Bódizs Róbert: Álmok és egészségesélyek: az álmodás egészségpszichológiai vonatkozásai. IN: Kopp Mária (szerk.) Magyar lelkiállapot 2008: Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban, Budapest, Magyarország: Semmelweis Kiadó, 2008. pp. 80-87.

Összefoglalás

Az érzelmi jelentőséggel bíró témakörök és az érzelmi egyensúly álmokban való tükröződését idegélettani és lélektani megfigyelések is alátámasztják. Egyre több bizonyíték támogatja azt a nézetet is, miszerint az álmok szerepet játszanak az érzelmi élet szabályozásában azáltal, hogy narratív struktúrákat teremtenek, új társításokkal gazdagítják az emlékezeti készletünk érzelmi jelentőséggel bíró elemeit és csökkentik, vagy kiegyensúlyozzák az álmodás utáni ébrenlét érzelmi feszültségeit. Tekintve, hogy az egészség a testi-lelki és társadalmi jóllét állapotát jelenti, nem megalapozatlan az a feltételezés, miszerint ez a jóllét tükröződhet az álmok sajátosságaiban. Ezeket az elméleti megfontolásokat a Hungarostudy Egészségpanel adatainak előzetes elemzése is alátámasztja, amelynek nyomán az álommutatók és az egészségmutatók között jelentős kapcsolatokat fedeztünk fel. Eredményeink arra utalnak, hogy az álmodás érzelmi töltete összefüggésben áll az egészségi állapot önbecslésével, a betegség miatti munkaképtelenségben telt napok számával és a szubjektív jólléttel. A negatív álombeli érzelmek a betegséggel, a pozitívak az egészséggel állnak összefüggésben. Utóbbi összefüggéseket csak részben magyarázzák a betegség által okozott terhek, az álmok nappali hangulatra gyakorolt közvetlen hatásai vagy a jóllét és az álmodás általános összefüggései. Eredményeink arra utalnak, hogy az álmok érzelmi színezetére, a rémálmokra és visszatérő rémálmokra vonatkozó egyszerű kérdések információval szolgálhatnak a személyek általános testi-lelki-társadalmi jóllétéről, tehát egészségéről.

Kulcsszavak: álmodás, rémálmok, REM alvás, egészség, személyes elégedettség, érzelmek, jóllét