Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 11.
141228 Összes oltás
13281 Beoltott Semmelweis Polgár

Dr. Merkely Béla rektor június végén a stockholmi Karolinska Intézetbe látogatott. A látogatás elsődleges célja a két intézmény között eddig fennálló kapcsolatok rektori szintre emelése és intézményesítése volt. A rektori delegáció tagjai dr. Kiss András, a II. Sz. Patológiai Intézet igazgatója, dr. Matolcsy András, az I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet igazgatója, valamint dr. Pop Marcel, a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának vezetője voltak.

A Semmelweis Egyetem és a Karolinska Intézet közötti partnerség több mint egy évtizedes múltra tekint vissza és az elmúlt években elsősorban a patológia és a kardiológia területére koncentrált. További együttműködési felületeket generál a Karolinska Intézet és a Semmelweis Egyetem tagsága EIT Health és a Eurolife szakmai szervezetekben.

A rektori látogatás programja egy megbeszéléssel kezdődött, amelyen a magyar delegáció mellett részt vett dr. Ole Petter Ottersen, a Karolinska Intézet elnöke, dr. Annika Östman Wernerson oktatási elnökhelyettes, dr. Mikael Björnstedt centrumigazgató, patológus professzor és a Semmelweis Egyetem díszdoktora, dr. Jan-Olov Höög, a nemzetközi EIT Health iroda vezetője, dr. Patrik Blomquist, a Karolinska Intézet innovációs vállalatának képviselője, valamint Monika Berge nemzetközi koordinátor.

A tárgyalás során részletesen bemutatták a két egyetemet, az ezeken belül jelenleg zajló innovációs folyamatokat és a curriculumfejlesztést. A Karolinska Intézet elnöke ismertette az intézmény 2030-ra tervezett stratégiai céljait és vízióját, melyben a nemzetköziesítés jelentős szerepet kap. Hangsúlyozta, hogy mindkét intézmény szakegyetem, ezáltal a strukturális különbségek ellenére számos közös vonással is rendelkeznek, „rokonegyetemeknek” tekinthetők. Beszámolt arról, hogy míg 2014-ben 26, 2018-ban már 46 közös publikáció jelent meg a két intézmény kutatói közötti projektmunkák keretében, és reményét fejezte ki, hogy a jövőben még több közös közleményre és együttműködésre nyílik lehetőség.

Dr. Merkely Béla kiemelte, hogy a Semmelweis Egyetem nemzetköziesítése és ennek részeként a Karolinska Intézettel folytatott, egyre intenzívebbé váló közös munka célja a folyamatos, dinamikus fejlődés, melynek következményeként a Semmelweis Egyetem még közelebb kerülhet ahhoz, hogy idővel a világ legjobb 100 egyeteme között tartsák számon. Elmondta, hogy a Semmelweis Egyetemen zajló curriculumfejlesztés összhangban van a Karolinska Intézet által végzett fejlesztéssel, melynek során az oktatás nemzetköziesítése, az oktatói és hallgatói mobilitás ösztönzése kiemelt szerephez jut.

Galéria

4kép

A megbeszélésen a Eurolife programról és a hálózaton belüli együttműködések kiaknázásának lehetőségeiről is részletesen tárgyaltak a partnerek. Az összesen kilenc nagy presztízsű, élettudományokkal foglalkozó európai intézményt tömörítő Eurolife hálózathoz 2016-ban csatlakozott a Semmelweis Egyetem. A program különböző pályázati források révén ösztönzi a közös kutatási és posztgraduális képzési programok megvalósítását, valamint a kutatói és hallgatói mobilitást.

A megbeszélés során a felek többek között a Karolinska Intézet és a Semmelweis Egyetem között néhány éve szünetelő Erasmus+ program újraindítását tűzték ki célul. A programban a tervek szerint elsősorban a PhD hallgatók cseréje valósulna meg, de a rezidensek csereprogramját is szorgalmazta mindkét fél. Dr. Merkely Béla rektor külön kiemelte, hogy a svéd hallgatók markánsabb bevonására adna további lehetőséget és szívesen látná, ha a Karolinska Intézet diákjai a TDK keretében tartanának előadásokat a Semmelweis Egyetemen.

Dr. Mikael Björnstedt, a Karolinska Intézet Klinikai Patológiai és Citológiai Centrumának igazgatója jelezte, hogy a két egyetem közötti együttműködés fő területei a kardiológia és a patológia, és hangsúlyozta, hogy a Semmelweis Egyetem mindkét intézetéből az együttműködő patológusoknak elévülhetetlen érdeme van az elmúlt 10 évben a Karolinska Kórház patológiai ellátásának fejlesztésében. E területeken a tudományos projektek keretében is komoly együttműködés folyik a két intézmény között.

A rektori tárgyalást követően a delegáció meglátogatta a solnai patológiai intézetet. A solnai kórház a Karolinska Kórház nyolc klinikája közül a legnagyobb, 450 dolgozót foglalkoztató egység. A klinikai látogatás utáni szakmai megbeszélésen részletesen bemutatták a Karolinska Kórház részéről dr. Mikael Björnstedt és dr. Szakos Attila (a Huddinge Patológiai Intézet főorvosa) nevéhez fűződő speciális, modellértékű patológiai csereprogramot. Ebben döntő szerepet játszanak a Semmelweis Egyetem patológusai. A Karolinska és a Semmelweis Egyetem között megvalósult csereprogram keretében a szakorvosok mellett több magyarországi patológus rezidens is kapott már lehetőséget arra, hogy a svéd rendszerben dolgozzon, illetve tanuljon, a Karolinska Kórház patológusai pedig hemato-, pulmo- és neuropatológiai speciális továbbképzésben részesülhettek a Semmelweis Egyetemen. Az eddig is nagyon sikeres patológiai együttműködés továbbfejlesztése érdekében dr. Merkely Béla rektor közvetlen digitális összeköttetés kialakítását javasolta a két intézmény patológiai intézetei között.

A Karolinska Intézettel folytatott tárgyalások legjelentősebb eredménye a szakmai együttműködések összegyetemi szintre emelése volt. A felek emellett a megbeszélések zárásaként a két intézmény között egy évtizede sikeresen működő kooperációk fontosságát is kiemelték, valamint megállapodtak abban, hogy 2019. november 15-16-án Bilaterális Karolinska-Semmelweis Patológiai Szimpózium lesz Budapesten az I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet szervezésében.

Módos Diána, Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága
Fotó forrás: Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága; kiemelt kép: Karolinska Intézet

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.