Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. január 25.
512305 Összes oltás

Megjelentek az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP_21)

 pályázati kiírásai a 2021/2022-as tanévre

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) elősegíti a jövő nemzedék kutatói életpályára vonzását, serkenti a versenyt, a kutatói, alkotói korfa kiegyensúlyozottabbá válását, a felhalmozott tudás magyarországi hasznosulását. Serkenti a versenyt, a kutatói, alkotói korfa kiegyensúlyozottabbá válását, a felhalmozott tudás magyarországi hasznosulását, közvetve erősíti a felsőoktatási alapkutatásokat, a kiemelkedő kutatói, alkotói munka támogatásával példaértékű mintát biztosít a kiválóság elismerésére, Az ÚNKP hozzájárul az oktatói és kutatói utánpótlás megfelelő biztosításához és hazánk nemzetközi versenyképességének javításához.

Pályázati Felhívások:

Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-21-1)

http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/felsooktatasi-alapkepzes-hallgatoi-kutatoi-osztondij/felsooktatasi-alapkepzes

Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-21-2)

http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/felsooktatasi-mesterkepzes-hallgatoi-kutatoi-osztondij/felsooktatasi

Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-21-3)

http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/felsooktatasi-doktori-hallgatoi-doktorjelolti-kutatoi-osztondij/felsooktatasi-doktori

„Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-21-4)

http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/tudomannyal-fel/tudomannyal-fel

Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-21-5)

http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/bolyai-felsooktatasi-fiatal-oktatoi-kutatoi-osztondij/bolyai-felsooktatasi

„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-21-6)

http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/tehetseggel-fel-felsooktatast-megkezdo-kutatoi-osztondij/tehetseggel-fel

Gyakran Ismételt Kérdések

http://www.unkp.gov.hu/gyik

Beadási határidő:    

Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-21-1): 2021. május 20.

Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-21-2): 2021. május 20.

Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-21-3): 2021. május 20.

„Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-21-4): 2021. május 20.

Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-21-5): 2021. június 22.

„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-21-6): 2021. június 28.

Benyújtás módja:

Kizárólag elektronikus benyújtás, lásd az egyes felhívásoknál található email címeket.

 Kiegészítő információ:

A „Pályázati Adatlap 2. számú melléklete: Felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata” c. dokumentumot kitöltve, a pályázati dokumentumokkal együtt elektronikus úton szükséges megküldeni, ALÁÍRÁS NÉLKÜL! Az aláíratást az ÚNKP koordinátor intézi.

 ÚNKP Ügyintézők elérhetőségei:

ÁOK: Tóthné Varga Melitta, tothne-varga.melitta@med.semmelweis-univ.hu

GYTK: Vajvodáné Pénzes Eszter, penzes.eszter@pharma.semmelweis-univ.hu

FOK: Teplán-Gál Orsolya, teplan-gal.orsolya@dent.semmelweis-univ.hu

ETK: Matiscsák Attila, matiscsak@se-etk.hu

EKK: Szandányi Beatrix, szandanyi@emk.sote.hu

PAK: Balogh Emese, balogh.emese_celeszta@semmelweis-univ.hu

Doktori Titkárság: Tölgyesi Lovász Krisztina, tolgyesi_lovasz.krisztina@phd.semmelweis-univ.hu

Marosfalvi Anita, marosfalvi.anita@phd.semmelweis-univ.hu

Bolyai+ kapcsolattartó: Sallai Péter, sallai.peter@semmelweis-univ.hu

ÚNKP-21 Tájékoztató