2018-ban átalakul a szociális ágazaton belül a képzési- és továbbképzési rendszer. Január elsejétől megszűnt a korábbi szakvizsga, a vezetői megbízással foglalkoztatott szakemberek a jövőben kétszíntű szociális vezetőképzésben vehetnek részt. A kormány az egészségügyi menedzserképzés és a szociális munka terén szerzett jelentős tapasztalatai miatt a Semmelweis Egyetemet jelölte ki képzésszervezőnek. Az oktatási program az Egészségügyi Közszolgálati Karon valósul meg, az Egészségügyi Menedzserképző Központ és a Mentálhigiéné Intézet közös projektjeként. A képzést 2020-ig főként európai uniós forrásból finanszírozzák.

A magyar szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények vezetői munkakörének ellátásához 2018-ig nem létezett egységes és kötelező vezetőképzés, ami biztosí­totta volna a professzionális felkészí­tést, a vezetői szerephez szükséges ismereteket, készségeket. Az ágazatban vezetői megbízással rendelkező személyek képzésének rendszere azonban a szociális és a gyermekvédelmi törvény módosulásával 2018. január 1-jével megváltozott – mondta el honlapunknak Bálity Csaba, az Egészségügyi Menedzserképző Központ egyetemi tanársegédje, majd hozzátette, a kormány kifejezetten a Semmelweis Egyetemet kérte fel a képzés megszervezésére.

Dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes szerint az Egészségügyi Közszolgálati kar és a Menedzserképző Központ az egyetemen belül is nélkülözhetetlen tudásanyagot és kapcsolati tőkét halmozott fel az elmúlt évek során. Az, hogy a kart egy országos kiterjedésű oktatási program megszervezésére kérték fel, egyértelmű bizonyítéka a Semmelweis Egyetem szakmai elismerésének – tette hozzá.

Bálity Csaba elmondta: jelenleg is zajlik a vezetőképzés curriculumának előkészítése, ami nagy részben igazodik az egészségügyi menedzser MSc képzés tantervéhez. Természetesen szem előtt tartják az ágazati sajátosságokat, illetve azt, hogy nem egyetemi képzésről, hanem egy 80 és 120 órás gyakorlatorientált hatósági tanfolyamról van szó. A különbség elsősorban a program struktúrájában lesz, de sarokköveknek számító órák tekintetében sok lesz az átfedés – tette hozzá.

A felkészí­tés kiterjed a vezetői munka minden fontos aspektusára, felvértezi a vezetőket önismereti, csapatépí­tő, konfliktuskezelő technikákkal, a hatékony kommunikáció eszköztárával. Bálity Csaba szólt arról is, hogy az újonnan megteremtett vezetőképzés rendszere sokkal inkább megfelel a 21. századi elvárásoknak, mint a korábbi szakvizsgarendszer. A kétévenkénti képzés kötelező, így biztosí­tott a hatékony és megbí­zható vezetői készségek elsajátítása az ágazaton belül.

A főként európai uniós forrásból finanszírozott képzés pilot programja a tervek szerint 2018 májusában kezdődik, hogy a tesztidőszak után ősszel élesben is elindulhasson. A programban többezer vezetői megbízással rendelkező szakember kap majd felkészí­tést, a jelentkezők száma már 2000-nél jár.

Haszon Zsófia
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

(Kiemelt képünk illusztráció.)

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.