Gyógyszerész Továbbképzés 2019; 13 (6): B7–B10. (2019)
Free full-text
Bódizs Róbert
Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet

Absztrakt

A cirkadián ritmusok optimális működése a testi-lelki egészség egyik kiemelkedő jelentőségű feltétele. A váltott műszakokban dolgozó munkavállalók magas száma jelentős kihívás a foglalkozás-egészségügynek. Ezen kihívás elé a gyógyításban részt vevők az idővel foglalkozó biológiai diszciplína (a kronobiológia), valamint az idői szabályozás zavaraival vonatkozó kronopatológia és az e zavarokat orvosolni hivatott eljárások (kronoterápia) beható ismerete révén állhatnak. A cirkadián (24 órás) ritmus gyakori, foglalkozás-egészségügyi zavarai népegészségügyi jelentőségűek, amelyek kezelése vagy az ártalmak csökkentése célzott kronoterápiás eljárások révén valósítható meg. A megfelelő napszakban alkalmazott fény-, illetve melatonin-terápia elméleti megalapozottságuknál fogva kiemelkedő jelentőségűek a foglalkozás-egészségügy kronopatológiai vonatkozású problémáinak hatékony kezelése szempontjából.