Hivatalvezető:

Tölgyesi-Lovász Krisztina
Telefon:
+36 1 459-1500/55373
+36 20 666 3432
E-mail: tolgyesi_lovasz.krisztina@phd.semmelweis-univ.hu 

Munkatársaink:

Tanulmányi ügyintéző: 

Maszárovics Ágnes
Telefon:
+36 1 459-1500/55242
+36 20 670 1816
E-mail: maszarovics.agnes@phd.semmelweis-univ.hu

Kovácsné Ollé Tímea
Telefon:

+36 1 459-1500/55262
+36 20 663 2676
E-mail:  olle.timea@phd.semmelweis-univ.hu

Kalmár Zsuzsanna
Telefon
:
+36 1 459-1500/55286
+36 20 666 3525
E-mail: kalmar.zsuzsa@phd.semmelweis-univ.hu

Marosfalvi Anita
Telefon:
+36 1 459-1500/55162
+36 20 666 3738
E-mail: marosfalvi.anita@phd.semmelweis-univ.hu

Gazdasági ügyintéző:
Biró Aliz

Telefon:
+36 1 459-1500/55387
+36 20 663 2675
E-mail: biro.aliz@phd.semmelweis-univ.hu

Neptun ügyintéző:
Kelemen Dávid

Telefon:
+36 1 459-1500/55321
+36 20 670 1433
E-mail: kelemen.david@semmelweis-univ.hu

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő:  zárva
Kedd: 08:30-12:00
Szerda: 13:00-16:00
Csütörtök: 08:30-12:00
Péntek: 08:30-12:00

A Doktori Iskola Hivatala alapvető feladata a doktori képzéstámogatása, a doktori képzéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok koordinálása, ügyfélszolgálati feladatok ellátása:

  • az írásos dokumentumokat a hivatalos iratokra vonatkozó szabályok szerint kezeli, döntésre előkészíti és megőrzi;
  • az EDT-hoz érkező jelentkezések , kérelmeket és egyéb iratokat a Titkárság nyilvántartásba veszi és gondoskodik arról, hogy a válaszok/döntések határidőre megszülessenek;
  • vezeti a nyilvántartásokat (egyetemi doktorandusz nyilvántartás/anyakönyv, egyetemi doktori nyilvántartás), igazolásokat ad ki;
  • előkészíti az EDT üléseit, részt vesz a döntés-előkészítőmunkában;
  • kapcsolatot tart a társ- és főhivatalokkal, hatóságokkal, a Doktorandusz Önkormányzattal;
  • gondoskodik az EDT határozatainak közzétételéről;gondoskodik az értekezések beköttetéséről;
  • értesíti a doktori fokozat odaítéléséről a rendeletben meghatározott szervezetet;
  • intézi az EDI és a DI-k pénzügyeit;
  • felelős az EDI Honlapjának információiért, a honlapon működtetett, az értekezéseket nyilvánosságra hozó adatbázisokért.