolyi Árpádtudományos tanácsadó53604, 53634dobolyi.arpad@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Dobolyiné Renner Évatudományos munkatárs53664, 53634evarenner@yahoo.com
Doczi Nikolettlaborasszisztens53619doczi.nikolett@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Dóra Dávidegyetemi adjunktus53667dora.david@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Durst Mátétudományos segédmunkatárs53657 durst.mate@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,habil,Phd,Prof. Fehér Erzsébetegytemi tanár, Professor Emerita53683, 53646feher.erzsebet@med.semmelweis-univ.hu
Fogarasi Juditlaborasszisztens53617, 53622fogarasi.judit@med.semmelweis-univ.hu
Frank Erzsébetasszisztens53716frank.erzsebet@med.semmelweis-univ.hu
Gadanecz Beatrixsegédasszisztens 53646gadanecz.beatrix@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Gallatz Katalinegytemi adjunktus53634, 53712gallatz.katalin@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Gáspárdy Annatanszéki mérnök53676gaspardy.anna@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Gerber Gáboregyetemi docens, általános igazgatóhelyettes53653gerber.gabor@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Grimm Andrásóraadó53685grimm.andras@med.semmelweis-univ.hu
Gróti Zoltánállatgondozó53662groti.zoltan@med.semmelweis-univ.hu
Guba Dorinatanszéki mérnök53694
Habrányi Lászlóné Juditállatgondozó53663habranyi.laszlone@med.semmelweis-univ.hu
Prof. Halász Béla +professor emeritus
Dr. Halász Vandaóraadó 53616halasz.vanda@med.semmelweis-univ.hu
Hanák Nikolettasszisztens53634
Dr.,Phd Hanics Jánosegyetemi adjunktus53632, 53649hanics.janos@med.semmelweis-univ.hu
Hardy Gábor Márkboncmester53675hardy.gabor_mark@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Herberth-Minkó Krisztinaegyetemi adjunktus53614minko.krisztina@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Horváth Andrásegyetemi adjunktus53670, horvath.andras1@med.semmelweis-univ.hu
Horváth Péternészakasszisztens53633horvath.peterne@med.semmelweis-univ.hu
Horváthné Oszwald Erzsébetlaborasszisztens53676oszwald.erzsebet@med.semmelweis-univ.hu
ifj.Kilin Ferencsegédasszisztens53625kilin.ferenc1@med.semmelweis-univ.hu
Jusztin Józsefboncsegéd53603, 53648jusztin.jozsef@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd,Prof. Kálmán Mihályegyetemi tanár53695, 53716kalman.mihaly@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Katz Sándoregyetemi adjunktus, tanulmányi felelős (angol) 53674katz.sandor@med.semmelweis-univ.hu
Kemecsei Róbert Gergelytanszéki mérnök53681, kemecsei.robert@med.semmelweis-univ.hu
Kerti Juditasszisztens53694,53656,53686kerti.judit@med.semmelweis-univ.hu
Kilin Ferenckarbantartó53626kilin.ferenc@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Kiss Mátyásegyetemi tanársegéd53617kiss.matyas@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Kittner Zsuzsannany. egyetemi adjunktus53673, 53667kittner.zsuzsa@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Kocsis Katalinegyetemi adjunktus53673, 53667kocsis.katalin@med.semmelweis-univ.hu
Kölcze Editboncsegéd53648kolcze.edit@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Könczöl Katalintudományos segédmunkatárs53686, 53694konkat@gmail.com
Kovács Tamássegédasszisztens53667kovacs.tamas@med.semmelweis-univ.hu
Kovácsné Dobozi Évalaborasszisztens53666dobozi.eva@med.semmelweis-univ.hu
Prof. Köves Katalinny. egyetemi tanár53618koves.katalin@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Kozsurek Márkegyetemi adjunktus53686mark@kozsurek.hu
Kubicza Gábornétitkárnő53643kubicza.margo@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,habil,Phd,Prof. L. Kiss Annaegyetemi tanár, oktatási igazgatóhelyettes53610, 53619kiss.anna@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Lendvai Dávidegyetemi adjunktus53632lendvai.david@med.semmelweis-univ.hu
Lovas Sándortudományos segédmunkatárs53670lovas.sandor@med.semmelweis-univ.hu
Magda Dánieltanszéki mérnök53625magda.daniel_peter@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Magyar Attilaegyetemi docens, német tanulmányi felelős (2019-ben II. évet kezdő DM évf.)53615magyar.attila@med.semmelweis-univ.hu
Major Attilaboncmester53648major.attila@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Prof. Majorossy Kálmán +Professor Emeritus
Mezei Szilárdboncsegéd53675mezei.szilard@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Mezey Szilviatudományos munkatárs53714, 53687 mezey.szilvia@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Molnár Judithegyetemi adjunktus 53679molnar.judith@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Montagnese Catherinetudományos munkatárs53714, 53687catherine.montagnese@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,habil,Phd Nagy Nándoregyetemi docens53667, 53613nagy.nandor@med.semmelweis-univ.hu
Nemcsics Endretanterem felelős53701nemcsics.endre@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Nemeskéri Ágnesny. egyetemi docens53693nemeskeri.agnes@med.semmelweis-univ.hu
Németh Andreavegyésztechnikus53649Nemeth.Andrea68@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Németh Annany. tudományos munkatárs53677nemeth.anna@med.semmelweis-univ.hu
Nyámándi Piroskaszakasszisztens53687nyamandi.piroska@med.semmelweis-univ.hu
Prof. Oláh ImreProfessor Emeritus53711olah.imre@semmelweis-univ.hu
Orbán Lilisegédasszisztens53667orban.lili@med.semmelweis-univ.hu
Őz Andrealaborasszisztens53716oz.andrea@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Pálfi Emeseegyetemi adjunktus53719palfi.emese@med.semmelweis-univ.hu
Pálfi Viktorkisegítő53626palfi.viktor@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Prof. Palkovits MiklósProfessor Emeritus53635palkovits.miklos@med.semmelweis-univ.hu
Pankovics Viktorboncmester53603, 53697pankovics.viktor@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Papp Rege Sugárka53660, 53634regepapp@yahoo.com
Dr. Patonay Lajos53685 patonay.lajos@med.semmelweis-univ.hu
Pecsenye-Fejszák NóraPhD hallgató53667fejszak.nora@@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Puskár Zitatudományos főmunkatárs53686puskar.zita@med.semmelweis-univ.hu
Rátkai Gabriellaasszisztens53600, 53642ratkai.gabriella@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Prof. Réthelyi Miklósegyetemi tanár, Rector Emeritus218-4100, 53706rethelyi.miklos@med.semmelweis-univ.hu
Prof. Röhlich PálProfessor Emeritus53665rohlich.pal@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Ruttkay Tamásegyetemi adjunktus53638ruttkay.tamas@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Somogyi Györgyny. egyetemi docens, szaktanácsadó53630somogyi.gyorgy@med.semmelweis-univ.hu
Szabó Andrásnélaborasszisztens53717szabo.andrasne@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Szabó Arnoldegyetemi tanársegéd53611, 53625szabo.arnold@med.semmelweis-univ.hu
Szabó Ferencboncmester53648, 53603, 53620bonct@ana.sote.hu
Szabó Istvánnétitkárnő+36 1 218-4100, 53658
Szabó Klaudiaegyetemi tanársegéd53670, szabo.klaudia@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,habil,Phd Székely Andreaegyetemi docens53601, 53687szekely.andrea@med.semmelweis-univ.hu
Szemere Lászlóné Katalinlaborasszisztens53619szemerene.katalin@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Szuák Andrásegyetemi tanársegéd53616 szuak.andras@med.semmelweis-univ.hu
Takács Tivadarnészakasszisztens53669takacs.tivadarne@med.semmelweis-univ.hu
Toronyay-Kasztner Magdolnatudományos ügyintéző53634toronyay-kasztner.magdolna@med.semmelweis-univ.hu
Tóth László Nándorboncsegéd53603, toth.laszlo_nandor@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Tótpál Gézany. egyetemi adjunktus, szaktanácsadó53644totpal@ana.sote.hu
Dr.,Phd Várnainé Tóth Zsuzsatudományos főmunkatárs53686 toth.zsuzsanna.emese@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Vereczki Viktóriaegyetemi adjunktus53718 vereczki.viktoria@med.semmelweis-univ.hu
Vidra Györgynészakasszisztens53614vidra.gyorgyne@med.semmelweis-univ.hu
Vidra Veronikaasszisztens53713vidra.veronika@med.semmelweis-univ.hu , muzeum.anatomia@med.semmelweis-univ.hu
Vincze Mónikatanszéki mérnök53676vincze.monika@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Vitéz-Cservenák Melindatudományos munkatárs53605, 53634cservenak.melinda@med.semmelweis-univ.hu
Prof. Wenger Tiborny. egyetemi tanár53612wenger.tibor@med.semmelweis-univ.hu
Dr.,Phd Zachar Gergelytudományos munkatárs53714, 53687gzachar@gmail.com
Zsiros Viktóriaegyetemi tanársegéd53670, zsiros.viktoria@med.semmelweis-univ.hu