2017 júliusa óta vezeti a Szerves Vegytani Intézetet dr. Mándity István docens, az MTA-TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet Mesterséges Transzporterek Lendület Kutatócsoport vezetője, aki Szegedről érkezett komoly kutatói karrierrel a háta mögött, tevékenysége nyomán első alkalommal folyik Lendület pályázatot elnyert kutatás a Gyógyszerésztudományi Karon (GYTK).

A jelenleg kezdeti fázisban lévő kutatás két helyen (MTA és GYTK), szorosan egymáshoz kötődve folyik – ismertette dr. Mándity István. A kutatócsoport célkitűzéséről elmondta, olyan mesterséges kloridtranszportereket kívánnak létrehozni, amelyek a fehérjékhez hasonló tulajdonságokat mutatnak, és ezáltal alkalmazhatóak lehetnek cisztás fibrózis és egyes onkológiai esetek kezelésében, valamint vizsgálhatók lesznek onkológiai és központi idegrendszeri betegségek patomechanizmusai is.

Újfajta szintézismódszereket is szeretnénk meghonosítani, ami új technológiák alkalmazását jelenti szerves szintézisek lefolytatására – magyarázta a tanszékvezető. A jelenlegi technológiáknál gyorsabb és fenntarthatóbb, környezetbarát megoldást jelent az ún. áramlásos reaktorok használata. Ezekben a reaktorokban emelt nyomáson és emelt hőmérsékletekkel tudunk biztonságosan dolgozni, kiváló paraméterkontroll mellett. Így kevesebb mellékterméket, kevesebb használt oldószert generálunk, miközben több anyagot tudunk legyártani adott idő alatt. A kutatócsoport célja tehát az áramlásos reakciók kivitelezése és fejlesztése – összegezte dr. Mándity István.

A szegedi származású kutató a GYTK munkatársainak felkérésére pályázott a tanszékvezetői pozícióra, amelynek elnyerése nagy változást jelentett a mindennapjaiban, mivel családjával csak a közeljövőben fognak Budapestre költözni, addig is ingázik a két város között.

Mint elmondta, a Szerves Vegytani Intézet vezetőjeként fontos célkitűzése a dinamikusabb szellemű oktatói és kutatói tevékenység elindítása, továbbá olyan szerves kémiai kutatások folytatása, amelyekből publikációk és pályázatok születhetnek. Emellett cél még az oktatás modernizálása és hallgatóbaráttá tétele, aminek egyik eszköze például a curriculum átalakítása a korábbihoz képest jobban felépített, szebben demonstrált előadások tartásával. Megjelennének új intézeti tantárgyak is, például “Bevezetés a gyógyszerkutatásba” címmel, valamint a szerves kémia megértését szolgáló kurzusok elindítását is tervezzük – számolt be dr. Mándity István. Úgy véli, hogy az újdonságokat, jelentős tudományos eredményeket mindig implementálni kell az oktatásba, de mivel a szerves kémia alaptárgy, ezért számos kötöttséggel jár az oktatása. Alapvető cél tehát, hogy a hallgatók biztos ismeretekkel rendelkezzenek szerves kémiából, tudjanak molekulákat elnevezni, a nevekből tudjanak szerkezeteket rekonstruálni, ismerjék fel a molekulák reaktivitását, de ezek mellett az újdonságokat, meghatározó felfedezéseket is implementálni igyekszünk – összegezte.

Jó színvonalú oktatás nélkül nincs jó kutatás és ez fordítva is igaz – szögezte le dr. Mándity István, aki másodéves korában kezdett el kutatni, és úgy véli, hogy fontos a kutatói tevékenységet mielőbb elkezdeni. Ennek érdekében már azokat a másodéveseket is hívják TDK-zni, akik jól teljesítenek a vizsgákon, az érdeklődésük pedig a tanszékvezető szerint örömteli.

Az intézetben szükségesnek tartja az eszközpark fejlesztését, mivel jelenleg saját analitikai eszközeik korlátozottak, így a kar többi egységével működnek együtt – ismertette az igazgató, aki reményét fejezte ki, hogy pályázat útján rövidesen sikerül majd a saját infrastrukturális feltételeiket fejleszteni.

Eddig eredményei közül kiemelte vezető és nagy idézettségű nemzetközi folyóiratokban – Journal of the American Chemical Society, Angewandte Chemie, ChemSusChem – megjelent cikkeit, díjai közül pedig a Junior Prima, a Bruckner Győző- és a Zemplén Géza-díjra a legbüszkébb dr. Mándity István.

Keresztes Eszter
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.